Att involvera och motivera ideella!

För en samhällsentreprenör är frågan om hur andra kan involveras ofta central. Andras engagemang är viktigt, kanske avgörande, för att den verksamhet vi driver ska bli möjlig. Hur kan vi göra för involvera och motivera andra att engagera sig när de ekonomiska resurserna är knappa? Vad finns det för fallgropar när det kommer till att jobba med ideella krafter? Och vad finns det för vägar runt dem? 

LÄS artikel: Hur en får fler att vilja vara med

Aron Schoug är doktorand i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. I en artikel i tidskriften Kurage skriver han om hur styrelsen i en ideell förening kan jobba för att behålla engagemanget i föreningen. Resonemanget går såklart att känna igen och inspireras av även för andra former av ideellt arbete – tex engagemanget i en social eller samhällsentreprenöriell verksamhet. 

 “Medlemmarnas engagemang är en förenings viktigaste resurs. Förvalta den väl för den är inte outtömlig.”

Läs mer om hur du kan göra för att förvalta denna värdefulla resurs. Till artikeln –> 

En kort intervju med artikelförfattaren, om ledarskap och ideellt engagemang:


DISKUTERA: i forumet

  • Vad har du för erfarenhet av att involvera och motivera ideella? Vad funkar bra? Vad funkar dåligt?
  • Artikeln nämner tre behov som är grundläggande för att människor ska kunna känna sig motiverade: kompetens, självständighet och samhörighet. Vad kan vi som ledare eller medarbetare göra för att dessa behov ska kunna mötas i en ideell verksamhet?
  • Får du någon insikt eller inspiration kopplat till den verksamheten du driver eller engagerar dig i? 

länk till forumet → 


FÖRDJUPNING: Bok
 – Motivera Ideella

Aron Schoug har skrivit boken Motivera Ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter

FÖRDJUPNING: Föreläsning

Titta på en timmas frukostseminarium med Vuxenskolan där Aron Schoug pratar om motivation i relation till ideellt arbete. Hur motiverar vi andra utan morot och piska (tex hot om avskedning och lön)? Vad kan vi göra för att påverka andra människors inre motivation?

Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Vi presenterar här nästa uppgift i kursen:

Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Inlämning senast: 18 maj i forumet, https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2019-2020/forum/topic/uppgift-mitt-sammanhang-nasta-steg-2/
Feedback till varandra fram till 31 maj.

Syftet med den här uppgiften är att ge utrymme för valbar fördjupning. Det kan vara direkt kopplat till behov i den fas du är med projekt/initiativ – eller mer frikopplat. Använd gärna uppgiften som en del i utvecklingsarbete du redan planerar kommande tiden. Tanken är även att uppgiften kan bidra till att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Fyra förslag på hur du kan använda uppgiften:

1) Skapa en budget och finansieringsplan för ditt initiativ

2) Arbeta med en projektplan/verksamhetsplan eller en ansökan

3) Fantisera & rita – din framtid // framtiden för ditt initiativ
Vad händer när vi använder vår fantasi som verktyg för att föreställa oss framtiden? Och hur kan vi ta hjälp av det visuella för att drömma och planera? Här får du inspiration till hur du kan rita din framtid eller framtiden för det initiativ du arbetar med – och stegen dit.

4) Gör research kring ett tema där du vill lära dig mer.
Välj till exempel ut en bok, en dokumentärfilm eller artiklar som är relevanta för ditt sammanhang. Ett exempel från tidigare år är en deltagare som valde att läsa Susan Cains bok om potentialen med introverta personligheter, http://www.quietrev.com/quiet-the-book/ och reflektioner kopplat till rollen som samhällsentreprenör.

Inlämning / presentation:
Presentera det du har gjort i uppgiften. Antingen genom text/bifogade dokument eller spela in (ljud/video) en presentation av din valda fördjupning och dina reflektioner kring temat.
Inlämning senast: 18 maj i forumet.
Feedback till varandra fram till 31 maj.

Frågor eller funderingar? Bolla gärna med August eller Emma!

Foto: Gängeviertel, Hamburg http://das-gaengeviertel.info/en.html

v 15 Verktygslåda för sociala innovationsprojekt

Vad kan vi ta stöd mot när vi drar igång nya sociala innovationsprojekt?

Erfarenheter från 10 projekt som har drivits inom Vinnova-finansierade satsningen ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering” har sammanfattats i en rapport som släpptes tidigare i år.

