Upg 10: Reflektion kring projektledning

Högskoledelen

Högskolekursen Introduktion till projektledning är som ni vet en integrerad del av folkhögskolekursen Samhällsentreprenör. Högskolekursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Alla som är antagna och genomför folkhögskolekursen i sin helhet kan få högskolepoängen, oavsett om man har högskolebehörighet eller inte.

Examination av högskolekursen sker genom uppgifterna 9 och 10. Första uppgiften (uppgift 9) är att ta fram en projektplan, verksamhetsplan eller affärsplan. Den andra uppgiften är att skriva en reflektion kring projektledning med utgångspunkt i några givna utmaningar/frågeställningar.

Uppgift 9 skall lämnas in för examination senast måndag 6 maj och uppgift 10 senast måndag 27 maj. Inlämning sker i inlämningsforum för uppgiften på plattformen, eller via mail till august@glokala.se.

Båda uppgifterna måste genomföras för att bli godkänd på högskolemomentet; för att erhålla betyget väl godkänd på högskolekursen måste minst en av uppgifterna få betyget väl godkänd.

Observera att det finns en “uppsamlingsomgång” i augusti om ni känner att ni inte hinner med “högskoleuppgifterna” just nu. Sista datum för kompletteringar är 26 augusti.

För båda uppgifterna gäller:

  • Försättsblad med titel, namn och personnummer samt datum och kursnamn (Introduktion till projektledning, OL108A) och ”Glokala folkhögskolan”.
  • Att ni anger referenser/noter.
  • Sidnumrering
  • Lista på referenser/litteratur (sist i arbetet)

Uppgift 10: Reflektion kring projektledning

Uppgiften här är att diskutera/reflektera kring projektledning utifrån några fall/frågeställningar/ämnen. Välj två (valfria) av dessa. Omfattning: Ca 2-4 sidor per fråga.

Frågeställningar/ämnen:

1. Du har blivit utsedd till projektledare i ett projekt som riktar sig till arbetslösa ungdomar (i syfte att få dem att ”gå vidare till arbete eller studier”) i en stadsdel där man i projektansökan beskriver att ”många befinner sig i utanförskap”. Projektets arbetsmodell handlar framför allt om att öka kontakter med potentiella arbetsgivare och att kartlägga ungdomarnas ”utgångspunkter och behov för att öka deras anställningsbarhet”. Projektägaren, studieförbundet Hallonsaft, har tidigare bedrivit enstaka projekt i området. Medfinansiärer är kommunen och Arbetsförmedlingen men det är oklart i projektansökan hur samarbetet skall se ut. Vilka frågor ser du som viktigast för planering av projektet och rekrytering av projektmedarbetare?

2. I ditt projekt ingår aktörer från olika samhällssektorer: privata, vinstdrivande företag, offentliga förvaltningar och ideella organisationer. Vilka utmaningar och möjligheter ser du med detta och vilka är de viktigaste faktorerna för framgång, enligt dig? (Föreställ dig en inriktning och ett sammanhang för projektet om det underlättar för att reflektera kring frågeställningarna.)

3. Du leder ett utbildningsprojekt för Ulmeboda kommun som riktar sig till tjejer 18-25 år, med syfte att få dem att intressera sig för möjligheten att starta egna företag. Bland dina projektmål står det att du skall nå ut till minst 500 tjejer under vårterminen 2019. Du har dock inte så mycket pengar för annonser eller marknadsföring, men projektägaren har åtagit sig att ordna lokaler för eventuella möten samt kopiera upp infomaterial utan kostnad. Vilka strategier väljer du för att nå ut – och vilka fördelar/begränsningar finns det med de strategier du väljer?

4. Du har arbetat som projektledare i ett par mindre projekt för den ideella föreningen Blåbärssoppa som nu skall starta och vara projektägare för ett flerårigt projekt som handlar om att motverka rasism bland ungdomar. Projektet, som är det största som Blåbärssoppa någonsin har gjort, kommer att ha flera hel- och deltidsanställda och skall genomföras i samverkan med tre andra ideella föreningar. Vad kan man tänka på när man sätter samman styrgruppen? Vilka fördelar/nackdelar kan det innebära om projektledaren har en bakgrund inom Blåbärssoppa? Finns det några andra viktiga saker att reflektera kring?

5. Du tar över som projektledare i ett samverkansprojekt som redan pågått i nio månader, men det finns fortfarande nästan två år kvar av projekttiden. Flera av medlemmarna i projektets styrgrupp (som alla kommer från projektets samverkanspartners) ger intryck av att sakna motivation, och närvaron på projektmötena är ganska dålig. Själv tycker du att projektet verkar spännande och att det finns goda möjligheter att nå projektmålen! Hur kan man gå till väga för att skapa förnyat engagemang?

6. Du och tre kompisar har fått en lysande idé om att starta en verksamhet kring stadsodling för ungdomar som också skall syfta till att öka kunskap om mat och hälsa. Ni vill att detta skall bli en permanent verksamhet. När ni går och pratar med Idéburen Utveckling Skåne säger de att det kan finnas projektpengar att söka från allmänna arvsfonden – och rekommenderar att ni söker medel för ett tvåårigt projekt (man måste dock ”söka om” varje år för att visa att projektet går i rätt riktning). Hur skall ni se till att ni kan få en bra övergång mellan projektperiodens slut och den permanenta verksamheten? Vad kan det finnas för möjligheter att åstadkomma detta? Vad är viktigt att tänka på?

Bedömningskriterier på denna uppgift:

  • Begreppsanvändning/begreppsförståelse
  • Förmåga till kritisk analys och diskussion
  • Sammanhang/övertygande argumentation

Inlämning: Senast måndag 27 maj, på plattformen (inlämningsforumet) eller till august@glokala.se.
Forum: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2018-2019/grupper/upg-10-reflektion-kring-projektledning/

Respons: Individuell feedback från pedagogerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.