Författar-arkiv: Emma I

Uppgift: Nätverkskarta

Nätverk
Någon har sagt att varje människa du möter påverkar direkt 250 andra personer. Hur sant detta är låter vi förbli osagt men tydligt är iallafall att vi kan ha enorm inverkan på, och nytta av, varandra. Detta mer än vad vi kanske anar. Steven Johnson beskriver detta väldigt fint i ett animerat videoklipp:

I boken ”Gör din grej – hur du skapar jobbet som passar livet – istället för tvärtom (2002) beskriver Fredrik Langborg och Christer Westlund hur ditt personliga nätverk är en källa till möjligheter när du vill förverkliga dina idéer. De pekar på att du redan idag har ett personligt nätverk även om du kanske inte tidigare tänkt på dina relationer i ett nätverksperspektiv.

Att förhålla sig aktivt till sitt nätverk innebär ett speciellt förhållningssätt till livet menar de. Relationsskapande bygger på ett ständigt givande och tagande och i relationen med andra människor kompletteras din kompetens med de andras. De menar att när vi blir medvetna om vilket nätverk vi har börjar helt nya möjligheter att flöda in i livet, som vi kan greppa om vi vill.

De beskriver fyra punkter att utgå ifrån när du vill skapa möjligheter med hjälp av ditt personliga nätverk:
1) Veta vad du vill uppnå
2) synliggöra ditt personliga nätverk
3) tillämpa nätverkstips
4) tillämpa möjlighetsskapande förhållningssätt

Här hittar du ett dokument med Nätverkstips utifrån boken och mer om punkterna 3 och 4.

::::::::::::::::::::::

UPPGIFT: 
Synliggör ditt personliga nätverk i en nätverkskarta

När du synliggör ditt nätverk och vilka tillgångar som finns där, har du lättare att se var du kan hitta det du letar efter. Ta helt enkelt fram papper och penna och skriv ner alla du känner och vilka tillgångar de har. Skriv i cirklar, staplar eller hur du vill. Du kan dela upp dem i olika grupper såsom tex familj och släkt, vänner och bekanta, spidernetuniversitet/folkhögskolesvänner, lärare, barndoms-, grundskole- och gymnasievänner, ekonomer/revisorer, konsulter, inspirerande föredragshållare du mött, nuvarande och f.d. arbetskamrater, myndighetspersoner. Men tänk också på att även reflektera över olika nätverksarenor som du har såsom föreningar, organisationer, projektgrupper. Det kan även vara sådana som du känner till, som du idag inte har en direktkontakt med men som skulle kunna vara aktuella för dig. Du kommer troligtvis att märka att du känner eller känner till en hel del människor, grupper och sammanhang och att de har mycket att erbjuda. Reflektera också på samma gång över vad du skulle kunna vara för tillgång för dem.

När du skapat din nätverkskarta lägger du ut den i sin helhet eller i sammanfattad form synlig för de andra i kursen. Lägg även till en reflektion över vad du kommit fram till i arbetet med kartan. Du kan välja hur du presenterar arbetet med din karta – genom ett foto, en ritad bild, i skriftlig form, video eller annan form.

Till denna uppgift har vi inte ett organiserat responsförfarande men vi uppmanar dig att läsa/titta igenom dina kurskamraters kartor för att se vad du kan inspireras av. Kanske finns det kontakter där som du behöver eller så har du någon kontakt som skulle passa på andras kartor? Har du några andra reflektioner eller kommentarer?

Inlämning: måndag 9 november
Hur? I denna tråd i kursforumet: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2015-2016/forum/topic/natverkskarta/

:::::::::::::::::

Här är två tipsdigitala verktyg för att skapa mind map om du vill prova på det:
www.mindmeister.com
coggle.it

digital mind map

Sociokrati

Vad är sociokrati?
Hur kan vi organisera på ett jämlikt och öppet sätt men samtidigt jobba effektivt mot de mål vi sätter upp? Hur kan vi
jobba för att utjämna makt i en grupp?
 I detta tema lär vi känna Sociokrati, som är just en dynamisk metod för likvärdig, effektiv och transparent organisering eller självstyre.

Några sociokratiska guldkorn
För ett år sedan anordnades en introkurs i Sociokrati i Malmö och vi var flera från Sunset TreeGlokala som medverkade. Jag vill börja med att dela med mig av de sociokratiska guldkornen som jag, Emma, bär med mig sen dess. Det är några tankesätt och principer som hjälper mig i sammanhang av möten, och grupprocesser men även i min vardag i arbetet och privat.

