v 14 Webinar: Preston – kommunen som lokalekonomisk motor

Den här veckan deltar du live eller tittar i efterhand på ett webinar som utgår ifrån hur en kommun i England – Preston – mobiliserar de lokala resurserna.

Webinaret hålls tisdag 2 april klockan 15.00-16.00, och organiseras av Lokalekonomidagarna.
Delta/följ live via: https://zoom.us/j/415233463
Se här i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=iUUtmYIMAjM

Uppvärmning – artikel: “In an era of brutal cuts, one ordinary place has the imagination to fight back”

Aditya Chakrabortty i The Guardian, 6 mars 2019

Webinar 2 april, 15:00 – 16:00: Preston-modellen – kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling

Delta/följ live via: https://zoom.us/j/415233463

Se i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=qstzOdZc_bQ

“Kommunen Preston, i England, har blivit en internationellt erkänd förebild för hur en kommun kan vända ekonomisk nedgång till framgång genom att på ett genomgripande och strategiskt sätt satsa på den lokala ekonomin. Bland annat genom att skolor och universitet upphandlar mat och underleverantörer från lokala småföretag. I vårt nästa webbinarium “Preston-modellen – kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling” lär vi oss mer om hur de jobbat i Preston och diskuterar vad det kan betyda i en svensk kontext. Jonathan Korsar, lärare på Färnebo folkhögskola, föreläser och diskuterar frågorna med en panel bestående av Eva Ternegren som har skrivit rapporten “Social hänsyn och reserverad upphandling – en guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare” och Teresa Hägglund, upphandlingschef i Bodens kommun som arbetat för att få in mer lokalproducerat i offentliga kök.”

Infografiken kommer härifrån: https://thenextsystem.org/learn/stories/infographic-preston-model

v 13 Crowdfunding som verktyg + uppgift Mitt sammanhang – nästa steg

Vi presenterar här nästa uppgift i kursen:

Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Inlämning senast: 29 april i forumet.
Feedback till varandra fram till 12 maj.

Syftet med den här uppgiften är att ge utrymme för valbar fördjupning. Det kan vara direkt kopplat till behov i den fas du är med projekt/initiativ – eller mer frikopplat. Använd gärna uppgiften som en del i utvecklingsarbete du redan planerar kommande tiden. Tanken är även att uppgiften kan bidra till att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Fyra förslag på hur du kan använda uppgiften:

1) Skapa en budget och finansieringsplan för ditt initiativ

2) Arbeta med en projektplan/verksamhetsplan eller en ansökan

3) Fantisera & rita – din framtid // framtiden för ditt initiativ
Vad händer när vi använder vår fantasi som verktyg för att föreställa oss framtiden? Och hur kan vi ta hjälp av det visuella för att drömma och planera? Här får du inspiration till hur du kan rita din framtid eller framtiden för det initiativ du arbetar med – och stegen dit.

4) Gör research kring ett tema där du vill lära dig mer.
Välj till exempel ut en bok, en dokumentärfilm eller artiklar som är relevanta för ditt sammanhang. Ett exempel från tidigare år är en deltagare som valde att läsa Susan Cains bok om potentialen med introverta personligheter, http://www.quietrev.com/quiet-the-book/ och reflektioner kopplat till rollen som samhällsentreprenör.

Inlämning / presentation:
Presentera det du har gjort i uppgiften. Antingen genom text/bifogade dokument eller spela in (ljud/video) en presentation av din valda fördjupning och dina reflektioner kring temat.
Inlämning senast: 29 april i forumet.
Feedback till varandra fram till 12 maj.

Frågor eller funderingar? Bolla gärna med August!

Foto: Gängeviertel, Hamburg http://das-gaengeviertel.info/en.html


Inspiration: Intervju med Matkooperativet Helsingborg – crowdfunding

Matkooperativet är en ideellt driven butik som sedan två år finns i centrala Helsingborg. Hur har de använt crowdfunding i uppstarten och utvecklingen av butiken? Se en intervju med Ann-Sofie Malmgren från kooperativet, med fokus på två Kickstarter-kampanjer de har genomfört med stor framgång:

Video:

Läs mer om deras kampanjer på Kickstarter

Första Kickstarter-kampanjen, våren 2017: https://www.kickstarter.com/projects/574401734/matkooperativet-helsingborg

Andra kampanjen våren 2018, “Förpackningsfritt Helsingborg”: https://www.kickstarter.com/projects/574401734/forpackningsfritt-helsingborg

Kampanjvideon för Förpackningsfritt Helsingborg, våren 2018:

Läs mer om Matkooperativet på matkooperativet.se, instagram.com/matkooperativet och facebook.com/matkooperativet

v 12 Ledarskap & samarbete

Tid finns den här veckan för arbete med uppgiften Kommunicera. Inlämning: 21 mars.

