Studiematerial Modul 3

I samband med teman/föreläsningar kommer läsanvisningar att anges.

Artiklar / material:

“Crowdfundring: Grassroots funding for grassroots organisations?”
Kristian Roed Nielsen, Kurage, 2018.

”Nya handboken i lokal finansiering” (2015)
Från Hela Sverige ska leva!

Fundraising for activists
Från Seeds for Change.

Handbok – Att lyckas med finansieringen – pdf
Praktisk guide för sociala entreprenörer (CSES, 2013)

”Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding” – länk till pdf (2013)

”ABC i social innovation och finansiering” (pdf)
Från Mötesplatsen för social innovation & samhällsentreprenörskap (2012)

Fördjupningstexter / böcker (för den som vill gå ett steg längre):

Lokal finansiering – Så gjorde vi” (2012)
Från Hela Sverige ska leva.

“Nya finansieringsformer för social innovation – En internationell utblick om impact investment” – pdf
Mötesplats Social Innovation, 2014

Gilla! – dela engagemang, passion och idéer via sociala medier
Brit Stakston, 2016 (4 upplagan). Idealistas förlag.

Westanders pr-handbok 2020. Länk till nedladdningssida – westander.se

”Socialt bokslut. Ett vägledningsmaterial för att synliggöra föreningens sociala värden.”
Från MIP och MISO, samarbetsorganisationer för föreningslivet i Malmö. Länk till pdf – klicka här!

David Roodman: ”What Do We Really Know About Microfinance’s Impact?”
Länk till artikel – klicka här!

“Ett Sverige där anställda äger” (2018)
Sophie Nachemson-Ekwall, Global Utmaning