Jag ser sociokrati som en fin metod för att samla gruppens gemensamma vishet för att kunna skapa ett förslag som är så bra som möjligt. En mötesunderlättare förenklar och effektiviserar processen men ingen deltagare i mötet/processen kan avskriva sig ansvar utan uppmuntras till kreativt deltagande. Har en deltagare invändningar mot ett förslag tas det emot som en värdefull gåva eftersom det innehåller information om hur ett förslag kan göras bättre. ’Good enough for now – safe enough to try’. Är förslaget bra nog för att vi ska våga testa? Sociokrati uppmuntrar att agera för att få erfarenhet och för att kunna utvärdera och förbättra. Dessa ’feedback loops’ innebär bland annat att ett förslag alltid innehåller ett datum för utvärdering och det gör att det kan kännas tryggare att våga testa.

Som jag ser det kan sociokrati vara en bra metod för att bidra till tillit, delaktighet och tydlighet. Och därmed kan sociokrati som metod bidra till ett utjämnande av makt i en grupp. Men kunskap och medvetenhet om hur maktstrukturer inverkar i samhället och gruppen ser jag som ett självklart och nödvändigt ’tillägg’ i processen att implementera och använda sig av sociokrati som metod. Dvs en metod behöver fyllas med meningsfullt och verklighetsförankrat innehåll för att göra skillnad. Men metoden kan också vara just det stöd som behövs för att kunna skapa den verksamheten/verkligheten vi vill ha.

Introduktion till grunderna i sociokrati
Det finns många guldkorn att plocka ur sociokrati och det går såklart bra att ’plocka de russin en vill ur kakan’. Sociokrati är också ett helt system för organisering – från grundprinciper och organisationsstruktur till tips på smarta former för mötesanteckningar och hur roller kan utvärderas. I videorna nedan får du höra James Priest (som höll kursen i Malmö för ett år sedan) introducera grunderna i Sociokrati. Här nedan finns länkar till de 6 första videoklippen av 13 som James spelat in som introduktion. De är mellan 2 och 10 minuter långa.

Men först ett kort besök i ekobyn/kollektivbyn (intentional community) Lost Valley i USA som utforskar sociokrati som modell för att organisera sig:

Introduktion till Sociokrati:

Introduktion till sociokrati – video 1: https://youtu.be/lR8z4ctDPoQ (ovan)
Introduktion till sociokrati – video 2: https://www.youtube.com/watch?v=NGYR3aohX4o
Introduktion till sociokrati – video 3: https://www.youtube.com/watch?v=9czJ6OThBIE
Introduktion till sociokrati – video 4: https://www.youtube.com/watch?v=lLJ_z0hwr1E
Introduktion till sociokrati – video 5: https://www.youtube.com/watch?v=Y3pENCkYtlo
Introduktion till sociokrati – video 6: https://www.youtube.com/watch?v=Eis9XAd_f98
På youtube.com hittar du även resten av James 13 introduktionsvideos.

Sociokrati i praktiken
I historien om ”the green amigos” kan du läsa om ett gäng trädgårdsmästare som startar ett kooperativ men blir överhopade av administrativa uppgifter, anställer folk, tar stora lån och plötsligt en dag befinner sig långt borta från sin ursprungliga dröm. De får hjälp av en ”fixare”, en sociokratisk konsult, som guidar dem i hur de kan transformera sin organisation för att bli sociokratisk.

Intervju med Sofie Malm – aktiv i det sociala centret och kulturhuset Kontrapunkts arbete i Malmö (och före detta deltagare på kursen). Kontrapunkt har vanligtvis verksamhet med konserter, stödfester, folkkök och föreningsaktiviteter men har den senaste månaden satt sin verksamhet på paus för att helt och hållet ge plats åt människor på flykt som behöver tak över huvudet. Varje natt kan de ta emot 250 flyktingar, de ordnar transporter till och från centralstationen och migrationsverket, erbjuder mat, juridisk rådgivning och en välbehövlig paus i flykten. Kontrapunkt har under cirka tre års tid utforskat sociokrati som en modell för att organisera sig. I videon kan du höra Sofie berätta mer om sociokrati, engagemang, maktutjämning och samhällsansvar. Autofokuset löper amok men ljudet är ok. 🙂

Länkar om Sociokrati
På den svenska sidan sociokrati.se finns en mängd länkar om sociokrati samlade:
http://sociokrati.se/index.php/laenkar

Coachande samtal

Möjlighet till coachande samtal

På internatet den 12-13 september var ni flera som uttryckte er positivt kring möjligheten att ha coachande samtal för att bubbelkomma vidare med era projekt. Vi kommer därför att erbjuda er som vill att samtala med en av oss kurshandledare var sjätte vecka. Samtalen kan genomföras på telefon, skype eller möjligen live i Malmö, och pågå ungefär en timma. Vi kommer att höra av oss till er i veckan för att kolla av intresset och boka in tider.

