v 37 På jakt efter samhällsentreprenören

Hej!

I den här veckans kurstema har vi två delar:

 • På jakt efter samhällsentreprenören. Vem och vilka initiativ ser vi som samhällsentreprenörer/-skap? Läsning och reflektion. Vi behöver dig som samtalspart!
 • Intervju med Lars Hulgård. Vad händer inom forskningen kring social innovation? En översikt!

På jakt efter samhällsentreprenören

Själva utgångspunkten för vår kurs är begreppet samhällsentreprenör(-skap). I sin kärna handlar det om att synliggöra entreprenörskap som drivs av att skapa värden för samhället, att bidra till positiv samhällsförändring. Men vem väljer att kalla sig samhällsentreprenör? Gör vi själva det och vad betyder det då för oss?

I det här temat tar vi på oss ett par kritiska glasögon och vill pröva tankar om samhällsentreprenörskap tillsammans med dig.

Att läsa: Ungt, ideellt och hajpat – men vad mer? (pdf) (Hannah Ohm, sida 6-10 i Magasin NIC #10, utgiven våren 2012)
psst! Läs även spalten “NIC rotar i historien bakom begreppet ’samhällsentreprenörskap’” som ligger parallellt med Hannah Ohm:s essä.
Hannah Ohm har tidigare arbetat som pedagog i kursen och var en av initiativtagarna till Klädoteket i Malmö (2010-2015).

En kommentar till texten: Utgångspunkten i essän (publicerad våren 2012) är att det skulle finnas en “hajp” kring samhällsentreprenörskap. Idag är det isåfall snarast “sociala innovationer” som hajpen kretsar kring, med samhällsentreprenörer (eller sociala entreprenörer) som möjliga drivande aktörer. Det kanske vi kan se som ett svar på det som Hannah Ohm lyfter i punkt 2, Individ vs. Idé. Med social innovation hamnar fokuset istället på idén – vad som ska göras och hur det kan organiseras. Med risken att de drivande personerna kan hamna i skymundan…

Begreppsöversikt: Tillväxtverket gör ett försök att reda ut begreppet samhällsentreprenör, och andra syskonbegrepp som till exempel social innovation och socialt företagande. Ta en titt och jämför med Hannah Ohms reflektioner!

Tillväxtverkets begreppsöversikt

Ur texten, citat och frågor för samtal

Om definition av begreppet samhällsentreprenörskap:
“Ett förslag låter såhär: ”ett innovativt initiativ som utvecklar samhällsnyttiga funktioner” (Eva Moe, 2009). Här fastställs alltså ingen organisationsform; idén kan ledas som ett företag eller en ideell eller ekonomisk förening, den kan röra sig fritt mellan sektorerna och ha samarbeten med näringsliv, det offentliga eller den idéburna sektorn. Därför ryms här vinst- och ickevinstdrivande organisationer, projekt, konst, grupper som tar initiativ eller nätverk som samlas kring en viss fråga. På ett sätt är det bra att mycket inkluderas, det är skönt att rucka på sektorsgränser och göra lite mer som det passar. Men den självklara risken är att alltför mycket förpackas under samma namn och gör det urvattnat. I bästa fall blir klassificeringen meningslös, i värsta fall saboterar den förtroendet för verksamheter som är viktiga och fungerar väl.
Det kan ibland vara svårt att komma förbi en ytlig diskussion kring ett ytligt begrepp… one size fits all-tanken är nämligen förrädiskt bekväm. Så bekväm att vi glömmer att ställa oss frågan vems språk det egentligen är vi pratar. Entreprenör? Kan alla vara det? Samhälls-entreprenör? Agerar vi inte alltid i samhället oavsett vad vi gör?”

 • Hur ser en definition ut som gör det meningsfullt att prata om samhällsentreprenörskap? Är begreppet för ytligt och brett? Eller är just den flexibla bredden en viktig förutsättning?
 • Associationerna utifrån begreppet samhällsentreprenör går åt olika håll. Entreprenörskap kan läsas som något frigörande, att få pröva sina egna idéer och sin handlingskraft. Eller kan det klinga negativt, med betoning på att vilja tjäna pengar. Vilka drivande personer och vilka initiativ ser vi framför oss när vi pratar om samhällsentreprenörer?
 • Utifrån de initiativ du vill utveckla och driva – passar begreppet?

