Inspiration från växtriket

Ur växtperspektiv!

Här kommer lite inspitaion från min egen nördiga verklighet. Jag tycker att det knyter an litegrann till diskussionen i gårkväll om att ta helikopterperspkeitv och sätta sina projekt i ett större sammanhang.

Det är Michael Pollan som i ganska rörig presentation utrycker flera intressanta idéer. Han börjar med att beskriva att tanken att vi människor inte manipulerar naturen mer än vad den manipulara oss. En spännande tanke som han utvecklar i boken Botany of Desire som jag varmt rekomenderar. Han släpper en idé om at språket är diskriminerande genom att dela in allt i objekt och subjekt. Det hade varit kul att höra den utvecklas lite mer.

HAn går sedan vidare och slänger ett stort lass skit över Cartesiska dikotomer och visar att på system där man kan skapa något samtidigt som man extraherar resurser ur det.

Det där sista, att skapa synergistiska system där summan av delarna är större än  delarna  var för sig  (något som vi strävar efter inom permakultur) är intressant för oss samhällsenprenörer. Kapitalister verkar inbland tro att man inte kan skapa någonting utan att trampa på någon annans fötter.

Vi vet naturligtvis att det inte är så och varför inte inspireras av naturen  och försöka skapa projekt och affärsmodeller som likt stabila ekosystem uttnytjar alla sina individers potential att skapa mervärden utan att några resurser blir förbrukade!

Cool tant!

German Grandmother Lives Money-free and Has Never Been Happier

By Sarah B. Weir | Shine from Yahoo! Canada – Tue, 10 Jan, 2012 9:16 AM EST

Most of us could go a day without spending any cash. But a week? How about sixteen years? That’s how long 69-year-old Heidemarie Schwermer, grandmother of three, has lived without money. Schwermer’s odyssey is the subject of a documentary film, Living Without Money, by director Line Halvorsen, which is screening internationally and is also available on DVD.

In 1996, Schwermer, a former schoolteacher and psychotherapist, decided to try to live without money for a year as an experiment. As a child she had experienced deep deprivation as a refugee fleeing from Russian forces during World War II. Her family had escaped what was then East Prussia and ended up in Germany “penniless.” She has always felt a sense of compassion and empathy for the homeless community in the city of Dortmund where she settled as an adult.

Two years before she began living completely without money, Schwermer had opened a swap shop where people could barter services and goods. It was such a success it gave her the confidence to take the leap of quitting her job, giving away all of her possessions except what could fit into a single suitcase and backpack, and moving out of her rental home. According to the Austrian Times, Schwermer says she “had become irritated by the greedy consumer society” she was witnessing.

She acknowledges that her friends were confused and her two grown daughters were initially shocked (she says they now accept her lifestyle). Schwermer lived nomadically, trading gardening, cleaning, and even therapy sessions for food and a place to sleep. She found it liberating: “Living without money gave me quality of life, inner wealth, and freedom.”

Schwermer has written three books about her experiences. She says the first, “The Star Money Experiment” was quite successful and she passed out all the money she earned to people on the street, “in five mark coins,” Germany’s currency before the euro. She waived her advances on the other books and asked the publisher to give her royalties to charity.

Director Halvorsen told Yahoo! Shine, “Heidemarie’s unique story made me want to create a film that challenges the viewer into questioning their own relationship to money and possessions.” She explains, “The film does not teach you how to live without money, but is a portrait of a woman who has made a very courageous and inspiring choice.”

Living without money in the United States

Schwermer’s experiment is obviously extreme and Germany does have more of a social safety net than we do in the United States. But there are many ways to live with less money here. You can get everything from a bicycle to kid’s clothing without spending a penny by logging on to websites such as Freecycle. Craigslist also has a section devoted to giveaways. Apartment swaps and couch surfing are ways to travel on the cheap. Yahoo’s Conscious Consumer blog has many other ideas for getting free stuff easily.

Impact Investment

Okej, Bannans* ska betalas av de som vill se den ske enligt principen “många bäckar små”. En liknande trend fast med motsatt princip kallas Impact Investment. Filantropin kommer till Sverige, det menar i alla fall CSR i Praktiken:

 

 

Samtidigt som Sverige på allvar börjar få upp ögonen för filantropi har utvecklingen av Impact Investment, en ny form av investering, parallellt växt fram. Impact Investment handlar om att investera i sociala företag vars målsättning går utöver ekonomisk vinst. Till skillnad från traditionell filantropi – som brukar definieras som allmännyttig verksamhet som utan genkrav stöder institutioner och projekt inom kultur, utbildning, forskning och hälsa – innebär Impact investment genkrav. Allt fler menar att givande utan genkrav inte är vad som behövs för samhällsutveckling och vänder sig nu istället till Impact Investment. Inte minst har flera svenska entreprenörer har anslutit sig till denna krets.

Inom ramen för Impact Investment ställer investeraren krav på mer än bara en avkastning på den ekonomiska investeringen – här vill investeraren se en social avkastning i form av samhällsutveckling inom exempelvis hälsa, miljö, ekonomi, utbildning eller liknande. Denna avkastning benämns i internationella termer som Social Return on Investment, SROI.

Läs hela artikeln HÄR