Lisa N

Du behöver logga in för att kunna skriva något på denna användares vägg.

  • Tidsperiod modul 1: 2 september – 3 november  

    Innehåll under modulen:

    Samhällsentreprenörskap och social innovationEn värdegrund: Här diskuterar vi och undersöker vad begreppen betyder, vilka värden […]