Samtalen är en möjlighet för er att reflektera kring var ni befinner er just nu och hur ni vill fortsätta med era projekt. Samtalen kommer att utgå från det ni upplever att ni behöver stöd i. Det spelar ingen roll var ni är i processen, huvudsaken är att ni har en önskan att ta nästa steg i er process, oavsett om det är stort eller litet.

Kanske har du fastnat någonstans, känner att tiden inte räcker till eller hittar inte till din motivation. Du kanske önskar stöd i att hitta en struktur för ditt arbete i vardagen eller hur du kan utöka ditt nätverk. Du kan också välja att ägna samtalstiden åt att bli klarare över vad du önskar i ett visst samarbete eller vilken målgrupp du vill nå.

Inför samtalen – ta en stund för att fundera över var du befinner dig just nu, vad du upplever som utmaningar och vad du vill ägna samtalstiden åt. Försök bli klar över vad du vill ha stöd med – oavsett om det är ’att kartlägga fler möjliga kontakter’, ’spåna kring en projektansökan’ eller ’att bli klar över vad det är jag vill och behöver just nu’.

Så här kan det alltså se ut:
      Boka in tid för samtal med din handledare.
      Ta en stund (5-20 min) för att fundera över vad du vill ägna samtalstiden åt. Skriv/rita gärna för din egen skull.
      Kommunicera ev med din handledare redan innan samtalet vad du vill fokusera på.
      Samtal via telefon, skype eller eventuellt live i ca 1 timme.
      Kom ev överens om en uppgift/ditt nästa steg att göra och när, OM DU vill och skulle uppleva det som ett stöd.
      Boka en ny tid för samtal, om du vill.

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar kring de coachande samtalen!

Vänligen,
Emma, August & Teneal

Här kommer två inspirationstips för hösten!

SIS

Social Innovation Summit i Malmö 24-25 november

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation ur ett nordiskt perspektiv.

Bakom konferensen står Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och Malmö stad. Just nu erbjuds ett Early-Bird pris för den som är tidigt ute och anmäler sig via hemsidan för Social Innovation Summit.

U. lab

Teori U – delta på gratis distanskurs på 8 veckor

Theory UTeori U är en teori, metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete. Vad är min eller min organisations “livsuppgift”? Och hur går det ihop med det som omvärlden eller världen som helhet är i behov av? Teori U etableras just nu till ett ledande ramverk för förändringar för hållbarare samhällen och används av individer, organisationer och företag världen över.

Med start den 10 september kan du gratis delta i distanskursen om Teori U via plattformen edX på M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) – Transforming Business, Society, and Self with U.Lab. Läs mer och anmäl dig här: https://www.edx.org/course/transforming-business-society-self-u-lab-mitx-15-671x

I Malmö kommer det att finnas en mötesplats för de som läser kursen och vill reflektera tillsammans, med träffar varje vecka. Läs mer om Malmö U.Lab Hub på facebook →

Förväntningar och förhoppningar på kursen

Om mindre än två veckor ses vi här i Malmö för vårt första internat i kursen. Det blir ett tillfälle att lära känna varandra, 875-0-Wish bildsamtala och inspireras. En del av tiden kommer vi att ägna åt planering av kursens innehåll och arbetsformer.

I denna fördjupningskurs är tanken att kunna utforska frågor som är obesvarade, och att gräva djupare inom olika områden och kompetenser som är aktuella och angelägna för dig och den idé eller projekt du vill utveckla.

Vi vill därför att du inför internatet beskriver dina förväntningar och förhoppningar på kursen. Vad vill du få ut av kursen? Vad vill du lära dig, uppleva, inspireras av? Vad vill du bidra och inspirera de andra kursdeltagarna med? Det kan tex handla om innehåll, form, teman, fokus, kursmaterial och tempo. Det kan vara konkreta detaljer eller mer övergripande önskemål. Kanske har du tips på ett specifikt studiebesök du skulle vilja göra på ett senare internat? Eller litteratur du vill läsa eller tipsa andra om? Förutom Malmö har vi även tidigare förlagt internat i Göteborg och Stockholm – vilken stad skulle du vilja ha ett av internaten i?

Dela med dig av dina tankar och funderingar kring detta till varandra på kursforumet. Känn dig fri att skriva så kort eller långt som du vill.

Deadline: 7 september

Inlämning: Via en tråd i kursforumet – klicka här för att komma dit.

Det går såklart också bra att maila oss för enskilda önskemål och tankar, frågor och funderingar, men vi ser samtidigt att det finns ett värde i att skapa en form av brainstormning på kursforumet som vi alla i kursen kan se och ta del av.

Tveka inte att höra av dig om du funderar över något!

Vänligen,
Emma, Hannah & August