v 8 Inspiration – kommunikation i sociala medier

Inspiration: Back to basics – word of mouth

Hur kan vi stimulera muntlig kommunikation om det vi driver, få användare eller kunder att själva berätta och tipsa till vänner och kollegor? Det är utgångspunkten i metodiken Talk Triggers, presenterat i en bok med samma namn. Här handlar det inte om digitala marknadsföringsknep. Fokus ligger på göra något i verksamheten som förvånar medlemmar/kunder/användare och gör det värt att berätta vidare om.

En av de amerikanska författarna, Jay Bear, intervjuas i podcasten The Modern Customer och presenterar där grundidéerna och exempel. I samtalet används termen CX för “customer experience” (kundupplevelse) och de talar också om arbeta med analys av “customer journey“.

Lyssna på podcasten →
(33 min, mp3)

“To be effective, a talk trigger must meet four requirements: be remarkable, relevant, reasonable and repeatable. As Baer points out, this isn’t about surprise and delight and creating an amazing experience for one customer. It’s about doing something believable and unexpected that all customers can experience and talk about.”

Talk Triggers: The Complete Guide To Creating Customers With Word Of Mouth (The Modern Customer Podcast)

  • Tänker du på några talk triggers du själv har stött på, eller uppmärksammat genom någon annans berättelse?
  • Kan vi föreställa oss att medvetet jobba fram “talk triggers” inom de initiativ vi utvecklar?

Fördjupning – strategier för kommunikation i sociala medier

Förra året gav Lisa Karinsdotter Pålsson två föreläsningar med matnyttiga tips och kloka råd för arbetet i sociala medier. Lisa har en bakgrund som formgivare och strategisk kommunikatör och har arbetat med flera sociala projekt i Malmös utsatta områden.

Ta del av Lisas två videoföreläsningar här, med fokus på Facebook och Instagram som plattformar:
(du som har läst grundåret 17-18 har tagit del av föreläsningarna då)

Sociala medier – första föreläsningen →

Sociala medier – andra föreläsningen →

Fördjupning: Kritiska perspektiv

Kritiken mot hur de stora digitala jättarna utnyttjar användares data och tjänar pengar har stegrats de senaste åren, i ljuset av hur deras verksamhet påverkar samhällsutvecklingen.

Lyssna: Podcast om boken “Internet är trasigt” från Digitalsamtal →
Podcast: Download (32:54 — 45.3MB)

“Karin Pettersson och Martin Gelin är aktuella med boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris. I förlagets presentation av boken kan man bland annat läsa ”Silicon Valleys drömmande visionärer skulle rädda demokratin och frälsa världen, men istället har deras uppfinningar banat väg för en antidemokratisk revolution som nu tycks hota hela vår mänskliga civilisation. Vad var det som gick så fel?”

I veckans Digitalsamtal berättar Karin Pettersson och Martin Gelin om boken, de frågor den tar upp och vem de hoppas ska läsa den.”

Dokumentär i två delar- svtplay: Facebook – vän eller fiende

“Facebook lovade att ena världen. Men de senaste skandalerna med falska nyheter, desinformation och hackade användarkonton har fått många att fråga sig: Är Facebook mer till skada än till nytta?”

v 7 Kommunicera – för att involvera och förändra

Veckans tema knyter an till pitch-uppgiften. Vi tittar närmre på berättande som metod (storytelling) och berättelsens potential. Vilka historier vill vi berätta? Hur kan vårt berättande gå hand i hand med det vi försöker skapa, förändra?

Videoreportage om Homebaked i Liverpool, ett exempel på en berättelse om ett initiativ.
→ Se reportaget (9 min). Vilka olika ingredienser används i filmen, vad väljer de att lyfta fram? Skriv gärna ner de olika “ingredienser” de använder för att skapa berättelsen om Homebaked.

Se/lyssna: The Storyteller’s Secret

Kraften i berättande, att kommunicera genom historier, understryks i en koncis presentation nedan med ljudkommentarer från Carmine Gallo. Vilken historia vill vi berätta i de initiativ vi driver?

