Bokläsning under hösten

Ett moment under hösten är att läsa en bok eller ta del av något annat material som du är nyfiken på. Det kan handla om ett tema du vill undersöka närmre eller lära dig mer om, direkt kopplat till det du jobbar med eller mer fristående.

Nedan ger vi förslag på litteratur som vi tror kan vara givande att fördjupa sig i. Men det är också fritt fram att välja någon annan bok, eller material i annan form (artiklar, film, blogg…). Ett tips är att välja ut delar att läsa ur en bok – inte alla böcker behöver ju läsas från pärm till pärm. Bolla gärna tankar med andra kursdeltagare eller med Lone om du är fundersam!

Tillgänglighet

Till varje bok finns länkar till Libris där du kan klicka dig vidare till ett bibliotek nära dig som har boken. Om boken finns som e-bok eller talbok finns även de länkarna tillgängliga. Vissa böcker är på svenska och andra på engelska.

 • Vill du läsa på ett annat språk, men hittar inte? Kontakta Lone så kan vi undersöka tillsammans om vad som finns tillgängligt.
 • Har du svårt att ta in tryckt text, och undrar hur du ska gå till väga? Du har rätt till hjälp från Legimus, myndigheten för tillgängliga medier. Här är deras sida om hur man använder sig av deras tjänster. Andra möjligheter kan vara att se en film om samma tema, eller hitta annat material. Till vissa av böckerna finns filmade intervjuer, TED-talks eller dokumentärer. Kontakta Lone om du behöver hjälp att hitta alternativa material!
Ramar för bokläsningen under hösten:

Meddela ditt val av bok eller material med en kommentar till det här inlägget (längst ner på sidan), senast fredag 27 september.

→ Skriftlig eller inspelad reflektion. Inlämning söndag 17 november v. 46.
(Tråd i kursforumet kommer när det börjar närma sig.)
Skriv eller spela in (ljud/video) en reflektion kring boken/materialet.
Förslag till en struktur för reflektionen med dina tankar:

 • Summera innehållet i korthet (vad handlar boken/materialet om)
 • Vilka nya perspektiv ger boken eller materialet?
 • Hur relaterar boken eller materialet till det du utvecklar, finns det saker som du har praktisk användning av eller kan ta intryck av i ditt arbete?

Inlämning: 17 november, i kursforumet.
Omfattning: I text ca 3 000 – 5 000 tecken (inkl mellanrum), eller 5-10 minuter i ljud/video.

→ Skriftliga kommentarer till varandra. Som uppföljning ger var och en skriftlig kommentarer till en av de andra reflektionerna. Ta del av presentationen av boken/materialet och dela några av dina tankar.

→ Muntligt samtal. För att ta vara på möjligheten att tänka tillsammans uppmuntrar jag er att prata med varandra om böckerna även muntligt. Det kan möjliggöras genom onlinesamtal och/eller på kursträffen — eller så kan ni som bor nära varandra träffas och prata. Är du intresserad av något av detta? Skriv med dina önskemål i kommentaren nedan, så försöker vi att styra upp det tillsammans!

Förslag på böcker

Utopia för realister: Hur medborgarlön, öppna gränser och 15 timmars arbetsvecka kan bli verklighet.

Rutger Bregman (2018)

“I en tid då mänskligheten har större resurser än någonsin – hur kan det komma sig att så många har gett upp hoppet om stora framsteg? Och när datorer kan åstadkomma i princip vad som helst, varför vågar människor inte tro på sin förmåga att åstadkomma någonting?

Utopia för realister är en rättfram och underhållande plädering för att bryta vanmakten och göra utopierna till verklighet. Från slaveriets avskaffande till demokratins genombrott är historien full av milstolpar som länge betraktades som helt orealistiska. Idag är de centrala delar av mänsklighetens framstegshistoria.”

Länkar till boken:  tryckt bok på Libris, e-bok på Libris & talbok med text på Libris

Understanding Social Enterprise – Theory and Practice

Rory Ridley-Duff, Mike Bull (2015)Understanding social enterprise bok

“The emergence of social enterprises over the past 35 years has been an exciting and significant development in the economy at a local, national and international level. How should we understand the growing popularity of social enterprise and the wider social economy? Are alternative business models even more relevant in an uncertain business climate? Do they provide a robust response to periods of state ‘austerity’? How do social enterprises contribute to global initiatives to improve the sustainability and responsibility of the business community?”
(Andra upplagan. Vi har boken att låna ut.)