Samtidigt har de lyft fram några användbara verktyg som finns samlade online.
Vårt tips är att läsa närmre om att arbeta användarnära och prövande med Design Thinking – om du inte stött på det tidigare! Direktlänk →

Fördjupa dig gärna med rapporten som sammanfattar projektens erfarenheter. Ladda ner som pdf →
Rapporten ger också en snabb forskningsöverblick som kan vara användbar som underlag till ansökningar.
Tips är att läsa “Slutsatser och lärdomar”, s. 55-63, det går fort! Där ges rekommendationer för projektledare – projektägare – samarbetspartners i projekt – och finansiärer. Användbart att reflektera utifrån inför att starta igång nya projekt!

Framtiden för social innovation och samhällsentreprenörskap

Denna vecka tar vi oss an den intressanta frågan om framtiden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Till vår inspiration har vi en föreläsning med Geoff Mulgan – författare och professor i ‘Collecitve Intelligence, Public Policy and Social Innovation’ vid UCL (University College London). Fram till nyligen var han även VD för innovationsstiftelsen Nesta, baserad i Storbritannien.

Video: Geoff Mulgan on the past and future decades of social innovation

Lyssna på Geoff Mulgans föreläsning om hur sociala innovationer då, nu, och i framtiden kan ta sig an det mänskliga samhällets utmaningar. Filmen är på engelska. Undertexter finns, dock endast autogenererade.

–> Här hittar du de slides som Geoff Mulgan använder i presentationen ovan.

Reflektionsfrågor

  • Vad gillar du i Geoff Mulgans presentation, vad fastnade du för?
  • Geoff pratar om olika stora problem mänskligheten står inför idag — så som klimatförändringar och auktoritära regeringar. Han menar att lösningen går att hitta inom det sociala entreprenörskapets anda. Till exempel försöker man återuppfinna hur parlament, demokrati och politik kan fungera. Tror du att samhällsentreprenörskap/social innovation kan lösa problemen vi står inför? Vilka utmaningar och möjligheter ser du?
  • Sedan Geoff Mulgans presentation i Malmö hösten 2019 har världen förändrats markant och vi befinner oss nu mitt i Corona-pandemin. Vilka utmaningar och möjligheter ser du växa fram för social innovation/samhällsentreprenörskap i och med pandemin?
  • Vilka andra frågor/tankar väcks när du lyssnar?

Delta i diskussion i den här forumtråden —-> 

Material: Collective Intelligence Design Playbook

I slutet av presentationen nämner Mulgan ett material från Nesta där kunskapen om Kollektiv intelligens används för att designa projekt som (slide nr 42), här är materialet i pdf-format: Collective Intelligence Design Playbook. Titta gärna närmare på det!

“This playbook was designed by Nesta to help you design and deliver a collective intelligence project.
Collective intelligence is created when people work together, often with the help of technology, to mobilise a wider range of information, ideas and insights to address a social challenge.
Although people have been working together since the dawn of time, collective intelligence has evolved quickly since the start of the digital age.

This playbook will introduce you to activities you can use to orchestrate diverse groups of people, data and technology to achieve your goals. We call this collective intelligence design.”

Så här ser det ut när Nesta berättar vad kollektiv intelligens är:

Lästips: Social Innovation – how societies find the power to change

—> I början av presentationen pratar Geoff om sin nya bok “Social Innovation — How Societies Find the Power to Change” som finns i bokhandeln nu (tex här). Du kan också gratis ta del av hans lite äldre rapport “Social Innovation — What it is, Why it Matters and How it Can be Accelerated” (Geoff Mulgan med Simon Tucker, Rushanara Ali and Ben Sanders) genom att ladda ner den som PDF här nedan —>

Rapport att ladda ner: Social_Innovation_What_It_Is_Why_It_Matters_and_Ho.pdf

v 12 Gemensam läsning under våren: Our Commons

Ny modul: Mitt sammanhang & framtiden

Idag startar nästa modul i kursen som vi har gett titeln “Mitt sammanhang & framtiden”. Den sträcker sig fram till kursens slut 5 juni. I menyn här på plattformen har den bara titeln “Framtiden” för att det inte ska bli så långt i text!

Under den här modulen kommer du få möjlighet att ta fasta på behov du har i de initiativ du utvecklar, för att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Gemensam läsning under våren: Valda texter ur “Our Commons: Political Ideas for a New Europe”

Under hösten fick var och en välja litteratur/material att fördjupa sig i, den här gången har vi valt ut delar av en aktuell bok för gemensam läsning. Som uppvärmning för läsningen finns också ett avsnitt av Filosofiska rummet att lyssna på, “Det gemensamma – tragedi eller möjlighet?”.