:::::::::::::::

Tema: Ledarskap & samarbete

Tidigare i kursen har vi undersökt perspektiv på delaktighet, och tittat på The Human Element som ett verktyg för att utforska hur vi själva fungerar i samarbeten.

När vi samarbetar med andra väcks hela tiden frågor om vem som har ledarskapet och vem som ska göra vad. Inte sällan glömmer vi bort att prata om hur vi ska samarbeta och kommunicera med varandra, något som är en viktig grund. Den här veckan vill jag bjuda in till att reflektera kring hur det ser ut i ett av de sammanhang som du finns i. (Det kan vara det projekt/initiativ du arbetar med eller ett annat sammanhang som du ingår i.)

Ta 20-30 minuter och skriv själv utifrån frågorna:

  • Vilken är din roll i samarbetet? Hur ser ledarskapet ut? Har du en ledarroll själv eller tillsammans med andra?
  • Vilka personer har du omkring dig? Hur fungerar ert samspel? Hur fungerar kommunikationen när ni träffas och mellan att ni träffas?
  • Hur kan samarbetet utvecklas? Vad skulle du önska fungerade bättre?
  • Hur vill du agera för att det ska fungera bättre? Finns det nya arbetssätt som du skulle vilja pröva?

Dela gärna tankar och reflektioner i forumet – jag är nyfiken på de erfarenheter som finns bland oss i gruppen!

Inspiration till temat:

Att läsa: Reflektera för att utvecklas som ledare

Läs om reflekterande praktik utifrån exemplet Fanzingo (mediaverkstad för unga i Botkyrka).
Kapitel 6, sida 70-75 i Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska (pdf) (Anneline Sander & Thomas Jordan)

Video: Buurtzorg – ett ovanligt företag

Här följer lite inspiration från hemtjänst-vårdföretaget Buurtzorg i Nederländerna som ser annorlunda ut än de flesta andra (vård)företag. När de startade 2007 hade de ett team på 4 sjuksköterskor som satte patientens behov i centrum och organiserade sig självständigt utifrån sin kompetens och sina nätverk för att lösa patientens vårdbehov på bästa sätt. Det blev ett lyckat koncept med nöjda patienter och stolt och frisk personal. Idag har de 9700 anställda som är organiserade i 850 självständiga team och tar hand om 70 000 patienter. De anställda är sjuksköterskor och vårdare; endast 45 i personalen jobbar administrativt och det finns 15 coacher som teamen kan ta hjälp av när de behöver. Det vill säga fokus ligger på hantverket, vården och relationen med patienten och mindre energi behöver läggas på ”onödig” administration, kontroll och management. Företaget är icke vinstdrivande och det är, enligt grundaren Jos de Bloc, en viktig princip för att stödja företagets värdegrund. I videoföreläsningen från dec 2015 kan du höra initiativtagaren Jos de Bloc berätta om principerna för företagets organisation och hur de utvecklats över tid.

Buurtzorg är även ett av de exempel som lyfts i vårens gemensamma läsning!

Sen några år tillbaka finns Buurtzorg även i Sverige – Grannvård – i Enköping och Håbo kommun. Här kan du läsa en intervju med initiativtagaren till den svenska uppstarten – sjuksköterskan Mona Lindström som tog med sig erfarenheten från jobbet inom Buurtzorg i Nederländerna hem till Sverige.

v 11 Gemensam läsning VT + intryck från lärkonferens med Social Innovation Skåne

Påminnelse – feedback till vårens planering

Se vårens planering → Kursöversikt 2018-2019 (scrolla ner till v 10 och framåt!)
Det finns utrymme för att lägga till ytterligare några teman eller ändra om i planeringen. Finns det fler teman eller moment som du skulle vilja se? (se exempel från vår brainstorming i början av kursen på https://www.mindmeister.com/1147743777?t=H9qFm5oCiy)
Andra tankar eller förslag om vårens planering?

Skriv gärna i kursforumet, tråd om vårens planering →

Gemensam läsning under våren – textkompendium

Tidsram för läsning: 12 mars – 10 maj

Under hösten fick var och en välja litteratur att fördjupa sig i, den här gången har vi satt ihop utdrag ur två böcker för gemensam läsning.

I texterna möter vi exempel på nyskapande ledarskap och organisering, både inom den mer traditionella ”business”-världen och inom samhällsentreprenörskap. Texterna lyfter fram verksamheter från en rad olika länder!

