Uppgift 3: Perspektiv på samhällsentreprenörskap

Inlämning: 22 oktober
Respons/kommentarer: 23 oktober – 4 november.

Under kursens första modul tittar vi på olika sätt att förstå och använda begreppet samhällsentreprenörskap. Uppgiften som löper fram till slutet av modulen är att fortsätta utforskandet av någon aspekt som du är intresserad av, med utgångspunkt i en bok.

bokmal

Välj en bok inom samhällsentreprenörskap
Vi presenterar ett urval nedan, det kan också vara en annan bok du är nyfiken på. Det finns möjlighet att låna vissa böcker från folkhögskolan, se mer info nedan.

Uppgiften är att diskutera boken och vad boken säger om samhällsentreprenörskap genom de exempel som tas upp. Exempel på frågor att utgå ifrån: Hur ser du på det sätt som samhällsentreprenörskap beskrivs genom boken? Vilka exempel och aspekter lyfts fram? Håller du med om perspektiven? Finns det saker du ser annorlunda på? Finns det frågor som behöver undersökas vidare?

Uppgiftens inlämningsform är fri, du kan använda olika uttryckssätt som text, film/ljud, skapa en blogg eller andra former för att förmedla dina resonemang och tankar. Det finns möjlighet att göra något enklare eller något större, beroende på hur mycket du vill fördjupa dig. Använda gärna material, exempel och litteratur vi har presenterat under modulen, och sök gärna andra källor. Att göra intervjuer kan också vara ett bra sätt att få underlag att diskutera i relation till den bok du har valt.
Du kan genomföra uppgiften själv eller tillsammans med någon annan i kursen.

Omfattning:
I text: 2-3 upp till 5 sidor.
Video, ljudinspelning, bildspel, en blogg eller andra former: Du får själv göra en bedömning men en riktlinje för video- och ljudinspelningar kan vara att hålla sig inom 10 minuter.

Inlämning 22 oktober:
– Lägg till ett nytt ämne i uppgiftens forum: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2018-2019/grupper/upg-3-perspektiv-pa-samhallsentreprenorskap/
– Skriv en titel som innehåller ditt namn Ex: August – Perspektiv
– Lämnar du in på annat sätt än genom text vill vi att du också kort beskriver hur man tar del av din presentation, i inlägget eller med en bifogad fil.
Kontakta August om du har någon fråga om hur du kan gå tillväga för att lämna in!
Inlämningsforumet är öppet för alla deltagare, men stängt för andra besökare.

Respons/kommentarer:
I uppgiften ingår att ge kommentarer till varandra. En indelning i grupper presenteras tisdag förmiddag 23 oktober.
Sista dag för kommentarer: 4 november.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Böcker – förslag

Två böcker finns tillgängliga att låna från Glokala: ”Samhällsentreprenör – Att inte bara vara och att agera som om” & ”En värld utan fattigdom : socialt företagande och kapitalismens framtid”. Kontakta August om du vill läsa en av dem, så kan vi skicka boken per post eller kan du hämta den om du bor i närheten.

Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer

Erika Augustinsson, Maja Brisvall (2009)

Presenterar en rad exempel på svenska samhällsentreprenörer och försöker beskriva vad som är nytt i förhållningssätt och perspektiv. Hur resonerar Dem Collective, O2 el eller Sanyar Adami?
”I boken Tjäna pengar och rädda världen berättar Erika Augustinsson och Maja Brisvall om den hållbara ekonomins nya ledare. De är med och sätter en ny agenda för Sverige, där folkrörelsen redan är död, den traditionella industrin har kört i diket och offentliga sektorn går på knäna. Det är dags att dra ett streck och gå vidare.”

Länk till bibliotekssök libris
– se var boken finns tillgänglig att låna.

Samhällsentreprenör – Att inte bara vara och att agera som om

Björn Bjerke & Mathias Karlsson (2011)

”Samhällsentreprenörskap – vad är det? Både begreppet och fenomenet väcker idag såväl intresse som många farhågor. I denna bok undersöker och problematiserar Björn Bjerke och Mathias Karlsson samhällsentreprenörskap ur ett svenskt perspektiv och ställer det i relation till den internationella forskningen, inte minst kring ”social entrepreneurship”.”

