v 21 Aktuella perspektiv: Språkrättvisa

Till den här veckan har vi spelat in en intervju med Nihal Ragab och Christopher Holmbäck som driver projektet Språkrättvisa, med Glokala som projektägare. De utvecklar just nu kurser för språkrättvisetolkar – hör mer i intervjun!

Vi plockar också in en ny podcast, “Hur gör vi då?” som produceras av Helamalmö i samarbete med ABF. I det första avsnittet intervjuas Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö. De har nyligen startat en social mötesplats på Nydala i Malmö.

Kursutvärdering

Vi närmar oss kursslut 4 juni, och vi vill gärna få input på hur du upplever att läsa kursen. Samtidigt är utvärderingen en möjlighet att reflektera över ditt eget lärande genom kursåret.

Svara här online →

Svara så snart som möjligt, senast 2 juni.

Utvärderingen är anonym, och vi kommer att bearbeta sammanställningen av svaren tillsammans med andra kollegor på Glokala de kommande veckorna i juni.

Tack för din hjälp!


Intervju: Projektet Språkrättvisa

intervju med Nihal Ragab och Christopher Holmbäck som driver projektet Språkrättvisa, med Glokala som projektägare. De utvecklar just nu kurser för språkrättvisetolkar – hör mer i intervjun!
Projektet finansieras med medel för demokratiutveckling från Folkbildningsrådet, en särskild satsning som gjordes förra året i samband med att den parlamentariska demokratin fyllde 100 år.

Introduktion: “Vadå språkrättvisa?

Språkrättvisetolkar arbetar för att skapa en värld olika språk inte är hinder utan demokratiska redskap för kommunikation, kunskapsdelning och planering. Hur ska vi tillsammans kunna skapa ett bättre samhälle om vi inte ens kan prata med varandra?

Språkrättvisa kan hjälpa grannar mötas för att förändra någonting i sitt område eller protestera mot sin hyresvärd. Det kan också underlätta när organisationer leder konferenser om mänskliga rättigheter eller när asylrättsaktivister ordnar möten.”


Podcast: Hur gör vi då? Avsnitt 1

I Hur gör vi då? samtalar programledaren Enrique Perez Arias, fil. dr. i socialantropolog, forskare i socialt arbete och författare, med utvalda gäster om hur vi i praktiken kan åstadkomma mer rättvisa och jämlikhet för marginaliserade grupper i samhället.

Poddens första gäst är Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö. Detta samtal kretsar kring Nicolas erfarenheter av arbetet med Helamalmö, personliga reflektioner kring social mobilisering och vad vi behöver göra för att skapa en mer sammanhållen stad.

Hur gör vi då? produceras av Helamalmö i samarbete ABF och spelas in på Mötesplats Helamalmö.

v 20 Webinar: The Launch Formula + samtal om gemensam läsning

Inspiration: Webinar – The Social Enterprise Launch Formula (ca 1 timme)

Se ett webinar i efterhand med några av de drivande bakom crowdfunding-plattformen StartSomeGood. (Registrering krävs för att se webinaret)

I fokus är en “formel” för att göra sig redo att lansera en idé, i första hand med sociala företag i åtanke. I presentationen föreslås att det behövs:
Clarity – tydlighet i kommunikationen
Credibility – övertyga om din/er kapacitet
Communities – en tanke om vilka grupper/sammanhang du vill involvera, nå ut till
Channels – på vilka sätt du ska nå fram
Courage – mod att testa

Mer detaljer i webinaret!


Samtal online om gemensam läsning: 17 maj kl 12-13

Vi gör ett gemensamt onlinesamtal och utbyter tankar, fredag 17 maj kl 12:00 – 13:00, via Zoom.

Textkompendiet för den gemensamma läsningen finns presenterat här: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/2019/03/v-11-gemensam-lasning-vt-intryck-fran-larkonferens-med-social-innovation-skane/

Anslut till samtalet via: https://zoom.us/j/671923357
Du kan testa Zoom i förväg via: https://zoom.us/test

Var och en får tid att dela med sig av sina tankar, och vi får möjlighet att diskutera.

Frågor att tänka kring inför samtalet:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud.
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!

v 18 Kursträff och inspiration

Aktuellt i kursen

→ Tid för inlämning 29 april, Mitt sammanhang – nästa steg.

Till uppgiftens tråd i kursforumet →
Feedback till varandra fram till 12 maj, ett upplägg presenteras 30 april.

→ Svara: Tid för samtal om gemensam läsning

Under våren läser vi kapitel ur två böcker, se här: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/2019/03/v-11-gemensam-lasning-vt-intryck-fran-larkonferens-med-social-innovation-skane/

Jag (August) planerade in tid för gemensamt samtal online om läsningen den 10:e maj, men på förfrågan har jag tagit fram andra förslag på tider – för att se om vi kan hitta en annan tid som fungerar bra.

Svara här när du skulle ha möjlighet: https://doodle.com/poll/vx69miyxukbdnuqv

Svara senast tisdag 30 april, så bekräftar jag sedan vilken tid vi tar!

→ Kursträff 3-4 maj i Malmö

Se programmet här! Meddela din medverkan via: https://forms.gle/4piwERQ5zTdGS7929


Inspiration

Lyssna: “Detta förbannade BNP-begrepp” (Ekonomiekot Extra, 20 april 2019)

En central utgångspunkt i Kate Raworths donutmodell för ekonomin är att vi behöver lämna BNP som överordnat mått på framgång. I ett aktuellt inslag i P1 diskuteras begränsningarna med BNP och hur ekonomin kan tänkas utvecklas i framtidsperspektiv. Vilket är det bästa sättet att mäta framgångsrik utveckling? Skulle nya överordnade mål för den ekonomiska utvecklingen göra det lättare att motivera samhällsentreprenöriella verksamheter?

“Fler och fler ifrågasätter tillväxten som ekonomisk motor och nu höjs röster som vill vända BNP som mått på välstånd ryggen. Men går det att ställa om och hur dramatiskt kommer det att bli?”

Medverkande och röster i programmet:
Klas Eklund, seniorekonom Mannheimer & Swartling
Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier på KTH
Håkan Frisén, prognoschef SEB