“EU vill ha en social marknadsekonomi genom socialt företagande”

Igår godkände EESK (Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén) i samverkan med Komissionen ett yttrande om socialt företagande och sociala innovationer. I hopp om ökad tillväxt genom mer stöd vill EU nu  lägga fokus på både CSR (socialt ansvar hos traditionella företag)  och på socialt företagande (företag där det sociala målet står i första rummet).

 

EESKs yttrande om socialt företagande har tagits fram på förfrågan av Europeiska Kommissionen som input i deras arbete med ett initiativ för socialt företagande. Det är direkt kopplat till EU:s strategi för ”EU 2020” och framförallt till huvudinitiativet ”den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning” och den inre marknadsakten och är ett prioriterat område för tillväxt och sysselsättning. 

                                                                                   […]

Yttrandet betonar vikten av att synliggöra och stödja socialt företagande och ger konkreta rekommendationer till EU och medlemsländerna hur det sociala företagandet kan utvecklas och stödas. Det understryker att det primära att skapa bättre tillgång till speciellt anpassade finansieringsinstrument för att ta till vara på potentialen i det sociala företagandet. Men förslag nämns också för vikten att börja mäta sociala resultat bättre, synliggöra värdet av och att skapa stödstrukturer för det sociala företagandet samt den starka kopplingen tillsocial innovation. 

Göran Petterson,
Forum för  Frivilligt Socialt Arbete   

Läs mer här.
Läs pressmedelandet här.

 

 

Inspiration v. 43

Här ett litet spontant 2×2-inlägg i vår inspirationsbank!

Tips om två kommande händelser i veckan:

Statsvetaren Bo Rothstein talar om “good governance” i Lund på onsdag!

 

“Internet and democratic change – Net activism, empowerment and emancipation”
Sida ordnar samma dag en intressant konferens online, perfekt för oss distansare med andra ord. Kolla in programmet – det är riktigt många spännande talare!

Och här två intressanta projekt som jag har stött på denna vecka:

Det nya crowdfunding-projektet Polstjärna som vill stötta eldsjälarna som finns överallt men oftast inte syns. Projektet inriktar sig särskilt på ungas utsatthet och står i dagsläget inför lyx-dilemmat att kunna finansiera projekt snabbare än det tillkommer nya. För närvarande tittar Polstjärna på 18 olika projekt runtom i landet.

 

Projektet Drömgården som “blir Sveriges första ekologiska lantgård som erbjuder miljövänligt fritidsboende och som ägs gemensamt av konsumenter, lantbrukare och företagare. Som delägare kommer du att få tillgång till boende, naturupplevelser samt gårdens färska produkter och evenemang året om. Bara genom att vistas på Drömgården får du möjlighet att lära dig mer om allt från traditionellt mathantverk till det senaste inom miljöteknik. Det är prisvärt, smart och roligt att äga tillsammans med andra!


Inspiration – Jobs och Collaborative Services / Creative communities (Patrik)

Hej alla kursdeltagare,

Mina tips för den här veckan är först ett kort föredrag från Steve Jobs:

http://www.ted.com/talks/lang/eng/steve_jobs_how_to_live_before_you_die.html

Sedan har jag två tips på creative commons material som är relaterat till socialt entreprenörskap

http://81.246.16.10/videos/publications/collaborative_services.pdf

http://81.246.16.10/videos/publications/creative_communities.pdf

Ha det fint :)
Patrik

Det du verkligen vill – Lunch med Navid Modiri

Utsnitt i motljus! Navid Modiri under entreprenörslunch på Tryckeriet i Malmö, 12 oktober 2011.

Utifrån sin bakgrund som folkhögskoledeltagare, programledare och initiativtagare berättade han och bjöd oss på ett möte med varandra i en göteborgsk kram.

En diskussion kom att handla om huruvida vi alla har saker vi drömmer om att göra, men som vi inte gör idag. Eller gör vi redan det vi drömmer om? Kan vi agera utifrån att världen är som vi önskar, som om?

Ledorden för sessionen, utifrån vad vi som deltagare förväntade oss, var:
socialt entreprenörskap, idéer, inspiration, energi, idétänk, wow-känsla, 365 saker, bli inspirerad till att göra, musik, olika vinklar, det man verkligen vill

http://www.365saker.se/

http://www.navidmodiri.com/