Länk till libris
– se vilka bibliotek som har boken.

Det finns ex av boken tillgängliga på Glokala – kontakta August om du vill låna!

Idéburen innovation: nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Malin Lindberg & Cecilia Nahnfeldt (2017)

“Under historiens gång har idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare.”

Författarna “vill att boken ska ge idéburna organisationer nya perspektiv på sitt egna utvecklingsarbete och inspirera till ökad förmåga att förverkliga nyskapande lösningar på interna och externa utvecklingsbehov.”

Länk till boken på libris.kb.se

Social Entrepreneurship: Theory and Practice

Ryszard Praszkier & Andrzej Nowak (2011)

”Social Entrepreneurship: Theory and Practice is about the creative ways in which social entrepreneurs solve pressing and insurmountable social problems”

Theories of social change are presented to help demystify the ’magic’ of making an immense, yet durable and irreversible, social impact. Utilizing case studies drawn from various fields and all over the world, the authors document how social entrepreneurs foster bottom-up change that empowers people and societies.”

Länk till libris
– se vilka bibliotek som har boken.
Länk till E-BOK på libris

Getting beyond better: how social entrepreneurship works

Roger L. Martin & Sally R. Osberg (2015)

“Who drives transformation in society? How do they do it? In this compelling book, strategy guru Roger L. Martin and Skoll Foundation President and CEO Sally R. Osberg describe how social entrepreneurs target systems that exist in a stable but unjust equilibrium and transform them into entirely new, superior, and sustainable equilibria.”

“Getting Beyond Better” sets forth a bold new framework, demonstrating how and why meaningful change actually happens in the world and providing concrete lessons and a practical model for businesses, policymakers, civil society organizations, and individuals who seek to transform our world for good.

Läs en recension om boken. Länk till boken på libris.kb.se

Social entrepreneurship: What everyone needs to know

David Bornstein, Susan Davis (2010)

En direkt och lättillgänglig guide in i fältet, med många internationella exempel.

”Bornstein and Davis explain what social entrepreneurs are, how their organizations function, and what challenges they face. The book will give readers an understanding of what differentiates social entrepreneurship from standard business ventures and how it differs from traditional grant-based non-profit work.”

Länk till libris – se vilka bibliotek som har boken.

En värld utan fattigdom : socialt företagande och kapitalismens framtid

yunus bokMuhammad Yunus (2008)

”En bok om socialt företagande– en ny företagsform! I En värld utan fattigdom – socialt företagande och kapitalismens framtid går Yunus vidare, förbi erfarenheterna från Grameens mikrokrediter, och grundlägger konceptet socialt företagande – det är ett nytt sätt att tillämpa företagandets kreativa kraft för att bekämpa sociala problem som fattigdom, miljöförstörelse, bristfällig sjukvård och undermålig utbildning.

Från hans samarbete med Danone, för att producera billig och nyttig yoghurt för undernärda barn i Bangladesh, till att bygga ögonsjukhus som räddar tusentals fattiga människor från att bli blinda.”

Länk till libris

Det finns ex av boken tillgängliga på Glokala – kontakta August om du vill låna den!

Social entrepreneurship : cases and concepts

bok barinagaEster Barinaga (2014)

”When is the right time to start up a social venture? How should it price its first services? What constituencies should be considered when shaping the board? What collaborations should the venture establish? When is it time to expand? And to close down? How can long-term economic sustainability be achieved? Which scaling-up strategy is most appropriate? How can social impact be assessed? These are a few of the questions that social entrepreneurs have to answer when aiming for social change.

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts challenges social entrepreneurs, non-profit managers, social workers, community organisers, activists, and artists to think carefully and critically about the social issues addressed through their work. It balances the pragmatism of the entrepreneur with the social pathos of the sociologist.”

