Praktik

Efter önskemål från tidigare kursdeltagare inför vi ett nytt moment i årets kurs – praktik.

Syfte med det här momentet är att du ska få möjlighet att komma närmare en verksamhet som du är intresserad av. Du kan få insyn i en organisation, en specifik yrkesroll, lära dig av andras perspektiv och skaffa egen erfarenhet inom ett fält du vill verka inom. Det här blir en formell möjlighet att kunna ta den kontakten.

Planering, teori och projektbeskrivningar i all ära – det är ofta i mötet med andra människor ”ute i den verkliga världen” som vi lär oss, får nya tankar och magi uppstår.

Omfattningen på praktiken ska vara ungefär 2 dagar. Det kan även vara uppdelat på flera dagar om det passar dig och verksamheten bättre.

Hur praktiken kan se ut kan skilja sig ganska mycket åt beroende på intresse. Här kommer några exempel på hur det skulle kunna se ut:

 •    Under två dagar (sammanhängande eller ej) ”går du bredvid” någon vars kompetens du vill ta del av – tex en projektledare, kommunikatör, processledare, ideellt aktiv, idéspruta, chef etc. Du passar på att fråga om saker du är intresserad av och gör kanske en längre intervju.
 •    Du är nyfiken på en organisation/projekt/verksamhet och får möjlighet att följa med olika personer i verksamheten och delta i olika aktiviteter, – tex ett planeringsmöte, en workshop, en informationskväll, produktionen osv. Det sker inte nödvändigtvis just under 2 efterföljande dagar utan är kanske uppdelat på flera tillfällen när det passar.
 •    Har du ett annat förslag på upplägg, bolla med oss!

Kontakta en verksamhet som du är nyfiken på och fråga om möjligheten för dig att göra praktik där. Berätta om syftet med praktiken, lite om dig själv, varför du är nyfiken på just dem och vad du hoppas få ut av praktiken. Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter. Bifoga/lämna gärna över detta följebrev från oss kursledare, det kan skapa legitimitet åt din fråga att de känner till sammanhanget med din praktikfråga.

Tänk på att du kan behöva kontakta flera verksamheter innan du får ett ja på att du kan komma. Bolla gärna med oss så hjälper vi dig med förslag på verksamheter att kontakta!

När du fått ja på att komma till en verksamhet – kom överens om hur och när du ska vara med och om det finns några särskilda förväntningar på dig från deras del. Förbered dig genom att tänka igenom vad du vill få ut av praktiken och vilka frågor du vill passa på att ställa.

Meddela oss ditt val av praktikplats senast måndagen 15 okt genom att maila emma@glokala.org och august@glokala.org.

Genomför praktiken någon gång under okt-nov:
Ta dig tid att skriva ner dina reflektioner under dagen eller direkt efter avslutad praktik, när dina upplevelser fortfarande är färska.
Se gärna till att få tid för intervju eller samtal med personer i verksamheten så att du får svar på de frågor du har.

Redovisa din praktikupplevelse genom att:
Skriv ner dina reflektioner av din praktikperiod. Du kan även spela in dina reflektioner i en ljudfil eller video om du vill.

 • beskriv kortfattat din praktikplats, vad du gjorde och varför du valde platsen
 • vad tar du med dig från praktiken? Fick du ny kunskap, tankar och idéer som du kan har användning för i din projektidé?
 • annat intressant som du vill dela med oss andra om din praktikperiod

Omfattning på texten/ljud/video: ca 1-2 A4 sidor, ca 5-15 min ljud/video.

Vill du redovisa på något annat sätt? Tex genom att lyfta fram en av de intervjuer du gjort? Prata med August eller Emma så hittar vi en lösning för det!

Inlämning senast 17 dec i denna tråd i kursforumet.

→ Ta del av de andras praktikberättelser och kommentera gärna!

Tema: Hållbarhetsmålen – en global agenda

I september 2015 antog FN 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) för perioden fram till 2030. De nya målen bygger vidare på Milleniemålen (2000-2015). Hållbarhetsmålen är resultatet av en lång konsultationsprocess, och gäller för alla länder globalt. I det här temat undersöker vi målen närmre. Målen kan vara en utgångspunkt att ta avstamp i när vi som samhällsentreprenörer vill förstå världen och de utmaningar som behöver lösas. Vad handlar de om? På vilket sätt är de relevanta för oss?

