Uppgift 2: Skiss för projekt eller verksamhet

Inlämning: Måndag 23 september

Forum för inlämning (inloggad) →
I den delen av kursen som handlar om projektledning är en av examinationsuppgifterna i slutet av året att göra en hel projektplan (eller verksamhetsplan/affärsplan) som i princip skall kunna sättas i verket direkt. Det här är första steget, en skiss.

Det kan vara ett projekt eller initiativ som ni faktiskt håller på att sätta igång eller ett som ligger lite längre in i framtiden. Generellt kan man säga att det brukar bli bättre om man känner sig mer engagerad i projektet.
Viktigt att nämna: Du är fri att byta projekt/idé under kursåret.

Vad skall då den här första skissen innehålla? Ta utgångspunkt i presentationen ”Idé till projekt” som du hittar på sidan för v 38 och ta inte in allt för mycket detaljer – men lite kort:
1) Vad skall ske?
2) Varför? (problem/möjlighet — vilka samhällsutmaningar vill du ta tag i? Vad kommer din idé bidra med?)
3) Hur? (metod)
4) För vem? (målgrupp)

Omfattning: 1-2 sidor.
Inlämning: 23 september
– Skapa ett nytt ämne i uppgiftens forum (du behöver vara inloggad)
– Ladda gärna upp din skiss som en bifogad fil.
– Skriv en titel som innehåller ditt namn Ex: Lisa – skiss för ett projekt

Inlämningsforumet är öppet för alla inloggade deltagare, men stängt för andra besökare.

Respons/feedback:

Efter den 23 september blir du indelad i en grupp för respons. Läs de andra skisserna i din grupp, och lägg in kommentarer i forumet till respektive skiss.
Reflektera i korthet kring möjligheter och utmaningar med den föreslagna idén. Vilka tankar och idéer får du? Ge gärna tips och förslag. Vilka frågor väcks när du tar del av idén?

Sista dag för kommentarer till varandra: 7 oktober.

Du kommer även att få feedback från pedagog.