Länk till libris

Den dummaste jävla idé jag någonsin hört

bokJohan Wendt (2014)

– Om Mattecentrum – en guide i socialt entreprenörskap.
”I min bok inte bara berättar jag om resan som jag har gjort utan jag tipsar även om hur du hittar pengar till din idé, hur man arbetar med PR, om organisation och ledarskap, hur man tror på sig själv även när det är som svårast; till sist vilka stödmöjligheter som finns för dem som vill förändra världen.”

Länk till libris

Det enda som räknas – socialt entreprenörskap på riktigt

Björn Söderberg (2012)

Från socialinnovation.se: ”Söderberg är transparent med sina misslyckanden – vilket är en frisk fläkt i företags-världen – och hur dessa lett honom till ännu bättre lösningar och företag. I tillägg får läsaren konkreta exempel på hur personalens sociala engagemang uppmuntras (som ringar på vattnet av Söderbergs egna engagemang), hållbart ledarskap, att samarbeta med målgruppen istället för ”jag-ska-rädda-de-fattiga-inställningen” samt goda exempel på kreativa lösningar för ett välkänt problem – nämligen mutor.”

Länk till libris

Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska

Fanzingo_colors-296x300Anneline Sander & Thomas Jordan (2011)

Mediehuset Fanzingo i Alby har utvecklats i flera faser, från idé till spretande projekt och vidare till en verksamhet med kontinuerlig uppdragsfinansiering. Sander & Jordan beskriver både resan och många av utmaningarna de har brottats med i Fanzingos interna utveckling.

Pdf: Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska

Kunskapsföretagaren: starta och utveckla en kreativ verksamhet

getxinfoNiklas Hill (2013)

”Kunskapsföretagaren är boken för dig som vill starta och utveckla ett företag baserat på din unika kompetens. Den innehåller praktiska tips, teoretiska perspektiv samt intervjuer med tio inspirerande entreprenörer och experter.”

Länk till libris

Vägar till innanförskap: berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället

Ulrika Sedell & Eva von Wernstedt (2017)

“I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt och medmänskligt, som präglas av handlingskraft och mod. Författarna har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att till exempel skapa arenor för människor att mötas, öppna HVB-hem, möta asylsökande på centralstationen eller att omstrukturera en kommuns arbete med integration.”

“I samtalen med visionära och modiga ledare har författarna hittat fem framgångsfaktorer som kan vara nyckeln för fler att lyckas. Boken och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt motmedel mot den hopplöshet som många marineras i.”

Länk till boken på libris.kb.se

Empowering leadership of tomorrow

Ryszard Praszkier (2018)

“Empowering Leadership of Tomorrow examines leadership that enables and empowers others to co-participate, co-create, and experience the joy of creativity. It proposes a kind of leadership that fosters bottom-up dynamics, empowering people, groups, teams, and societies. Praszkier shows how this approach, called Empowering Leadership (EL), can drive success in business and, in the case of social entrepreneurship, have an immense social impact.

Furthermore, he shows that EL style is also beneficial in other fields, such as parenting and counseling. The book presents diverse case studies from business and social arenas, as well as from family life. It establishes practical guidelines for leadership development, including methods to enhance creativity, and also casts an eye toward the future, demonstrating approaches to navigating future scenarios in a complex and unpredictable environment.”

Länk till boken på libris.kb.se

Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare

Karl Palmås (2011)

En mer filosofisk bok som varvar en rad teoretiska ingångar med exempel på verksamheter:
”Den här boken kartlägger gränslandet mellan affärsverksamhet och politisk verksamhet. Varför framställer sig allt fler företag som revolutionära aktörer? Är det möjligt att förändra världen genom att driva ett företag?

Med utgångspunkt i fem svenska företags berättelser jämför Palmås olika perspektiv på entreprenörers möjligheter att förändra samhället. Vad har hänt med det vi kallar kapitalism om marknaden har blivit en arena för motståndet, samtidigt som motståndet har blivit en marknad?”

Länk till libris

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.