Båda utdragen är kapitel från böcker på engelska, därför kan det finnas en del begrepp som vi behöver översätta tillsammans för att öka förståelsen. Jag (August) kommer börja med att lyfta några sådana ord och begrepp i kursforumet, jag hoppas ni vill fylla i med de ord ni stannar upp vid – och så reder vi ut vad de betyder tillsammans.

Frågor att tänka kring efter läsningen:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?

Texterna: Vi läser två kapitel ur boken ”Empowering Leadership of Tomorrow” (Ryszard Praszkier, 2018) och ett kapitel ur ”From the Other Side of the World: Extraordinary Entrepreneurs; Unlikely Places” (Elmira Bayrasli, 2015). Ladda ner texterna via kursforumet →

Uppföljning: Vi gör ett gemensamt onlinesamtal och utbyter tankar, fredag 17 maj kl 12:00 – 13:00, via Zoom. Boka in tiden i kalendern!

Anslut till samtalet via: https://zoom.us/j/671923357
Du kan testa Zoom i förväg via: https://zoom.us/test

Var och en får tid att dela med sig av sina tankar, och vi får möjlighet att diskutera.

Frågor att tänka kring inför samtalet:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud.
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!

Komplettering – för dig som inte kunde delta i samtalet

Skriv ca 1 A4 med dina reflektioner! Inlämning senast 3 juni.

:::::::::::::::::::::::::

Intryck från lärkonferens 5 mars med projektet Social Innovation Skåne

Under 3 år har några aktörer tillsammans utvecklat stödet till social innovation och till samhällsentreprenörer i Skåne. Nyligen hölls en dag i Malmö där en del av lärdomarna och effekterna diskuterades.

Fredrik Björk (känd från grundåret) delade med sig av tankar utifrån sin roll som forskare, och konstaterade att projektet har bidragit till att göra social innovation känt i den regionala kontexten: “Det har varit viktigt att markera vikten av social innovation, att sätta det på kartan”. Ett sätt som det manifesteras på är ett “positionspapper”, en viljeriktning för hur stödet till social innovation ska utvecklas regionalt.
Något som har hänt under projektets tid är även etableringen av de globala målen, som har förstärkt en förståelse för hur olika hållbarhetssaspeker hänger ihop. Det är idag lättare att prata om hur det “sociala” i social innovation innefattar olika utvecklingsbehov i samhället, det ges en bredare betydelse genom de globala målen.

Rebecka Hinn medverkade från Tillväxtverket och berättade kort om hur deras uppdrag utvecklas. De har nyligen gett stöd till 17 (av 21) regioner för att utveckla stödet till socialt företagande regionalt. Något de har tagit fram är även ett förslag på ett nytt nationellt låneprogram riktat till ideella och ekonomiska föreningar som har svårt att få lån hos traditionella långivare. Det kommer också en affärsutvecklingscheck riktat till sociala företag till sommaren, detta är nytt för i år. Vi tipsar när det finns mer information om den!

Nya projekt utvecklas i Skåne, som på olika sätt krokar i erfarenheterna från det nu avslutade projektet. Läs mer om några av dessa här: http://socialinnovationskane.se/nya-projekt-som-framjar-social-innovation-och-foretagande/

Metodskrift – fördjupning
Erfarenheter från projektet finns samlade i en “Metodpalett för social innovation”. I den beskrivs bland annat hur rådgivningen riktad till samhällsentreprenörer har sett ut, stämmer det med de behov du upplever, det rådgivningsstöd som behövs?  Två deltagande metoder för kunskaps- och idéutveckling finns också beskrivna, co-labs och pop-up science shops. Tipsar er att läsa igenom skriften och stanna upp vid det som är intressant! Är det någon del du är nyfiken på att veta mer om har vi bra kontakter inom de aktörer som har drivit projektet.

Tips! #StartingGood Virtual Summit 21-31 mars

The #StartingGood Virtual Summit is a free-to-access 10 day virtual summit that brings together 30+ world renowned social entrepreneurs, changemakers, and innovation leaders to talk about creating a lasting positive impact in the world.

https://starting.gd/

At StartSomeGood, we’re convinced that we are entering the Era of Purpose. We see this all around us. In the demands from graduates for meaningful work, from consumers for quality ethical products and from investors for companies that combine profit and purpose.

2019 is our third year running the #StartingGood Summit and we are thrilled to be bringing you a stellar line up of over 30 changemakers, innovators, movers and shakers in who are making the world a better place.