Fortsätt läsa

Uppgift: Mitt sammanhang

I denna uppgift väljer du ett av två spår – ett för dig som redan jobbar med en idé/projekt, det andra är för dig som ännu inte har en tydlig idé eller projekt. Syftet med båda spåren i uppgiften är att skapa en medvetenhet kring motivationen bakom det vi gör.

Båda spåren har två delar, en första del där du ska funderar på VARFÖR du engagerar dig och en andra del där du lägger upp en plan för VAD du ska göra under den kommande terminen. 


Spår 1: För dig som redan jobbar med en idé/projekt

Uppgiften ska fungera som en personlig “uppdatering” och planering, det du beskriver behöver alltså inte vara något som du faktiskt vill kommunicera utåt om ditt projekt. “Oavsett om din intention är ‘trygg privatekonomi’, ‘förändra världen’, eller ‘ha kul’ så underlättar din egen klarhet över din motivation hur du kommunicerar din idé, tror vi.

Del 1:
– Vad är min intention och motivation bakom mitt projekt/initiativ/idé? Vad var det som drev mig till att börja med projektet och vad får mig att fortsätta arbeta med det?
– Vilka förhoppningar har jag med projektet? Vad ger mig energi till arbetet och vilka delar känns mest meningsfulla för mig personligen?

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill få gjort inom ditt projekt under denna tid (t.ex. möten, avtal, konkreta mål uppnådda etc.). Skriv några kommentarer om hur du vill genomföra detta och även varför. Hur kommer arbetet se ut i din vardag? Relatera gärna till dina tankar i del 1 och reflektera över om din plan för projektet motsvarar din personliga intention med projektet/initiativet.


Spår 2: För dig som ännu inte har en tydlig idé eller projekt:

Del 1:
– Fundera över vad det är som driver dig i stort? Vad i livet får du energi av? Vad tycker du är meningsfullt att ägna din tid åt?
– Vad ser du i samhället som du tycker är ett problem och som du skulle vilja vara en del av att lösa?
– Får du några idéer kring initiativ du skulle vilja ta utifrån dina svar på ovan frågor? Kanske finns det personer/ verksamheter som redan sysslar med just dessa frågor?

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill göra för att undersöka de idéer du fått. Det skulle kunna handla om att skaffa kunskap om en samhällsutmaning och skissa på lösningar. Det skulle kunna vara att göra studiebesök på några verksamheter du är nyfiken på. Du skulle kunna ta kontakt med någon som driver en fråga du är brinner för. Det skulle kunna vara att boka in tid med en vän och brainstorma frågorna i del 1. Eller något annat som tar dig närmare det du vill göra!

:::::::::

Omfattning: Välj själv hur långt du vill skriva (rek. 1-2 A4) men var noga med att ge dig tillräckligt med tid för att verkligen tänka efter och ställa frågor till dig själv. Rita eller skissa gärna om det underlättar (bilder kan bifogas).

Inlämning: 7 oktober i denna tråd i kursforumet (inloggad)

Feedback: Efter inlämningsdatumet presenterar vi en form för feedback er emellan. Ni kommer även att få feedback från Emma eller August.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss pedagoger!

Valet: “Ursäkta röran – vi bygger om”

I skrivande stund vet vi inte hur det slutgiltiga resultatet av valet 2018 ser ut, men analyserna av utgången är många.

I en artikel i Sydsvenskans kulturdel skriver Cas Mudde, nederländsk statsvetare och “en av Europas främsta experter på politisk populism och högerradikalism.“:

Ursäkta röran – vi bygger om (Sydsvenskan 10 september 2018)
“De svenska liberala och demokratiska partierna måste nu hitta alternativ till sin utdaterade blockpolitik och bygga nya koalitioner och mer flexibla temporära allianser. Framförallt måste de skapa ideologiska och integrerade visioner för de stora frågorna idag, vilket inkluderar, men inte begränsas till, invandringen och integrationen.”

