Upg 9: Projekt- /verksamhets- /affärsplan

Högskoledelen

Högskolekursen Introduktion till projektledning är som ni vet en integrerad del av folkhögskolekursen Samhällsentreprenör. Högskolekursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Alla som är antagna och genomför folkhögskolekursen i sin helhet kan få högskolepoängen, oavsett om man har högskolebehörighet eller inte.

Examination av högskolekursen sker genom uppgifterna 9 och 10. Första uppgiften (Uppgift 9) är att ta fram en projektplan, verksamhetsplan eller affärsplan. Den andra uppgiften är att skriva en reflektion kring projektledning med utgångspunkt i några givna utmaningar/frågeställningar.

Uppgift 9 skall lämnas in för examination senast måndag 6 maj och uppgift 10 senast måndag 27 maj. Inlämning sker i inlämningsforum för uppgiften på plattformen, eller via mail till august@glokala.se.

Båda uppgifterna måste genomföras för att bli godkänd på högskolemomentet; för att erhålla betyget väl godkänd på högskolekursen måste minst en av uppgifterna få betyget väl godkänd.

Observera att det finns en “uppsamlingsomgång” i augusti om ni känner att ni inte hinner med “högskoleuppgifterna” just nu. Sista datum för kompletteringar är 26 augusti.

För båda uppgifterna gäller:

  • Försättsblad med titel, namn och personnummer samt datum och kursnamn (Introduktion till projektledning, OL108A) och ”Glokala folkhögskolan”.
  • Att ni anger referenser/noter.
  • Sidnumrering
  • Lista på referenser/litteratur (sist i arbetet)

Uppgift 9: Projektplan/verksamhetsplan/affärsplan

Här är uppgiften att ta fram en plan för en verksamhet – det kan vara en verksamhet du vill starta eller håller på att starta. Tänk utifrån att det är skarpt läge – dvs den tänkte läsaren är en viktig intressent (partner?) eller någon som kan investera eller bidra med resurser. I princip skall den vara klar att skicka in! Om du själv inte har ambitionen att starta något, får du naturligtvis ”hitta på” ett projekt eller annan verksamhet som skall startas upp eller utvecklas. Men kraven på relevans och god underbyggnad är samma.

Om du väljer att skriva en projektplan, finns det material/stöd i föreläsningen från v 37 (Planering och organisation); väljer du en affärsplan/verksamhetsplan finns det i föreläsningen v 14 (Perspektiv på verksamhetsplaner & affärsplaner).

Givetvis får ni också ge er ut på det vida fält (google) där det finns mängder av ytterligare modeller/figurer och tips. Några exempel:

Planen bör inledas med en kort sammanfattning (max ½ sida) – som syftar till att ge en klar bild av vad planen handlar om och att skapa ett intresse för att läsa vidare.

Bedömningskriterier:

  • Begreppsanvändning/begreppsförståelse
  • Sammanhang (att de olika delarna av planen hänger samman och skapar en helhet)
  • Övertygande / engagerande

Omfattning: ca 8-20 sid. Mer är inte nödvändigtvis bättre; figurer och illustrationer kan vara bra för att illustrera hur man tänker sig att saker skall fungera. (ex. organisation)

Inlämning: Senast måndag 6 maj, i inlämningsforumet eller till august@glokala.se
Forum: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2018-2019/grupper/upg-9-projekt-verksamhets-affarsplan/

Respons: En indelning för kommentarer till varandra presenteras tisdag 7 maj. Tid för respons fram till 19 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.