Frågor för reflektion:
⇒ Citat ur inledningen: “Storytelling is not something we do, storytelling is who we are”.
Är det berättande (storytelling) som definierar oss som människor? Är det ett påstående du kan hålla med om?

⇒ Från mitten av presentation nämns fem kategorier av berättare – Storyteller’s who:
– Ignite our inner fire
– Educate
– Simplify
– Motivate
– Launch movements
I vilka situationer berättar du historier? Om du tänker på din roll i de sammanhang där du är verksam, kan du placera in dig själv i en eller flera av de här kategorierna?

⇒ “Storytelling culture at KPMG” nämns som ett positivt exempel där medarbetarnas motivation har ökat. Att arbeta med kulturen på en arbetsplats kan ses som ett “mjukt” sätt att styra utvecklingen. Kan du jämföra med erfarenheter i projekt eller verksamheter du har arbetat i, har det funnits en kultur av att dela historier? Hur har du isåfall upplevt den kulturen? Vilka risker finns med att bara betona positiva exempel och erfarenheter? Fortsätt läsa

v 6 Nå ut! Uppgift: Pitcha

Nästa del i kursen kallar vi “Nå ut!”. Vi fokuserar på kommunikation och berättande, med exempel och egen fördjupning.

Modulen sträcker sig från 4 februari till 3 mars.

Se kursöversikten för kursens moment närmaste tiden →

Introduktion till modulen från August, lyssna (3 min, mp3):

Uppgift: Pitcha – presentera idén

Inlämning: 25 februari, i kursforumet →

Den här uppgiften tangerar uppgiften med samma namn i grundåret Samhällsentreprenör. Tanken är att få tillfället att formulera presentationen av en idé eftersom det är ett återkommande behov, men du kan också välja att arbeta med något av de andra två alternativen som vi presenterar nedan.

Alternativ 1)

Skapa en pitch för ditt initiativ/projekt/verksamhet. Spela gärna in i video. Alternativ kan vara ljud, ett manus, eller en presentation i annan form. (Ta kontakt om du har tekniska funderingar!)
En riktlinje kan vara att det ska ta mellan en minut till max tre minuter att ta del av pitchen.

CSES i Stockholm listar 5 punkter som en möjlig struktur att arbeta med:

”Vår erfarenhet är att en bra elevator-­‐pitch ska ha följande innehåll och sekvens t.ex. som svar på frågan ”Vad jobbar du med?”:
1. Säg vad din verksamhet heter och vad du heter (om inte redan känt)
2. Förklara problemet du vill lösa och ev. varför det är ett problem
3. Beskriv kortfattat din lösning (produkt, tjänst)
4. Beskriv vilket värde (effekt/nytta) kunden/mottagaren/intressenten får av din lösning
5. Föreslå nästa steg anpassat till vem/vika som lyssnar”
(De ramar in mer på sida 19-20 i handboken “Att lyckas med finansieringen” – pdf)

Tips: Pecha Kucha som form, 20 bilder X 20 sekunder.
En annan struktur du kan pröva är Pecha Kucha-formatet, där du berättar till 20 bilder som var och en visas i 20 sekunder. (Totalt 6 min, 40 sekunder)
Pecha Kucha är evenemang med inspirerande presentationer, med ursprung i Japan.
Läs mer i introduktion/guide från Pecha Kucha i Göteborg →

Alternativ 2)

Välj ut två-tre befintliga pitcher att analysera, till exempel videopitcher från Kickstarter eller andra plattformar. Hur är pitchen strukturerad, vad är det som sägs? Hur är den filmad, och med vilken grad av personligt tilltal? Lyckas den med att fånga intresset?
Skriv (eller spela in) en sammanfattning och reflektion, med länkar till analysmaterialet.

Alternativ 3)

Ta fasta på en egen tidigare pitch/presentation och analysera den utifrån hur den har fungerat i skarpt läge, i möte med mottagare. Vad har fungerat bra? Hur skulle du vilka utveckla? Finns det nya/andra mottagare som du skulle behöva anpassa den till?
Skriv (eller spela in) en reflektion med din analys, länka/bifoga originalpitchen om det är möjligt.

