v 18 Kursträff och inspiration

Aktuellt i kursen

→ Tid för inlämning 29 april, Mitt sammanhang – nästa steg.

Till uppgiftens tråd i kursforumet →
Feedback till varandra fram till 12 maj, ett upplägg presenteras 30 april.

→ Svara: Tid för samtal om gemensam läsning

Under våren läser vi kapitel ur två böcker, se här: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/2019/03/v-11-gemensam-lasning-vt-intryck-fran-larkonferens-med-social-innovation-skane/

Jag (August) planerade in tid för gemensamt samtal online om läsningen den 10:e maj, men på förfrågan har jag tagit fram andra förslag på tider – för att se om vi kan hitta en annan tid som fungerar bra.

Svara här när du skulle ha möjlighet: https://doodle.com/poll/vx69miyxukbdnuqv

Svara senast tisdag 30 april, så bekräftar jag sedan vilken tid vi tar!

→ Kursträff 3-4 maj i Malmö

Se programmet här! Meddela din medverkan via: https://forms.gle/4piwERQ5zTdGS7929


Inspiration

Lyssna: “Detta förbannade BNP-begrepp” (Ekonomiekot Extra, 20 april 2019)

En central utgångspunkt i Kate Raworths donutmodell för ekonomin är att vi behöver lämna BNP som överordnat mått på framgång. I ett aktuellt inslag i P1 diskuteras begränsningarna med BNP och hur ekonomin kan tänkas utvecklas i framtidsperspektiv. Vilket är det bästa sättet att mäta framgångsrik utveckling? Skulle nya överordnade mål för den ekonomiska utvecklingen göra det lättare att motivera samhällsentreprenöriella verksamheter?

“Fler och fler ifrågasätter tillväxten som ekonomisk motor och nu höjs röster som vill vända BNP som mått på välstånd ryggen. Men går det att ställa om och hur dramatiskt kommer det att bli?”

Medverkande och röster i programmet:
Klas Eklund, seniorekonom Mannheimer & Swartling
Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier på KTH
Håkan Frisén, prognoschef SEB

Tips: Rekryteringslabb för Den inkluderande staden

“Vi vill träffa dig som är entreprenör, intraprenör, forskare eller student för att matcha din samhällsförbättrande idé med en av fyra identifierade samhällsutmaningar i Helsingborgs stad.”

Läs mer på: http://rekryteringslabb.sopact.org/

“Under två dagar den 21-22 maj genomför vi ett rekryteringslabb på Pixlapiren i Helsingborg, med syfte att träffa sociala innovatörer. Några av er kanske är entreprenörer, andra är intraprenörer, forskare eller studenter. Ni kanske är verksamma i Skåne eller någon annan stans i Sverige men vi hoppas på att träffa er som vill vara med och skapa verklig förändring.

De av er som blir utvalda ges en möjlighet att tillsammans med affärsutvecklare på Sopact arbeta med fyra identifierade samhällsutmaningar under en period som sträcker sig från augusti 2019 fram till december 2020.”

v 17 Liberating Structures – metoder för självorganisering

Tid finns den här veckan för arbete med Mitt sammanhang – nästa steg.
Inlämning: 29 april i forumet.


Inspiration för möten och processer du är en del av:

Liberating Sctructures

En uppsättning metoder för att hjälpa grupper och teams att involvera alla som deltar och frigöra kreativitet.

Direkt till översikt med alla metoder här: http://www.liberatingstructures.com/ls-menu/

Det finns även en app att ladda ner med metodiken samlad, sök på Liberating Structures i Play-store eller App-store.

Se en kort video med en dialog där de två initiativtagarna berättar om metodiken:

Du kan även lyssna på en längre intervju i podcasten Leadermorphosis:

Personlig reflektion – utmaning:

  1. Tänk på en grupp eller ett sammanhang du är en del av.
  2. Välj två av metoderna från Liberating structures, och läs igenom beskrivningen för varje metod.
  3. Föreställ dig hur metoderna skulle kunna användas i gruppen/sammanhanget. Vad tror du metoderna skulle kunna bidra med till er process, och ert sätt att samarbeta?

(+ Pröva i praktiken om du har möjlighet!)

v 16 Påskvecka med inspiration!

Film: YALLA! – Vi lever (46 min, 2018)

I filmen får vi möta några av kvinnorna som jobbar i det sociala företaget & kooperativet Yalla Trappan i Malmö, med varma porträtt och inblick i verksamheten.

Vad tar du intryck av, vad fascinerar? Associerar du till andra verksamheter som du har varit i kontakt med, eller varit en del av? Vad utelämnas i filmen, och vilka undersökande frågor hade du velat ställa som dokumentärfilmare?

Aktuellt om Yalla Trappan: Nyligen presenterades ett samarbete med H&M, med syverkstad i en av HM:s centrala butiker i Malmö.

Artikel i Skånska dagbladet 20 mars, “Yalla Trappan på plats i en ny butik”


Artikel: Smarta kartan 2.0 tar delning till nästa nivå

Maja Andersson i Syre nr 188, 9 april 2019.

“Den största nyheten med Smarta kartan 2.0 är att den numera har en öppen källkod, vilket innebär att andra kan använda sig av den för att skapa egna kartor. Och det har redan spridit sig: i veckan lanserades Smarta kartan i Malmö och det är även på gång i Sjuhärad. Jonathan Mattebo Persson hoppas att det bara är början, men påpekar att det krävs ett lokalt engagemang för att starta upp kartor i andra städer.

– Vi i Göteborg arbetar med det här volontärt och har inte resurser att kvalitetssäkra en karta i till exempel Stockholm, framför allt inte löpande. Alla som hör av sig till oss samlar vi ihop i en gemensam grupp på sociala medier, och till slut har de muskler nog att våga administrera och starta en egen karta.”

→ Utforska kartan på https://smartakartan.se/

v 15 Inspiration – Peniche Ocean Watch: Exploring new value creation activities for social impact

Den här veckan hämtar vi som inspiration en filmad presentation från Social Innovation Summit i Malmö (november 2018).

Inspiration – video: Robin Teigland, “Peniche Ocean Watch: Exploring new value creation activities for social impact”

Robin Teigland är forskare men också drivande som entreprenör. Lyssna till hennes berättelse som kretsar kring hur resurser kan kombineras på nya sätt – med ett pågående case i kuststaden Peniche, Portugal:

UR Play – länk

Robin Teiglands slides – länk

Frågor för reflektion till presentationen:

  • Vad gillar du i Robin Teiglands presentation, vad fascinerar?
  • Vilka frågor väcks när du lyssnar? Finns det delar som provocerar dig?

Om presentationen:
Utgångspunkten i föreläsningen är en ekonomi i förändring, och hur resurser kan kombineras på nya sätt. Ekonomin behöver hjälpa oss nå de Globala målen och hantera klimatkrisen – kan vi experimentera med konkreta initiativ för att möta utmaningarna?
Fokus är på platsen Peniche och de resurser som finns lokalt, hur den lokala ekonomin kan omformas när fiskeindustrin helt har stagnerat. Robin Teigland berättar om de resurser som finns i form av båtar, lokaler och kompetenser som är ett arv från fiskeindustrin. Samtidigt förutsättningarna för surfing som finns, och utmaning/möjlighet med allt skräp som döljer sig på havsbottnen.
“Build relationships before you need them”. I en intressant passage i föreläsningen berättar Robin Teigland om värdet av att vara på plats och skapa kontakter, som sedan kan öppna upp för spontana möjligheter och sammanträffanden.