“Användningen av näringslivets språk och föreställningar gör att de projekt som är en kritik mot systemet aldrig kommer lyftas fram. De kan inte pitcha sig eftersom det är en obekväm visa för åhörarna och de kan inte finansiera sin verksamhet eftersom inget företag vinner på att arbeta pro bono för dem.”

 • Är dörrarna öppna för alla eller krävs det att man inordnar sig i det rådande systemet för att kallas samhällsentreprenör?
 • Nedan följer några exempel på initiativ/organisationer som möter behov i samhället och försöker skapa förändring. Kan de beskrivas som samhällsentreprenörer? Varför eller varför inte?

Pantrarna (För upprustning av förorten)
”Du vet själv att bara de som kommer ifrån förorten bryr sig om förorten. Husen förfaller och politikerna sätter upp övervakningskameror i skolorna och behandlar oss som djur. Vad tänker du göra åt det? När fritidsgården stängs öppnar Pantrarna en ny. När gatljusen slocknar är det vi som lyser upp natten med brinnande tunnor och Prince Alis rap. När tidningen ljuger om orten är det Pantrarna som kickar in till stan, hotar att ockupera redaktionen och får dem att be om ursäkt framför folket. Pantrarna är en växande grupp förortsbor som är trötta på snack och som vill att ortens människor ska vara självständiga och fria som alla andra.

Kontrapunkt
“Kontrapunkt är en kollektiv och kreativ kraft för rättvisa, solidaritet och gräsrotsdemokrati. Vi drömmer gränslösa drömmar om en bättre värld och ett radikalt bättre och hållbart Malmö. Med kulturen som redskap organiserar vi oss och skapar tillsammans de alternativ och lösningar som vi tror på. Drivande bakom Kontrapunkt är den ideella föreningen Kontrakultur, men hela kollektivet Kontrapunkt består också av de grupper, vänföreningar och kooperativ som vi är med och driver eller samarbetar med.
Namnet Kontrapunkt är från början ett musikaliskt begrepp, en metod för att skriva musik där flera självständiga melodier vävs samman till en harmonisk helhet. Just så vill vi också fungera. Vi vill skapa ett kollektiv där alla personer som ingår, var och en med sin egna identitet och autonomi förenas i en större och mäktigare helhet. För oss är Kontrapunkt en gemenskap – en mötesplats och plattform där en mångfald av engagerade och skapande människor tillsammans kan utveckla sig och göra det omöjliga möjligt.”
Under hösten 2015 mobiliserade Kontrapunkt 1000-tals engagerade Malmö-bor i kampen för ett solidariskt flyktingmottagandet. Medan det tog kommunen en månad att öppna en mottagning hade kontrapunkt blixtsnabbt riktat om sin verksamhet, öppnat akutboende och tagit emot och huserat 10 000 människor på flykt. Under de 135 dygn de höll öppet hade totalt över 17 000 människor som flytt krig och förföljelse fått sovplats, mat, kläder, vård, transport och stöd.

Frihetsförmedlingen
“Frihetsförmedlingens vision är att ta ledningen i den nödvändiga omställningen från en ohållbar arbetslinje till ett samhälle präglat av frihet.”
“Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk med uppdrag att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism.”

→ Fortsatt samtal och diskussion i forumet!

:::::::::::::::::::::::

Intervju med Lars Hulgård

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet beskriver sig själva såhär: “[Vi] är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.”

MSI gör nu en satsning på att öka kunskapen om social innovation och samhällsentreprenörskap. Först ut är en intervju med professor Lars Hulgård från Roskilde Universitet. Så här presenteras satsningen och intervjun:


Det finns kunskapsområden inom fältet social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande som är extra viktiga för områdets utveckling. Därför kommer MSI, med start idag, sätta fokus på några av dessa områden, för att stärka kunskapen om dessa. Med kunskapskampanjen Social Innovation i fokus vill vi lyfta relevanta temaområden, potentiella utvecklingsområden och dess utmaningar och möjligheter för att djupdyka och resonera kring dessa.