Länkar till boken:  tryckt bok på Libris, e-bok på Libris (e-bok äldre utgåva)

Starta företag utan pengar

Fredrik Bergman, Tillväxtverket (2015)

“Starta företag utan pengar är en inspirationsbok för dem som har drivet att starta företag men har små resurser, och för dem som kan stödja nya entreprenörer.

Boken innehåller spännande möten med småföretagare med olika bakgrunder som har startat företag. Du hittar också tips och råd om vad man ska tänka på för att starta företag och vad som kan vara speciellt i vissa branscher.”

Länkar till boken: tryckt bok på Libris, e-bok på Libris, PDF på Tillväxtverkets hemsida.
Du kan även hitta boken på arabiska och persiska på Libris.

Det här förändrar allt: kapitalismen kontra klimatet

Naomi Klein (2015)

“Världen går mot sin undergång och väldigt lite görs för att försöka undvika katastrofen. I Det här förändrar allt försöker Naomi Klein ta reda på varför. Och hon gör det genom att beskriva världen precis som den är just nu: vilka är det som bestämmer, vad bestämmer de och vad är de ute efter.

Den mest avgörande insikten för både Klein och oss läsare är mötet med Stilla Havs-republiken Nauru. Det lilla örikets landmassa bestod i huvudsak av fosfor som de sålde dyrt till konstgödselindustrin. Det var deras guld, deras lycka fram till slutet av 90-talet då knappt något fanns kvar av öriket, medan havsvattennivån steg oroväckande snabbt. När öriket var som rikast, stod befolkningen på kanten till det stora gruvhålet. Naurus öde kan liknas vid en skeppsbruten som säljer sin flytväst till högstbjudande.

Och det gäller inte bara Nauru. Vi gör samma sak över hela klotet. De rika blir rikare, hjulen snurrar snabbare men jorden töms, blir ett skal av halvdöd industriskog, stora öknar och döda jordar. Detta fångas i Det här förändrar allt med obönhörlig precision.

Men det vore inte Naomi Klein om hon inte också lyckades inge läsaren hopp. Det är en bok som säger att den här skräckberättelsen kan få ett lyckligt slut — det bestämmer vi.”

Länkar till boken:  tryckt bok på Libris, e-bok på Libris & talbok med text på Libris

Getting beyond better: how social entrepreneurship works

Roger L. Martin & Sally R. Osberg (2015)

“Who drives transformation in society? How do they do it? In this compelling book, strategy guru Roger L. Martin and Skoll Foundation President and CEO Sally R. Osberg describe how social entrepreneurs target systems that exist in a stable but unjust equilibrium and transform them into entirely new, superior, and sustainable equilibria.

‘Getting Beyond Better’ sets forth a bold new framework, demonstrating how and why meaningful change actually happens in the world and providing concrete lessons and a practical model for businesses, policymakers, civil society organizations, and individuals who seek to transform our world for good.” Läs en recension om boken.

Länkar till boken:  tryckt bok på Libris, e-bok på Libris.

Idéburen innovation: nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Malin Lindberg & Cecilia Nahnfeldt (2017)

“Under historiens gång har idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare.”

Författarna “vill att boken ska ge idéburna organisationer nya perspektiv på sitt egna utvecklingsarbete och inspirera till ökad förmåga att förverkliga nyskapande lösningar på interna och externa utvecklingsbehov.”

Länk till tryckt bok på Libris

Donutekonomi: sju principer för en framtida ekonomi

Kate Raworth (2018)

“För att klara de gigantiska globala utmaningar vi står inför under det här århundradet när det gäller klimatet, miljön och resurserna måste vi förändra vårt sätt att tänka på det ekonomiska området. Politiska förändringar, teknologisk utveckling och ökad ekologisk medvetenhet krävs förstås också. Men ekonomin har en fullständigt avgörande betydelse i sammanhanget. Uppfattningen att tillväxt och ännu mer tillväxt är lösningen på alla problem riskerar att blockera all verklig förändring.

I den här boken presenterar ekonomen Kate Raworth – med många år inom FN och Oxfam bakom sig – sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus.”

Länkar till boken: tryckt bok på Libris, inläst bok på Libris

Det enda som räknas – socialt entreprenörskap på riktigt

Björn Söderberg (2012)

Från socialinnovation.se: ”Söderberg är transparent med sina misslyckanden – vilket är en frisk fläkt i företags-världen – och hur dessa lett honom till ännu bättre lösningar och företag. I tillägg får läsaren konkreta exempel på hur personalens sociala engagemang uppmuntras (som ringar på vattnet av Söderbergs egna engagemang), hållbart ledarskap, att samarbeta med målgruppen istället för ”jag-ska-rädda-de-fattiga-inställningen” samt goda exempel på kreativa lösningar för ett välkänt problem – nämligen mutor.”

