Tips: Idag startar #StartingGood – online

Idag startar #Starting Good Virtual Summit som crowdfundingplattformen StartSomeGood anordnar varje år. Onlinekonferensen pågår 11 maj-20 maj och har fokus på hur samhällsentreprenörer kan skapa positiv förändring i världen. Det är gratis att delta! Anmäl dig på deras websida:

“Over ten days in May we will bring together 30+ world-renowned social entrepreneurs, changemakers, and innovation leaders to share knowledge about how to create a lasting positive impact in the world.

The virtual summit includes action focussed workshops and in-depth interviews with game-changing social entrepreneurs. We aim to support, upskill, and inspire the next generation of change leaders.

With over 10,000+ participants from around the world in 2019, the 2020 summit is set to grow yet again. This year we will inspire and empower a global movement of changemakers. We invite you to be part of it!

The #StartingGood Virtual Summit is an annual free-to-access virtual summit presented by innovation agency and cause-crowdfunding platform StartSomeGood.”

v 19 Tema: Bättre rustade med sociala investeringar?

Sociala investeringar – både ett synsätt och ett arbetssätt. I början av året presenterades en rapport som tittar på hur kommuner och regioner arbetar med sociala investeringar – som ett sätt att arbeta med välfärdens förnyelse och utveckling. För samhällsentreprenörer kan det innebära öppningar för samarbeten i de fall då det offentliga tar nya initiativ genom sådana “investeringar”. Rapporten och synsättet kan också vara ett bra underlag i dialogen med eventuella offentliga samarbetsparter.

Två videoklipp på 10 minuter introducerar och kommenterar rapporten nedan. Om du är nyfiken finns hela rapporten att ladda hem, och ett seminarium finns att se i sin helhet på ESO:s (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) hemsida.

“Ju tidigare sociala problem kan förebyggas eller upptäckas och åtgärdas, desto större möjligheter för samhället att minska framtida ekonomiska och andra kostnader. I många av landets kommuner och regioner bedrivs nu, i varierande former, olika investeringar i individers kunskaper, kompetenser, hälsa och funktionsförmåga under rubriken sociala investeringar.”

Rapporten: Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar (pdf)

Introduktion till rapporten med Anna Balkfors och Tapio Salonen:

Kommentarer till rapporten från några initierade personer:

Kursträff online 6-7 maj

Inspelade samtal med gäster
Se inspelningar från torsdagens samtal med inbjudna gäster i kursforumet!
https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2019-2020/forum/topic/inspelade-samtal-med-gaster-kurstraffen-6-7-maj-online/


6-7 maj träffas vi online för några sessioner tillsammans! Vi har valt tider på eftermiddagen onsdag 6 maj och förmiddagen 7 maj, och vi hoppas att det är tider som ska fungera för många. Under onsdagens pass har vi framför allt tid för samtal utifrån utvecklingen med era idéer/projekt/initiativ. På torsdagen har vi bjudit in två gäster för samtal, ett alternativ till att göra studiebesök på plats! Kursträffen görs tillsammans Samhällsentreprenör + fördjupning.

Meddela din medverkan via det här formuläret: https://forms.gle/BrJJVYs1GSYPT8bRA

Kursträffen gör vi med Zoom, du ansluter via länken: https://us02web.zoom.us/j/82930963772
Du kan delta från en dator, platta eller smart telefon. Fortsätt läsa

Samtal – Hack the Crisis

“Alla idéer behövs /…/ varje person kan vara med och bidra på ett eller annat sätt.”

Intervju och samtal med Christian som häromveckan (3-6 april) var med i hackathon-eventet Hack the Crisis (Sverige)! Vi pratar om hur det funkade, intrycken och några av idéerna som växte fram.

Läs om ett urval av de idéer som tags fram under dagarna på: https://www.hackthecrisis.se/winners

Kommentera gärna med frågor eller reflektioner!

Under samtalet pratar vi också bredare om initiativ som tas för att stödja i krisen. Ett av de lokala initiativ som Christian berättar om är Your Local Hero som snabbt har etablerats för att stödja restauranger/caféer.

Läs även om ett nytt lokalt samarbete mellan Malmö Ideella och Volontärbyrån som lanserades 20 april:

Ny sajt ska underlätta för föreningslivet: ”Inte alltid lätt att veta var man behövs” (Sydsvenskan)