Our Commons – Introduction, s. 9: “Perceiving our shared resources – like water, land, air, cultural heritage and scientific achievements – as global commons inspires us to take a certain ethical perspective. It leads us to recognize the imperative to jointly and equitably govern these resources, in a way that maintains the wealth of our planet.”
S. 10: “Having learned about the different practices and forms of commons and what they need from institutions to thrive, we decided to bring it all together. Here, we showcase the ideas, the people, the practices and the policy implications. This book offers an insight into this growing movement.”

Tidsram för läsning: 16 mars – 29 april

Boken vi har valt texter har titeln “Our Commons: Political Ideas for a New Europe”, utgiven senvåren 2019 i samband med EU-valet. I centrum står frågor om gemensam organisering och hållbar förvaltning av resurser – med konkreta exempel som energikooperativ, gräsrotsinitiativ för att ta hand om matsvinn och plattformskooperativ inom den digitala ekonomin. I det inledande kapitlet intervjuas bland annat Kate Raworth vars donutmodell vi har lyft fram både tidigare i kursen och i grundåret.

Boken är på engelska, därför kan det finnas en del begrepp som vi behöver översätta tillsammans för att öka förståelsen. Vi (August och Emma) kommer börja med att lyfta några sådana ord och begrepp i kursforumet, jag hoppas ni vill fylla i med de ord ni stannar upp vid – och så reder vi ut vad de betyder tillsammans.

Texter att läsa, ur Our Commons:

  • Kapitel 1 Shifting Paradigms, s. 8 – 23. “Introduction” och “The Potential of The Commons”.
  • Kapitel 4 Cities, s. 63 – 73. “Designing, Sustaining and Defending Resilient Urban Commons” och “Could This Local Experiment Be the Start of a National Transformation?”.
  • + En text till ur boken som du väljer själv utifrån ditt intresse. Fritt fram att läsa fler texter förstås 😉

Ladda ner boken som pdf via kursforumet eller via Commons Network →

Frågor att tänka kring efter läsningen:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?
• I ljuset av Corona-viruset, vilka tankar väcker samhällets gemensamma mobilisering och krishantering? Kan den politiska handlingskraften spilla över till handlingskraft för att möta klimatkrisen? Läs till exempel ”Coronasmittan bereder väg för en större omställning” (DN Debatt 14 mars), debattartikel av Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi.

Uppvärmning med Filosofiska rummet, Det gemensamma – tragedi eller möjlighet?

Kom igång i tankarna inför läsningen genom att lyssna på ett samtal i Filosofiska rummet! Från 12 januari 2020.

Samtalet är inne på flera av de tankespår som återkommer i boken, inte minst om vi i ljuset av klimatkrisen kan se gemenskaper som ett sätt att förvalta resurser på ett hållbart sätt, lokalt och regionalt? Samtidigt rör sig samtalet i första hand på en mer generell nivå, där det i texterna i Our Commons finns ett intresse för konkreta exempel som utvecklas här och nu.

“Hur ska vi värdera och vårda det gemensamma? Borde vi utvidga det gemensammas domäner på bekostnad av äganderätten, för att känna ett gemensamt ansvar för miljön och klimatet?

Det är lätt att föreställa sig att naturen, luften, haven inte kan – eller inte borde kunna – ägas av enskilda personer eller stater. Att de tillhör mänskligheten, och att det är först genom att känna ett gemensamt ansvar över vår gemensamma jord som vi kan komma åt problemen med miljöförstöringen och klimatförändringarna. Den inställningen omfattas av förbundet Allt åt alla, och ungefär så resonerar också den italienske juridikprofessorn Ugo Mattei i sin bok Gemensam nytta.

Kan en utvidgad sfär av gemensamt – på bekostnad av privat och offentligt – vara en väg ur klimatkrisen, eller får det snarare effekten att ”allas ansvar är ingens ansvar”, lite som en samägd sommarstuga? Det diskuterar juristen Jenny Nygren från Allt åt alla med filosoferna Magnus Jiborn och Eric Brandstedt, under ledning av programledare Lars Mogensen.”

Uppföljning – onlinesamtal 29 april:

Vi gör ett gemensamt onlinesamtal för läsningen och utbyter tankar, onsdag 29 april kl 11:00 – 12:30, via Zoom. Boka in tiden i kalendern!

Anslut till samtalet via: https://zoom.us/j/638593687
Du kan testa Zoom i förväg via: https://zoom.us/test

Var och en får tid att dela med sig av sina tankar, och vi får möjlighet att diskutera.

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud.
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!

Komplettering – för dig som inte kan delta i samtalet:

Skriv ca 1 A4 med dina reflektioner, eller spela in dina tankar i ljud/video utifrån läsningen! Inlämning 27 april i kursforumet: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2019-2020/forum/topic/gemensam-lasning-our-commons/