v 44 Projektledning inom samhällsentreprenörskap

Projektledning inom samhällsentreprenörskap

I veckans tema lyssnar vi på några röster om projektledning och läser om exempel på projekt, och de utmaningar som projekten stötte på!

Video: Tre röster

I följande video (6:43min) ger tre personer sitt perspektiv på just projektledning inom samhällsentreprenörskap. De pratar alla tre om engagemanget som finns hos samhällsentreprenörer, och som också krävs för det arbete som bedrivs. De nämner processen i ett projekt som inte handlar om att färdigställa t.ex. ett hus, att det inte är en rak väg.  Hur ser du på det Mårten säger om att ta sig från punkt A till X, känner du igen dig i de projektledningsprocesser du varit i, och som du kanske befinner dig i nu?

Talmanus till filmen finns på denna länk

Att läsa: Hur har andra gått till väga?

I boken “Publikt entreprenörskap – det marginella görs centralt” får vi möta ett antal olika idéer som blivit verklighet. Hur gjorde de? Vilka motgångar mötte de? Hur finansierades projekten?

Läs texten om Stapelbäddsparken i Kapitel 2 “Några utflykter”, sida 64-69, i: Publikt entreprenörskap – det marginella görs centralt (pdf) (2007), Bjerke, Björn mfl. Resten av kapitlet och boken är valbar fördjupning.

Stapelbäddsparken, Malmö

Diskussion: Vilka är våra perspektiv?

Vilka tankar och frågor väcks hos dig i läsningen om Stapelbädden och när du hör Sofia, Mårten och Carl-Johan? LÄNK TILL FORUM.

Utmärkande drag i bokens sex olika exempel

För reflektion kopplat till läsningen – en sammanställning av utmärkande drag i bokens sex olika exempel på publikt entreprenörskap:
Projektledning_inom_samhällsentreprenörskap, exemplen i boken (pdf)

Vanliga utmaningar för projektledning inom SHE (samhällsentreprenörskap)

För reflektion – utmaningar kopplat till projektledning inom denna typ av organisationer. Power Point från Fredrik:
Utmaningar: projektledning – och samhällsentreprenörskap? (pdf)