Först ut i serien har vi valt att fokusera på social innovation och forskning. Detta kunskapsområde inleds av professor Lars Hulgård, vid Roskilde Universitet.

Lars Hulgård berättar i den här intervjun om utvecklingen av social innovation, socialt företagande och social innovation som ett forskningsfält och förklarar varför området på senare år har fått ett allt större fokus runt om i världen. Han resonerar kring de utmaningar som fältet har bland annat på grund av dess tvärvetenskapliga karaktär och ger förslag på vad politiken kan och bör göra för att området ska fortsätta utvecklas.

Taget från MSIs hemsida

Har du tankar om innehållet? Känn dig fri att ta med dessa i diskussionen i kursforumet (samma som är länkad ovan till Hannah Ohms text).

:::::::::::::::::::::::

Övrigt aktuellt

Coachande samtal
Vill du boka in ett coachande samtal redan nu? Mejla lone[at]glokala.org så hittar vi en tid! Läs mer om coachande samtal här.

Påminnelse: Intresseanmälan till kursträff
Har du missat att göra en intresseanmälan till höstens kursträff i Malmö? Klicka HÄR för att läsa mer om kursträffen och göra en intresseanmälan.

Kursträff 11-12 oktober – intresseanmälan

Den 11-12 oktober ligger vår första kursträff inplanerad, och här kommer en första intresseanmälan. Den här anmälan är inte bindande — vi vill kolla av intresset för att få ett hum om hur många som vill och kan komma.

Kursträffen kommer att äga rum i Malmö och görs tillsammans med grundkursen Samhällsentreprenör. Innehållet är inte spikat än, men det kommer innehålla spännande aktiviteter som studiebesök, sociala aktiviteter och framför allt möjligheten att träffa varandra IRL! Senast två veckor innan träffen kommer ett färdigt schema för träffen att skickas ut.

Preliminära hålltider för dagarna är:
Fredag 11 okt 12:00 – 18:00
Lördag 12 okt 09:30 – 15:00

Ni ordnar och betalar resa och boende själva, men Glokala Folkhögskolan erbjuder upp till 750 kronors resersättning för er som kommer långväga. Vi kan också hjälpa er med tips om boende.

Generellt om kursens träffar

Under kursen genomförs tre träffar i Malmö*. Träffarna syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via internet. Under dessa dagar kommer vi att ha olika typer av aktiviteter under – det kan handla om allt från föreläsningar till studiebesök och även olika sociala aktiviteter. Fullständigt program för träffarna kommer att meddelas senast ett par veckor innan genomförandet. Även om Glokala folkhögskolan utgör vår bas, kommer vi också att vara på annat håll under träffarna. Eventuell övernattning ordnas på egen hand, men vi hjälper till med tips om möjligheter i närheten.

* en under höstterminen och två under vårterminen

Uppstart!

Nu sätter vi igång Samhällsentreprenör fördjupning – välkommen!

Vi ser fram emot att få jobba kring spännande teman tillsammans med er!

Vi börjar med lite material som inspiration och två inledande uppgifter som du hittar nedan: Personlig presentation och Kursplanering – förväntningar och förslag.

Kursmaterial från tidigare års kurser ligger kvar på plattformen, kika gärna om ni är nyfikna. Deltagarna från tidigare år finns också fortfarande registrerade på plattformen, ni kan se att det finns många användare under ”Deltagare”. Kursformet för vår kurs 2019-2020 är dock bara synligt för oss som deltar i kursen denna omgång.