Oberoende av vilket av alternativet ni väljer, fundera på mottagaren vilka kan de vara och varför skulle er pitch nå det behov de har eller en tanke de vill ha eller vara med om att skapa. Hur kan ni skapa denna dröm de efter er pitch känner att de kan röra vid?

Ta kontakt om du har frågor, och anpassa gärna uppgiften till dina behov!

Respons/kommentarer till varandra
Ett upplägg för kommentarer presenteras 26 februari.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration – pitcha för att fånga intresset?

En viktig utgångspunkt kan vara att flytta fokus från dig själv, varför projektet eller idén är viktig för dig, till mottagaren. Vem är mottagaren och vad är mottagarens drivkraft? Varför ska mottagaren vara intresserad av idén? Vad kan hen, hon eller han bidra med? Med kunskap och medvetenhet om den som du riktar dig till blir det lättare att forma presentationen. Samtidigt är det viktigt att mottagaren själv får läsa in sin roll i sammanhanget, det behöver inte vara övertydligt.

Vi kan tänka oss två nivåer i utformandet av pitchen:

– Att budskapet i första hand ska fokusera på visionen och resultatet, vad är det som ska skapas genom idén? I andra hand kan det handla om att presentera problemet eller möjligheten som idén svarar mot. Om det är välkänt behöver det inte utvecklas, ett exempel kan vara ett problem som klimathotet, där de allra flesta har med sig en bild av utmaningarna vi står inför.

– När vi ser att vi har fångat intresset är det också viktigt att gå vidare till vad vi kan kalla nivå två där vi berättar hur idén kan genomföras och varför vi är de personer som ska göra det. Här är det också viktigt att vara kortfattad. Hur ska idén sättas i verket, hur är den möjlig att genomföra? Varför har just du eller ni den kompetens som behövs för att få idén att hända, att bli verklighet.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration, Pecha Kucha

Några idéer för att få till en spännande presentation, som även är relevanta för kommunikation generellt.

pecha-kucha.com finns en härlig mix av inspelade presentationer, här är ett exempel!

Stitching Stories Through Coreography

v 5 Inspiration: Strategier för att hantera vardagsstress

Lyssna till ett samtal mellan Lisa Moraeus och Maria Estling Vannestål som båda är författare och utbildare. Läs mer om poddavsnittet här →

Vilken av strategierna för att hantera vardagsstress blir du mest sugen på att implementera i ditt eget liv?

En av de idéer jag (August) tar fasta på är att “upprätta förändringsskyddade zoner som får vara som de är, utan utvecklingskrav”, vid 24 minuter in i podden.
Det refereras också till metodiken Getting Things Done, som Zen To Done knyter an till.

v 4: Theory U – introduktion till en verktygslåda

Vad händer när vi tillsammans föreställer oss framtiden?

Teori U är en process som bland annat går ut på att bli klar över och hämta kraft från sin inre intention och komplettera det med vilja och handling. Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Veckans tema handlar om Teori U som är en teori, en metod och ett ramverk för att leda hållbara förändringsprocesser. Det är Otto Scharmer, lektor på MIT (Massachusetts Institute of Technology), som utvecklat teorin i samarbete med flera andra, bland annat Peter Senge som skrivit den populära boken Den femte disciplinen om lärande organisationer. Otto Scharmer har i Teori U satt samman teorier och insikter från bland annat organisationsteori, ledarskapsteori och kvalitetsarbete, för att få ett helhetsperspektiv på vad det är som driver och möjliggör reell förändring.

U

Fredrik Björk är lärare och forskare vid Malmö universitet inom bland annat Ledarskap och organisation samt även lärare på grundåret Samhällsentreprenör på Glokala. Han har på flera sätt stött på och utforskat Teori U. Så här svarar han på frågan om varför Teori U är relevant för samhällsentreprenörer:

Fortsätt läsa