Kursöversikt 2017-2018

 Vecka / Datum  Tema/ Uppgifter    Bokläsning   Coachande samtal Inspiration
 UPPSTART & PLANERING
 v. 35  Uppstart med intro/inspiration
 Uppgift: presentation
Uppgift: förväntningar & förslag
 v. 36  Vad är samhällsentreprenörskap? Och vem får ta rollen?
 v. 37  Inspiration & tips
 16-17 sept  Kursträff i Malmö – kursplanering och  Framtidsfestival
 MITT SAMMANHANG
 v. 38  Eget arbete projektidé och planer
 v. 39  → Uppgift: Mitt sammanhang
Inlämning: 15 oktober.
→ Årsplanering, möjlighet till feedback
 v. 40  Tema: Hållbarhetsmålen  Bokläsning  under hösten
 v. 41  Inspiration
15 okt: Inlämning Mitt sammanhang
 Coachande samtal
v. 42  Tema: Former för organisering
v. 43  Tema: Arbetsintegrerande sociala företag
v. 44  Tema: Nätverk
Uppgift: Nätverk
Inlämning 12 nov
v. 45  Tema: Delaktighet & Inflytande
12 nov: Inlämning Nätverk
 EKONOMI & RESURSER
v. 46  Fokus Ekonomi 
→ Uppgift: Ekonomi
Inlämning 17 dec
v. 47  Tema: Bootstrapping
26 nov: inlämning Bokläsning Hösten
v. 48  Tema: Vägar till finansiering
v. 49  Inspiration: Kollaborativ ekonomi
Skypeseminarium: Bokläsning hösten
v. 50  Tema: Att mäta effekter
17 dec: Inlämning Ekonomiuppgift
v. 51  Inspiration: En mer demokratisk ekonomi
 Uppehåll över jul och nyår
 INRE LIV
v. 1  Terminsstart : Inget veckoinlägg
 v. 2  Tema: zen to done
 v. 3 Kursträff 15-16 januari + Tema: human elements
→ Uppgift: Årskompassen (inlämning 5/2)
 v. 4  Tid för att arbeta med upg årskompassen  Dela inspiration
 v. 5 Tema: Teori U
 v. 6 Inspiration Dela: Rebecca
NÅ UT
v. 7 Tema: Pitcha
Uppgift Pitcha (Inlämning: 5 mars.)
 v. 8  Tema: Kommunicera – för att involvera och förändra  Dela: Edvard
 v. 9 Tid för arbete med → uppgift ”Pitcha”
 v. 10  Tema: Arbeta med sociala medier
5 mars: Inlämning Uppgift Pitcha
 Dela: Emmi
 v. 11 Tema: Arbete med sociala medier fördjupning
→ Uppgift Publiceringskalender (Inlämning: 9 april.)
NY MODUL
 v. 12  Dela: Helena
 v. 13
 v. 14  Tid för arbete med → uppgift ”Publiceringskalender”  Dela: Anna
 v. 15  9 april: Inlämning Publiceringsplan
 v. 16  Dela: Sara
 v. 17
v. 18 Dela Sofie

 

Kommentera