Länkar  till boken: tryckt bok på Libris, talbok på Libris

Towards Collective Liberation – Anti-Racist Organizing, Feminist Praxis, and Movement Building Strategy

Towards Collective LiberationChris Crass (2013)

Chris Crass is a longtime organizer working to build powerful working class-based, feminist, multiracial movements for collective liberation. The book “Towards Collective Liberation is for activists engaging with dynamic questions of how to create and support effective movements for visionary systemic change, namely those who wish to ensure that all movements are both feminist and anti-racist in nature. Drawing on two decades of personal activist experience and case studies of anti-racist social justice organisations, Crass insightfully explores ways of transforming divisions of race, class and gender into catalysts for powerful vision, strategy and movement building in the world today.”

Länkar till boken: tryckt bok på Librise-bok på Libris

Social entrepreneurship : cases and concepts

Ester Barinaga (2014)

”When is the right time to start up a social venture? How should it price its first services? What constituencies should be considered when shaping the board? What collaborations should the venture establish? When is it time to expand? And to close down? How can long-term economic sustainability be achieved? Which scaling-up strategy is most appropriate? How can social impact be assessed? These are a few of the questions that social entrepreneurs have to answer when aiming for social change.

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts challenges social entrepreneurs, non-profit managers, social workers, community organisers, activists, and artists to think carefully and critically about the social issues addressed through their work. It balances the pragmatism of the entrepreneur with the social pathos of the sociologist.”

Länk till tryckt bok på Libris

Vägar till innanförskap: berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället

Ulrika Sedell & Eva von Wernstedt (2017)

“I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt och medmänskligt, som präglas av handlingskraft och mod. Författarna har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att till exempel skapa arenor för människor att mötas, öppna HVB-hem, möta asylsökande på centralstationen eller att omstrukturera en kommuns arbete med integration.

I samtalen med visionära och modiga ledare har författarna hittat fem framgångsfaktorer som kan vara nyckeln för fler att lyckas. Boken och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt motmedel mot den hopplöshet som många marineras i.”

Länk till tryckt bok på Libris

People Centered Social Innovation — Global Perspectives on an Emerging Paradigm

Swati Banerjee, Stephen Carney och Lars Hulgard (2020)

En bok med globala perspektiv, skriven av forskare från olika delar av världen. Bland annat med en djupdykning i vad postkoloniala ansatser kan vara inom social innovation. Kan upplevas som rätt akademisk i sin ansats, med mer av teoretiska analyser än av engagerande argumentation och anekdoter.

“People Centered Social Innovation: Global perspectives on an Emerging Paradigm attempts to revisit and extend the existing understanding of Social Innovation in practice by focusing upon the lived realities of marginalized groups and communities. The emerging field of people-centered development is placed in dialogue with theory and concepts from the more established field of social innovation to create a new approach; one that adopts a global perspective, engaging with very different experiences of marginality across the global north and south. Theoretically, ‘People Centered Social Innovation: Global Perspectives on an Emerging Paradigm’ draws upon ‘northern’ understandings of change and improvement as well as ‘southern’ theory concerns for epistemological diversity and meaning making. The result is an experiment aimed at reimagining research and practice that seriously needs to center the actor in processes of social transformation.

Länk till tryckt bok på Libris

From the Other Side of the World: Extraordinary Entrepreneurs, Unlikely Places

Elmira Bayrasli (2015)

Why the next Steve Jobs is just as likely to come from Lagos, Acapulco, Lahore, or Mumbai as from Silicon Valley.

Elmira Bayrasli’s colorful narrative brings readers inside the world of high-growth entrepreneurs as they overcome vexing obstacles to build businesses that create jobs and economic growth and—perhaps most important—shift mindsets. Here are the people who personify the transformative force of entrepreneurship from parts of the world that will be the source of the overwhelming amount of economic growth over the next twenty-five years.”

Länk till e-bok på Libris

6 thoughts on “Bokläsning under hösten

 1. Pernilla Näsfors Östmar

  Hej! Jag lutar åt att läsa Utopia för realister. Den finns som e-bok på Storytel. Om det fler som har Storytel så kan jag tipsa om att även dessa böcker finns där:
  – Naomi Kleins bok, fast bara på engelska: This Changes Everything
  – Getting beyond better
  – Donutekonomi, fast också bara på engelska: Doughnut Economics

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.