Den digitala kursplattformen, några första steg:

 1. Att logga in:startsidan finns det ett fält för att logga in med de uppgifter vi har skickat till din email. Om du inte hittar eller kommer ihåg ditt lösenord kan du få ett nytt här.
  Som inloggad får du ett fält i toppen av sidan med rubriker, till höger finns ”Hej, [ditt namn]”. Under den rubriken finns flera alternativ för din profil på kursplattformen.
 2. Byt ut ditt lösenord till ett som du själv bestämmer. Du gör detta genom att gå in på: Inställningar → Allmänt.
 3. För att ladda upp en bild till din profil går du in på Profil → Byt profilbild.
  (Integritet: Profilbilden blir publikt synlig, även för den som inte är inloggad på kursplattformen.)
 4. Kursforum för tankar, frågor och uppgifter hittar du här
 5. Kalendarium med tips på evenemang. Vi fyller på löpande med tips på evenemang som ser spännande ut med koppling till samhällsentreprenörskap, kika och tipsa gärna!

Uppgift: Din presentation

För att vi som ska följas åt i denna kurs ska lära känna varandra lite ber vi er att göra en kort presentation i kursforumet senast söndagen den 8 september. Du kan tex ta hjälp av dessa frågor i din presentation:

 • Var bor du / var är du verksam?
 • Har du läst grundåret i samhällsentreprenörskap på Glokala? Isåfall när?
 • Vad är din bakgrund, t.ex. i tidigare projekt?
 • Vad är du engagerad i? Beskriv ett eller flera initiativ/verksamheter som du är involverad i.
 • Vilka kompetenser vill du dela med dig av? Vad kan man fråga dig om?
 • Finns det något som du är i behov av eller söker efter (kontakter, kompetenser)?
 • Ev länk till hemsida / blogg / sociala medier?

Lägg din presentation som ett svar i denna tråd i kursforumet (inloggad) –>

Uppgift: Kursplanering – förväntningar & förslag

I denna fördjupningskurs är tanken att kunna utforska frågor som är obesvarade, och att gräva djupare inom olika områden och kompetenser som är aktuella och angelägna för dig, i relation till den idé eller projekt du vill utveckla. Vi vill därför att du beskriver dina förväntningar på kursen.
–> Hur ser dina förväntningar ut? Vad vill du lära dig, uppleva, inspireras av? Vilka frågor vill du undersöka i kursen? Vad vill du bidra och inspirera de andra kursdeltagarna med? Det kan t ex handla om innehåll, form, teman, fokus, kursmaterial och tempo. 

Vi har gjort en kursöversikt utifrån vad deltagare tidigare år har önskat och behov vi märkt av, men vi vill att du ser den som ett inspirerande förslag som du har möjlighet att påverka och förändra innehållet i.
–> Titta på kursplaneringen – stämmer dina förväntningar på kursen överens med planen? Finns de frågor och teman som du vill utforska i kursen representerade i kursplaneringen? Saknar du något? 

Dela med dig av dina tankar och funderingar kring detta till varandra i kursforumet. Känn dig fri att skriva kortare eller längre.

Deadline: 15 september

Inlämning/svar: Via tråd i kursforumet – klicka här för att komma dit (inloggad) →

Det går såklart också bra att maila oss med förslag och funderingar, men i första hand vill vi skapa en form av brainstormning på kursforumet som vi alla kan se och ta del av.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tips!

Här har vi sammanställt några tips om studieteknik och personlig arbetsmiljö.

Vi vill även tipsa om företeelsen Hoffice – kanske hittar du ett sammanhang att plugga/jobba i med andra eller inspireras av hoffice-metoden för din egen dag.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration

Kort och illustrativt om Social innovation, med Kanada som exempel:

What is social innovation? from Social Innovation Generation on Vimeo.

Här hittar du några exempel på sociala innovationer och samhällsentreprenör i Skåne som Social Innovation Skåne berättar om. Klicka på bilderna nedan för att komma till berättelserna.

* INitiativet Lund har nu gått från projekt till permanent verksamhet och heter numera Yalla Lund. Fredagen den 6 september gör de ett seminarium där de berättar om sin resa. Läs mer här!

* Kuriosa: Balqis på Möllans Basement är tidigare deltagare på Glokala folkhögskolan och har gått Samhällsentreprenör och Samhällsentreprenör fördjupning.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Varma hälsningar,
Lone

Samhällsentreprenör fördjupning 2019/2020

Kursbeskrivning

Samhällsentreprenör fördjupning – distans

Hur kan nya projekt och verksamheter skapa samhällsförändring? Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang? Var befinner jag mig i mitt projekt och hur relaterar det till samhällsutvecklingen?

