Open source Ecology etc.

Hej alla,

Här kommer en introduktion till vad som kallats open source ecology. JAg tycker att den här killen är väldigt inspirerande.

Filen var för stor för att ladda upp så jag skickar en länk;

http://www.youtube.com/watch?v=6GEMkvT0DEk

 

JAg vill även passa på att rekommendera boken Diffusion on Innovation (Everett Rogers) som handlar om hur innovationer(idéer, vanor, objekt etc.) sprids i samhället och varför vissa koncept slår igenom och andra inte. Det är nyttig kunskap för oss som ska förändra världen.

En annan populärvetenskaplig bok på samma tema som är lite mer lättsmält MAde to Stick (av Chip and Dan Heath) som jag också varmt rekomenderar.

Att bra ideer får genomslag är superviktigt om vi ska skapa förändring. Tyvärr upplever jag ofta att de som är bäst på att presentera sina ideer på ett attraktivt sätt ofta finns på “motståndarsidan”  bland destruktiva krasst kommersiella aktörer,

 

VAd anser Ni?

 

EU:s initiativ för ett ökat socialt företagande

Fredagen den 18 november 2011 håller EU-kommissionen ett ”högnivåmöte” i Bryssel för att lansera sitt initiativ för ett ökat socialt företagande.

Bakgrunden finns i EU:s 2020-strategi och dess inriktning mot en mer socialt inriktad inre marknad.

  • Ett socialt och idéburet företag har som främsta mål at skapa sociala effekter snarare än att skapa vinst för sina ägare eller partner, säger Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna.
  • Detta är intressant inom exempelvis vård, skola, omsorg och boende

Intresset för det sociala/idéburna företagandet är stort i många medlemsländer och är en viktig del av företagandets och marknadens förnyelse.

 

Lars Pettersson                                                              Göran Pettersson
Generalsekreterare                                                        Generalsekreterare
Famna                                                                              Forum för frivilligt socialt arbete 

 

Länk till EU-kommissionens hemsida.

 

 

Entreprenörslunch med Glokala berättelser

Alla har en berättelse!
Erfarenheter från A World Worth Living In och Glokala berättelser


Under några intensiva dagar i juni samlades flera hundra folkbildare från runt om i världen i Malmö, för konferensen A World Worth Living In. Då passade vi på att göra sommarkursen Glokala berättelser, där deltagarna jobbade med olika verktyg för berättande och fanns på plats under konferensen.

Nu har erfarenheterna från kursen samlats i en verktygslåda med inspiration och tips. Hur kan vi sprida berättelser vid konferenser och evenemang, så att kunskapen når till många fler? Vilken dynamik finns i att kombinera bloggande, artikelskrivande, video och stillbilder?

Malin Rindeskär och August Nilsson som har varit med i processen lyfter fram guldkorn.

Välkommen för lunch och inspiration!

Program:
12.00 – Vi bjuder på lunch
12.30 – Malin Rindeskär och August Nilsson visar och berättar med utgångspunkt i erfarenheterna från kursen Glokala berättelser
+ Samtal och diskussion

Anmälan senast 23 nov till august@glokala.se
Alla är välkomna!

Sal 1, Sofielunds Folkets Hus
Rolfsgatan 16, Malmö

http://www.facebook.com/events/323519324328462/