Modul 3

Tidsperiod modul 3: 20 januari – 22 mars

Innehåll under modulen:

Ekonomi och finansiering
Det kan tyckas paradoxalt, men trots att det handlar om verksamhet som saknar personligt vinstintresse måste man ägna stort intresse åt ekonomiska frågor. Skillnaden är naturligtvis att man har annat fokus än i en vinstdrivande verksamhet, och även andra möjligheter. Men utan en ordentlig budget lär man inte få igenom en projektansökan och om man inte tagit med alla kostnader i sin offert, kanske man inte kan genomföra det hela som man tänkt. I det här momentet tittar vi även på nya innovativa initiativ för en mer hållbar ekonomi.

Fånga intresset
Vi tittar på hur man kan kommunicera för att på bästa sätt förmedla sin vision, och fördjupar oss även i strategiskt arbete med sociala medier.

Studiematerial

Här hittar du det studiematerial i text som vi planerar att använda. Läsanvisningar ges respektive vecka.
Studiematerial – modul 3 →

Modulens veckoteman

Veckoteman januari/februari

v 4: Introduktion modul 3. Respons uppgift 5
v 5: Fånga intresset. Uppgift 6: Pitch! Inlämning 13 feb.
v 6: Resurser för samhällsentreprenörskap
v 7: Söka pengar, projektbudget och sociala bokslut
Kursträff 10-11 februari, Malmö med omnejd
v 8: Deltagande och lokal ekonomi. Uppgift 7: Strategier hållbar ekonomi. Inlämning 9 mars.
v 9: Tid för uppgift 7 + inspiration

Veckoteman mars

v 10: Arbeta med sociala medier
v 11: Arbeta med sociala medier, fördjupning. Uppgift 8: Sociala medier. Inlämning 23 mars.
v 12: Tid för uppgift 8 + inspiration. Träff i Malmö 21 mars för alla intresserade

Uppgifter

Under modul 3 genomför du uppgift 6, 7 och 8.

Uppsamlings-datum för uppgifterna under modul 3: 26 april.