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Visionen och syftet med kursen
Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller en verksamhet som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (första året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Kurslängd: 1 år, halvtidsstudier, distans/internet.
Kurstid: HT2019: 2019-09-02 – 2020-01-03, VT2020: 2020-01-07 – 2020-06-05

Mer info i följande kursbeskrivning – pdf →

Praktisk info inför kursstarten – till dig som kursdeltagare →

v 22/23 Inspiration & kursens avslutning

Hej!

En påminnelse – var med och ge feedback till varandra för uppgiften Mitt sammanhang – nästa steg, i kursforumet →

Vi närmar oss kursens slut, tisdag 4 juni. Det finns fortsatt möjlighet att boka in tid för att bolla utvecklingen i idéer/initiativ hela vägen fram till midsommar, hör av dig i så fall!
Det finns också möjlighet att komplettera eventuella uppgifter som är kvar från året efter kursens slut (vi mailar påminnelse om det är aktuellt).

Kursutvärdering

Vi vill gärna få input på hur du upplever att läsa kursen. Samtidigt är utvärderingen en möjlighet att reflektera över ditt eget lärande genom kursåret.

Svara här online →

Svara så snart som möjligt, senast 2 juni.
Utvärderingen är anonym, och vi kommer att bearbeta sammanställningen av svaren tillsammans med andra kollegor på Glokala de kommande veckorna i juni.
Tack för din hjälp!

Studieintyg

Efter kursslut sammanställer vi ett intyg som kommer per post, maila din aktuella adress om du har flyttat under året.


Inspiration

Vilken roll ska social innovation och samhällsentreprenörskap spela?

Artikel – intervju: “Social innovation är en värdedriven rörelse” (Mötesplats Social Innovation)
(Rapportförfattare Bjarne Stenquist)

I kursens inledning lyfte vi frågan om vad samhällsentreprenörskap står för, hur begreppet tolkas och används. I en intervju som publicerades förra veckan kommenterar Chris Sigaloff från Nederländerna hur hon ser att universitet och högskolor kan arbeta med social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon har bland annat varit med och utvecklat Kafka Brigaderna, “som rycker ut när medborgares intressen fastnar i byråkratiska labyrinter”. Intervjun är publicerad som en del av en förstudie för hur svenska universitet och högskolor kan utveckla sitt arbete, inom ramen för den nationella plattformen Mötesplats Social Innovation. För fältets utveckling i Sverige är det intressant att följa hur de akademiska lärosätena väljer att arbeta med frågorna!

Chris Sigaloff betonar att social innovation behöver handla om att göra verklig samhällsförändring och om värderingar:

“Det handlar om värderingar: hur vill vi faktiskt leva i samhället? Hur vill vi att samhället ska se ut? Vad är statens uppgift och roll? Vad betyder det att vara medborgare?

Detta kan inte begränsas till innovation när det gäller prylar, tekniker eller nya verktyg och metoder. Vi kan inte reducera oss till en instrumentell syn och undvika de mer grundläggande frågorna om vilken typ av samhälle vi vill sträva efter.”

Direktlänk till intervjun som pdf →


Hitta balans med många projekt och engagemang samtidigt?

Vi vänder tillbaka till perspektiv vi var inne på under “inre liv”-modulen, hur hanterar vi att ha många projekt och processer på gång samtidigt? I en kort videosändning (15 min) delar Lisa Moraeus med sig av sina reflektioner, utifrån sin erfarenhet av att växla fokus mellan olika parallella engagemang.

Känner du igen dig? Vilka strategier använder du? Vi hoppas att sommaren ska bjuda på omväxling och att du har med dig verktyg från kursen som kan stödja dig framöver!

“Det är ok att ha många projekt på gång samtidigt! Det är ingenting fel med det. Däremot får det vissa konsekvenser som vi behöver vara medvetna om. Till exempel: …” Läs vidare →


Nästa vecka återkommer jag också med en sommarhälsning och information i samband kursens slut!