Finansieringsmöjligheter

 

Som inlägg i veckans inspirationsbank tänker jag här illustrera olika finansieringsmöjligheter för samhällsentreprenörer. Exemplena visar sökning av projektpengar, crowdfunding, filantropi, resursutbyte och företagsstöd. Om du ser på videon i det förra blogginlägget kan du även höra om olika sätt att få loss offentliga pengar till samhällsentreprenörskap, t.ex Social Impact Bonds.

Jag undrar och tänker:
Spelar det någon roll vilken finansieringsform man väljer? Finns det problem med vissa metoder eller är all finansiering bra finansiering? Borde dessa initiativ samordnas och skötas centralt, eller är det bra med denna mångfald och tvärsektorialitet?

 

Marktplatz Win Win:
Metoden kallas för Marktplatz-metoden och är redan väletablerad  i andra länder. Som ett slags speed-dating  mellan samhällsentreprenörer och företag, skapar Win Win en tvärsektoriell mötesplats där resurser kan bytas ut och fångas in. Mer info här eller här.

På kort sikt resulterar alltså WinWin i ett antal partnerskapsavtal mellan företag och föreningar/idéburna organisationer med unika och nya värden för båda parter. På lång sikt bygger vi ett nytt mind-set kring gemensamt ansvar och gemensamma lösningar.

FundedByME:

Detta är en svensk crowdfunding plattform som i stort fungerar som sin amerikanska förlaga Kickstarter. Crowdfunding innebär en sammanföring av personer som vill skänka pengar med projekt som behöver pengar. Genom presentationer på hemsidan visar entreprenörerna sina nya idéer – om de lyckas bli finansierade avgörs genom insamlingen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer info här

 

 

 

Svenska ESF-rådet:
Genom ESF-rådet kan projekt som på olika sätt motverkar utanförskap eller främjar kompetensutveckling söka ekonomiskt stöd! Läs mer här

 

 

 

 

 

Playing for Change:
Investerar i samhällsentreprenörer som inriktar sig på barn och ungdomar. Bakom organisationen står Kinneviksgruppen och förutom finansiellt stöd erbjuds även rådgivning och handledning. Läs mer här.

 


Uppstart Malmö:
Förutom en stiftelse för jobbskapande sociala projekt, består Uppstart Malmö också av en samling framgångsrika entreprenörer som investerar 30 miljoner i uppstartkapital till samhällsentreprenörer. Som Draknästet, ungefär.

Du får ett räntefritt lån på kanske 50 000 kr under motsvarande tid. Om satsningen misslyckas skriver vi av lånet. Om satsningen lyckas kan vi tillföra ytterligare resurser för att finansiera din tillväxt. I en dialog försöker vi då finna en lösning för vårt fortsatta engagemang. Det kan till exempel innebära att den företagare hos oss som engagerat sig i ditt företag går in som delägare – eller fortsatta lån med ränta – eller att du löser låne

Sändning från: “Vad finansierar sociala innovationer?”

Följ sändningen från Stockholm:

Info om seminariet:

24 januari: Vad finansierar sociala innovationer?

Sociala innovationer uppstår lite varstans och ofta utan självklar avsändare. Vem ska finansiera dem och säkra initiativets långsiktighet? Vad finns det för sociala innovationer för finansieringen av andra sociala innovationer? Hur kan vi på bästa sätt mäta och förmedla de sociala och miljömässiga värden som skapas?

Talare:
Peter Sebastian, Senior Associate, Social Finance (UK)
Social Finance arbetar med att utveckla marknaden för sociala investeringar, bland annat genom att introducera Social Impact Bonds, ett verktyg som kopplar offentlig finansiering, riskkapital och organisationer som skapar sociala vinster.

Joe Ludlow, Director Public Services Lab, NESTA (UK)
Forskningsinstitutet NESTA är en av de främsta aktörerna inom innovationsfältet som främjar och lyfter fram sociala innovationer som lösningar till sociala och ekonomiska problem i Storbritannien.

Katarina Chowra, ordförande Economic Shift (S)
Economic Shift är en ideell förening som verkar för ett samhälle där företag tar ett aktivt samhällsansvar etiskt, social och miljömässigt. Katarina har länge arbetat med affärsutveckling inom mobiltelefoni men är nu entreprenör och har bland annat vunnit Draknästet. Hon har varit med och grundat Economic Shift.

En del av seminarieserien SocInnX3 – ett samarbete mellan Sektor3, Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap och British Council i samarbete med SERUS och 100hus.
Läs mer – länk

“Socialt entreprenörskap – Både solskenshistorier och orosmoln”

 

Tips om intressant föreläsning med Malin Gawell och Ester Barinaga. Den är i Stockholm men går att följas upp i efterhand via bambuzer och web-tv. Perfekt för oss distansare!

Under föreläsningen kommer vi att få veta hur man inom svensk och internationell forskning ser på begreppet och dess betydelse. Föreläsarna gör också några djupdykningar i olika sociala entreprenörskapsinitiativ för att se hur tankar omsätts i praktiken. Exemplen kommer från pågående forskning om Fryshusets entreprenörskap för och med ungdomar, arbetet med muralmåleri för empowerment av ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden (Förorten i Centrum), Kreativa Hederliga Företagare med syfte att stärka individer med kriminell och/eller missbruksbakgrund (KRIS) samt arbetsintegrerande sociala företag med fokus på att skapa arbeten för människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Mer info här!

Bilder och intryck från idémingel 13 januari

Härliga presentationer på Simpan när vi körde idémingel i fredags! Vi lyssnade på:

Lite bilder:

Idémingel på Simpan

Nytt år – nya idéer! Eller samma gamla tankar som biter sig fast och inte ger sig? Kom och lyssna till korta presentationer om initiativ som är på gång eller igång. Var gärna med och presentera en idé, ett initiativ eller resonemang på 5-10 min. Projektor/dator finns på plats.

Bland annat premiärvisar vi ett kommande nummer av Magasin NIC med temat samhällsentreprenörskap.

Simpan kör samtidigt café precis som vanligt!

Plats: Café Simpan, Simrishamnsgatan 3, Malmö
Tid: 13 januari, 16:00 – 18:00

Arrangörer: Samhällsentreprenör Steg 2, Glokala Folkhögskolan
http://www.facebook.com/events/230653807012554/