Kursöversikt 2022-2023

VeckaTema & uppgifter
 UPPSTART & PLANERING
v 35Uppstart med inspiration

→ Uppgift: Din presentation (senast 5 sept)

→ Uppgift: Kursplanering. Förväntningar och förslag! (senast 12 sept)

→ Lyssning & reflektion: Vad utmärker en samhällsentreprenör? (v 35-36)
v 36Tid för kursplanering & coachande samtal
v 37Aktuella perspektiv: Visioner & reimagining democracy.

Frivilligt: 14 sept kl 12:30 – 13:15, onlinesamtal via Zoom, om bearbetad kursplanering.

Tips 15 sept online: “Making waves for social innovations”
 MITT SAMMANHANG & RESURSER
v 38Intro till modulen & inspiration

Uppgift: Mitt sammanhang (inlämning 10 okt)

Praktik presenteras, genomförs någon gång under oktober-november.
v 39Tid att arbeta med uppgiften Mitt sammanhang

Samtal online (frivilligt) 28 sept kl 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 40Tema: Från idé till uppstart & hybridorganisationer
v 41Tema & uppgift: Nätverk (inlämning 24 okt)  

10 okt: Inlämning Mitt sammanhang + feedback
v 42Tema: Social mobilisering

Kursträff i Malmö 21-22 oktober
v 43Tema: Verksamhetsmodell

Uppgift: Min verksamhetsmodell – skapa eller utveckla (inlämning 21 nov)

24 okt: Inlämning Nätverk

Intryck från kursträffen 21-22 oktober i Malmö
v 44Tema: Bootstrapping
v 45Tema: Vägar till finansiering
v 46Tema: Från projekt till löpande drift – case/exempel
Samtal online 17 nov kl 12-13 med Sara Stiber, Växtvärket.
v 4721 nov: Inlämning verksamhetsmodell + feedback

Samtal online (frivilligt) 23 nov 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 48Inspiration: We the Power – The Future of Energy is Community-Owned
v 49Aktuellt: MR-dagarna & Framtidsagenda
v 50Tema: Att ta betalt för sitt arbete – erfarenhetsutbyte
Samtal online 14 dec kl 12:00-13:00.

12 dec: Inlämning praktikreflektion + feedback
v 51Tema: Delningsekonomi – perspektiv & exempel
v 52
– v 1
God helg & tips!

Tid för eventuella kompletteringar av uppgifter.

 INRE LIV
v 2Tema & uppgift: Årskompass
v 3Tema: Fokus i vardagen – Zen to done

Kompletteringar från hösten: Uppsamlingsdatum 16 januari.

Samtal online (frivilligt) 18 jan kl 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 4Inspiration: Recept på ett gott arbetsliv
v 5Tema: Att brinna utan att brinna ut?

30 jan: Inlämning reflektion – Årskompass
 NÅ UT
v 6Kursträff i Malmö 6-7 februari
v 7Tema: Att skapa en historia – övningar & inspiration

Uppgift: Kommunicera ditt initiativ – skapa utifrån behov (inlämning 6 mars)
v 8Tema: Kommunikation i sociala medier – aktuella perspektiv
v 9Tema: Inspiration & erfarenheter – visuell kommunikation
v 106 mars: Inlämning Kommunicera ditt initiativ + feedback

Samtal online (frivilligt) 8 mars 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
 TEORI U
Teori U är en teori, en metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete. Under den här delen av kursen introduceras Teori U och vi prövar några praktiska arbetssätt inom denna metodik.
v 11Introduktion – att lära av framtiden medan den framträder
v 12Att se och känna in + lyssningsövning
v 13Skapande närvaro
v 14Framväxande idéer och skapande av prototyper
v 15Teori U i ett bredare sammanhang

→ Uppgift: Tankar kring Teori U. Inlämning 24 april.
 MITT SAMMANHANG & FRAMTIDEN
v 16→ Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg. Inlämning 15 maj.

Samtal online (frivilligt) 17 april 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 17Tema: Utbyte inom samhällsentreprenörskap – exempel på internationella nätverk
v 18Tema: Hur kan vi involvera och motivera ideella?
v 19Kursträff 8-9 maj: Malmö, Önneköp & Röstånga
v 20Intryck från kursträff + inspiration

15 maj: Inlämning Mitt sammanhang – nästa steg + feedback
v 21Tid för kompletteringar + inspiration
v 22Inspiration & kursens avslutning

Samtal online (frivilligt) 31 maj 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
 Kursen når sitt slut 2 juni