Modul 1

Tidsperiod modul 1: 2 september – 3 november  

Innehåll under modulen:

Samhällsentreprenörskap och social innovation
En värdegrund: Här diskuterar vi och undersöker vad begreppen betyder, vilka värden som ligger i begreppen och studerar exempel från olika projekt. Vi försöker också koppla detta till den stora diskussionen kring hållbar utveckling som finns idag – vad är egentligen hållbar utveckling och hur hänger det ihop med samhällsentreprenörskap?

Projekt
Utveckling från tanke till projektplan. Inom detta tema studerar vi hur vi skapar ett projektkoncept med utgångspunkt från en idé eller vision. Vi tar utgångspunkt i erfarenheter från genomförda projekt, och sätter detta i förhållande till aktuell forskning.

Modulens veckoteman

Veckoteman september
v 36: Samhällsentreprenörskap – intro. + Profilbild & kort personlig presentation. Reflektion kring begreppet samhällsentreprenör/samhällsentreprenörskap.
v 37: Projektledning – intro. Uppgift 1: Erfarenheter av projekt/verksamheter. Inlämning 16 september.
v 38: Planering och organisation inom projektledning. Uppgift 2: Skiss projekt/verksamhet. Inlämning 23 sept.
v 39:  Active citizenship (samhällsentreprenörskap)

Veckoteman oktober
v 40: Projektledning – intressenter och kommunikation. Uppgift 3: Perspektiv på samhällsentreprenörskap. Inlämning 3 november.
v 41: Kursträff i Malmö 11-12 oktober.
v 42: Konst & provokation (samhällsentreprenörskap)
v 43: Social innovation (samhällsentreprenörskap)
v 44: Projektledning inom samhällsentreprenörskap

Uppgifter

Under modul 1 genomför och lämnar du in uppgifterna 1, 2 och 3. Utöver inlämningsuppgifter reflekterar du över kursmaterialet (texter, videor, poddinspelningar) och responderar på inlämningsuppgifter från andra på kursen.