v 17 Inspiration: Internationellt nätverkande

För den här veckan satte vi i kursplaneringen rubriken “Utbyte inom samhällsentreprenörskap – exempel på internationella nätverk”. Att hitta kontaktytor och samarbetsmöjligheter med personer och aktörer som arbetar med liknande initiativ på andra platser är verkligen något som kan berika, och även öppna upp nya möjligheter! Vi tipsar här både om sammanhang och angreppssätt när vi söker internationella kontakter.

Samhällsentreprenörskap och social innovation har under flera år vunnit terräng internationellt.

Vi vet att definitionen på samhällsentreprenör har flera dimensioner. Men man kan kortfattat förklara det som samhällsengagemang kombinerat med ett entreprenöriellt handlande, eller ”vad människor företar sig i sina försök att göra saker på ett litet annat sätt, att finna nya vägar för att kunna nå ut med sitt budskap eller lösa upplevda problem.”
Den sociala entreprenören strävar efter att finna innovativa lösningar på samhällets sociala problem. Processer som skapar värde genom att kombinera resurser på ett nytt sätt = skapa socialt värde genom att stimulera sociala förändringar eller för att tillgodose sociala behov.

Detta är också en global rörelse som är intressant att följa. I dagens digitaliserade värld finns det tillgängligt att hitta internationellt nätverk, men kanske inte jätteenkelt att veta var man ska starta för att hitta dessa.

Internationella sammanhang – för samhällsentreprenörskap

Ashoka är kanske den aktör som först dyker upp i tanken om vi funderar över internationella nätverk uttryckligen för samhällsentreprenörer, med viss förankring och verksamhet i Norden/Sverige. I höstas tipsade vi exempelvis om evenemanget “Waves” som hölls i Finland med hybriddeltagande online.
Reach for Change som startade i Sverige har också etablerat sig med sitt inkubatorsprogram i en rad andra länder.

Fler exempel på internationella nätverk och uppdateringar om aktuell utveckling: För att ha bättre koll på vad som händer internationellt inom fältet har bland annat Mötesplats Social Innovation samlat resurser på sin hemsida där man kan navigera och ha koll på sista publikationer och hashtags om samhällsentreprenörskap i sociala medier.

Några av dom är: SSI ReviewSocial Capital MarketsAshoka NordicSocial Innovation Exchange 

Mer kan man hitta här: Samhällsentreprenörskap i sociala medier – Mötesplats Social Innovation

Internationellt har Mötesplats Social Innovation tät kontakt med flera nätverk inom social innovation och samhällsentreprenörskap. Bland annat är MSI en del av Social Innovation Exchange, SIX, en global plattform för att främja social innovation genom att dela erfarenhet och kunskap. MSI har även under flera år samarbetat med amerikanska SOCAP (Social Capital Markets – Home of the Impact Economy). Tillsammans arrangerades eventet “Designing The Future” i Malmö 2012, där Glokala också var perifert involverade.

Tillsammans med Tillväxtverket har MSI varit Sveriges representant i den gruppering som på uppdrag av Nordiska Ministerrådet gjort en kartläggning av initiativ som främjar utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag i Norden. MSI har varit del av Eus expertgrupp GECES som tagit fram metoder för att mäta effekter av sociala företag och sociala innovationer. Läs mer om deras involvering i pågående projekt här: https://socialinnovation.se/internationell/


En användbar svensk resurs för nätverkande är plattformen Samhällsentreprenörskap Sverige som fortfarande är relativt nyetablerad, där nio aktörer samarbetar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

På sidan samlas kunskap, inspiration, lärdomar och tips för alla med intresse av att lära sig mer och vara med och stärka den hållbara utvecklingen i Sverige.

En nationell satsning – Samhällsentreprenörskap Sverige


Evenemang som utgångspunkt för nätverkande

Det görs även en rad arrangemang som vill vara en form av plattformar för samhällsentreprenörer och förändringsinitiativ. En veteran i det här sammanhanget är SOCAP i USA “Home of the Impact Economy” som vi nämnde tidigare i texten. Nu närmaste tiden i maj hålls två intressanta (stora) arrangemang som fungerar som nätverksytor:

Catalysing Change Week: 1-5 maj

“Catalysing Change Week (CCW) is the world’s largest event led by social innovators and entrepreneurs to share knowledge, exchange ideas and accelerate collaborative systems change.”

ChangeNOW Summit: 25-27 maj, Paris

“ChangeNOW 2023 is a three-day summit that brings together the most innovative solutions and impactful changemakers tackling our planet’s biggest challenges, to take action, together. ChangeNOW builds bridges between the entrepreneurs, business leaders and policy-makers to accelerate change.”


Studieresor och studiebesök som metod

Studiebesök mars 2022 med Idéburen utveckling/Gräsrotsakademin hos det nederländska energikooperativet Zonnedorpen

En utgångspunkt när det gäller att söka nätverksytor kan vara att fundera utifrån inriktning i det som du jobbar med att utveckla. Finns någon intresseorganisation eller samlande paraplyorganisation på exempelvis europeisk nivå som kan vara en bra ingång för internationella kontakter? Ofta finns möjlighet att söka europeiska medel för samarbetsprojekt, “job shadowing” eller liknande, och rör det sig om mindre omfattning behöver det inte vara så komplicerat att söka.

I ett flertal projekt har föreningen Idéburen utveckling använt internationella studiebesök som en metod både för att få inspiration och ett lärande i möte med erfarenheter på andra platser. Resorna fyller samtidigt ofta en funktion för att bygga relationer i projektgruppen, och skapa utrymme för att tänka tillsammans kring att utveckla initiativ “därhemma”. Läs exempelvis om projektet Mer Tillgång till Tillgångarna –>
Att använda studieresor som metod är något vi prata mer om i mötet med Nils Phillips (Röstånga Tillsammans & Idéburen utveckling) när vi gör besök i Röstånga under kursträffen 8-9 maj!

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.