Tips: Möt framtidens samhällsbyggare

Späckat program när Centrum för Publikt Entreprenörskap arrangerar en dag i Malmö 20 september:

“– En inspirationskonferens om hur eldsjälar och samhällsentreprenörer skapar lokal utveckling

Hur kan vi tillsammans bygga framtiden? Hur skapar vi hållbara modeller för lokal samverkan och utveckling? På konferensen berättar bland andra professor Björn Bjerke om det nya entreprenörskapet och Roskildefestivalens utvecklingschef Esben Danielsen om varför ideellt engagemang är en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Dessutom får ni möta ett tiotal av de samhällsentreprenörer och utvecklingsprojekt som Centrum för Publikt Entreprenörskap har stöttat under de senaste två åren.

Varmt välkomna!

De femtio först anmälda deltagarna får den helt nytryckta boken ”Samhällsentreprenör- att inte bara vara och agera som om” av Björn Bjerke och Mathias Karlsson. (sept 2011). Konferensen är kostnadsfri.

Plats: Spegelsalen, Hipp, Kalendegatan 12 i Malmö

Tid: 20 september kl 09-12

Anmälan: Senast 9 septemberhttps://survey.enalyzer.com/?pid=nesuk5k4. Konferensen är gratis men vi fakturerar 200 kronor vid utebliven närvaro.”

Hela programmet på publiktentreprenorskap.se – länk