Kommer det vara möjligt att över blockgränsen forma “ideologiska och integrerade visioner för de stora frågorna”?

Vilka analyser har ni stött på som ni tycker tar upp valresultatet på ett intressant sätt? (Kommentera gärna här eller i kursforumet)

Bokläsning – hösten

Ett moment under hösten blir att läsa en bok eller ta del av något annat material som du är nyfiken på. Det kan handla om ett tema du vill undersöka närmre eller lära dig mer om, direkt kopplat till det du jobbar med eller mer fristående.

Nedan ger vi förslag på litteratur som vi tror kan vara givande att fördjupa sig i. Men det är också fritt fram att välja någon annan bok, eller material i annan form (artiklar, film, blogg…). Ett tips är att välja ut delar att läsa ur en bok – inte alla böcker behöver ju läsas från pärm till pärm. Bolla gärna med oss pedagoger om du är fundersam!

Ramar för bokläsningen under hösten:

Meddela ditt val av bok eller material med en kommentar till det här inlägget, senast fredag 5 oktober.

→ Skriftlig eller inspelad reflektion. Inlämning 15 november.
Tråd i kursforumet: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2018-2019/forum/topic/uppgift-hostens-boklasning/
Skriv eller spela in (ljud/video) en reflektion kring boken/materialet.
Förslag till en struktur för reflektionen med dina tankar:

 • Summera innehållet i korthet (vad handlar boken/materialet om)
 • Vilka nya perspektiv ger boken eller materialet?
 • Hur relaterar boken eller materialet till det du utvecklar, finns det saker som du har praktisk användning av eller kan ta intryck av i ditt arbete?

Inlämning: 15 november, i kursforumet.
Omfattning: I text ca 3 000 – 5 000 tecken (inkl mellanrum), eller 5-10 minuter i ljud/video.

→ Skriftliga kommentarer till varandra:

Som uppföljning ger var och en skriftlig kommentarer till en av de andra reflektionerna. Ta del av presentationen av boken/materialet och dela några av dina tankar.

⊕ Frida till Christian T
⊕ Christian T till Martin
⊕ Martin till Susanna
⊕ Susanna till Sandra
⊕ Sandra till Håkan
⊕ Håkan till Frida

För att få din kommentar att kopplas till det inlägg du svarar på → klicka på ”Svar” i den gråtonade raden precis ovanför det inlägg du kommenterar. Skriv sedan din kommentar, och avsluta med att trycka på Skicka. (Hör av dig till Emma eller August om det verkar oklart!)
Emma/August kommer också med en kommentar!

→ Online-samtal utifrån böckerna / materialet
Utifrån våra reflektioner presenterar vi tankar, och diskuterar tillsammans. Förbered dig genom att ta del av de andras reflektioner som läggs upp i forumet.
Datum och tid: 3 dec, 12:00 – 13:30 20 november, 18:00 – 19:30.
Form: Samtal online via Zoom (tjänst för ljud-/videokonferens). Delta via: https://zoom.us/j/249032947
Vi planerar att bara använda ljud i samtalet.
Bekräfta senast 30 nov om du kan delta i samtalet, eller meddela om du skulle ha förhinder och inte har möjlighet att vara med.

Att använda Zoom:
– Anslut till onlinemötet med länken: https://zoom.us/j/249032947
– Du blir ombedd att ladda ner och installera programvara för att delta (du kan ladda ner i förväg här →)
– När mötet har startat väljer du “Join Audio Conference by Computer”
Se instruktionsvideo för hur du ansluter till mötet: https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg

Upplägg för boksamtalet online:

 • Välkomna och introduktion till formen för samtalet. Vi lyssnar till en person/bok i taget:
 • Presentation av den bok eller det material du har läst / tagit del av (5 min per person)
  Vad  har du funnit intressant i läsningen, vad har fångat dig?
 • Diskussion utifrån förberedd fråga från läsaren, och kommentarer eller frågor kopplat till boken (10 min per person)

Förbered alltså en kort presentation av den bok du har läst och det du finner intressant, samt en fråga för diskussion.

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud. Se instruktionsvideo för funktioner →
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!

Förslag på böcker

Fortsätt läsa