v 12 Gemensam läsning under våren: Our Commons

Ny modul: Mitt sammanhang & framtiden

Idag startar nästa modul i kursen som vi har gett titeln “Mitt sammanhang & framtiden”. Den sträcker sig fram till kursens slut 5 juni. I menyn här på plattformen har den bara titeln “Framtiden” för att det inte ska bli så långt i text!

Under den här modulen kommer du få möjlighet att ta fasta på behov du har i de initiativ du utvecklar, för att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Gemensam läsning under våren: Valda texter ur “Our Commons: Political Ideas for a New Europe”

Under hösten fick var och en välja litteratur/material att fördjupa sig i, den här gången har vi valt ut delar av en aktuell bok för gemensam läsning. Som uppvärmning för läsningen finns också ett avsnitt av Filosofiska rummet att lyssna på, “Det gemensamma – tragedi eller möjlighet?”.

Our Commons – Introduction, s. 9: “Perceiving our shared resources – like water, land, air, cultural heritage and scientific achievements – as global commons inspires us to take a certain ethical perspective. It leads us to recognize the imperative to jointly and equitably govern these resources, in a way that maintains the wealth of our planet.”
S. 10: “Having learned about the different practices and forms of commons and what they need from institutions to thrive, we decided to bring it all together. Here, we showcase the ideas, the people, the practices and the policy implications. This book offers an insight into this growing movement.”

Tidsram för läsning: 16 mars – 29 april

Boken vi har valt texter har titeln “Our Commons: Political Ideas for a New Europe”, utgiven senvåren 2019 i samband med EU-valet. I centrum står frågor om gemensam organisering och hållbar förvaltning av resurser – med konkreta exempel som energikooperativ, gräsrotsinitiativ för att ta hand om matsvinn och plattformskooperativ inom den digitala ekonomin. I det inledande kapitlet intervjuas bland annat Kate Raworth vars donutmodell vi har lyft fram både tidigare i kursen och i grundåret.

Boken är på engelska, därför kan det finnas en del begrepp som vi behöver översätta tillsammans för att öka förståelsen. Vi (August och Emma) kommer börja med att lyfta några sådana ord och begrepp i kursforumet, jag hoppas ni vill fylla i med de ord ni stannar upp vid – och så reder vi ut vad de betyder tillsammans.

Texter att läsa, ur Our Commons:

  • Kapitel 1 Shifting Paradigms, s. 8 – 23. “Introduction” och “The Potential of The Commons”.
  • Kapitel 4 Cities, s. 63 – 73. “Designing, Sustaining and Defending Resilient Urban Commons” och “Could This Local Experiment Be the Start of a National Transformation?”.
  • + En text till ur boken som du väljer själv utifrån ditt intresse. Fritt fram att läsa fler texter förstås 😉

Ladda ner boken som pdf via kursforumet eller via Commons Network →

Frågor att tänka kring efter läsningen:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?
• I ljuset av Corona-viruset, vilka tankar väcker samhällets gemensamma mobilisering och krishantering? Kan den politiska handlingskraften spilla över till handlingskraft för att möta klimatkrisen? Läs till exempel ”Coronasmittan bereder väg för en större omställning” (DN Debatt 14 mars), debattartikel av Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi.

Uppvärmning med Filosofiska rummet, Det gemensamma – tragedi eller möjlighet?

Kom igång i tankarna inför läsningen genom att lyssna på ett samtal i Filosofiska rummet! Från 12 januari 2020.

Samtalet är inne på flera av de tankespår som återkommer i boken, inte minst om vi i ljuset av klimatkrisen kan se gemenskaper som ett sätt att förvalta resurser på ett hållbart sätt, lokalt och regionalt? Samtidigt rör sig samtalet i första hand på en mer generell nivå, där det i texterna i Our Commons finns ett intresse för konkreta exempel som utvecklas här och nu.

“Hur ska vi värdera och vårda det gemensamma? Borde vi utvidga det gemensammas domäner på bekostnad av äganderätten, för att känna ett gemensamt ansvar för miljön och klimatet?

Det är lätt att föreställa sig att naturen, luften, haven inte kan – eller inte borde kunna – ägas av enskilda personer eller stater. Att de tillhör mänskligheten, och att det är först genom att känna ett gemensamt ansvar över vår gemensamma jord som vi kan komma åt problemen med miljöförstöringen och klimatförändringarna. Den inställningen omfattas av förbundet Allt åt alla, och ungefär så resonerar också den italienske juridikprofessorn Ugo Mattei i sin bok Gemensam nytta.

Kan en utvidgad sfär av gemensamt – på bekostnad av privat och offentligt – vara en väg ur klimatkrisen, eller får det snarare effekten att ”allas ansvar är ingens ansvar”, lite som en samägd sommarstuga? Det diskuterar juristen Jenny Nygren från Allt åt alla med filosoferna Magnus Jiborn och Eric Brandstedt, under ledning av programledare Lars Mogensen.”

Uppföljning – onlinesamtal 29 april:

Vi gör ett gemensamt onlinesamtal för läsningen och utbyter tankar, onsdag 29 april kl 11:00 – 12:30, via Zoom. Boka in tiden i kalendern!

Anslut till samtalet via: https://zoom.us/j/638593687
Du kan testa Zoom i förväg via: https://zoom.us/test

Var och en får tid att dela med sig av sina tankar, och vi får möjlighet att diskutera.

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud.
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!

Komplettering – för dig som inte kan delta i samtalet:

Skriv ca 1 A4 med dina reflektioner, eller spela in dina tankar i ljud/video utifrån läsningen! Inlämning 27 april i kursforumet: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2019-2020/forum/topic/gemensam-lasning-our-commons/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.