v 46 Ledarskap + uppgift 4

Den här veckan fokuserar vi på ledarskap, med perspektiv från Fredrik i en ljudföreläsning med tillhörande Power Point. Samtidigt presenterar vi nästa uppgift i kursen som knyter till an till den här och nästa veckas tema: Uppgift 4 Reflektion kring ledarskap och gruppdynamik. Inlämning 25 november.

Ledarskap!?

Fredrik Björk

Ljudföreläsning med tillhörande presentation. Följ länken för att komma till ljudklippet: https://www.dropbox.com/s/b51bjpin9csyb2v/Ledarskap.m4a?dl=0

Valbar fördjupning/läs vidare

Som valbar fördjupning inom ämnet ledarskap, läs artikeln The Dawn of System Leadership (på engelska) av Peter Senge, Hal Hamilton och John Kania.

Uppgift 4: Reflektion kring ledarskap och gruppdynamik

Inlämning: 25 november i forum för uppgiften.

Uppgift: Dela en reflektion i relation till Fredriks föreläsning om ledarskap (v 45) och materialet om gruppdynamik (v 46). Välj ett par av frågorna nedan att fokusera på.

  1. Hur ser ledarskapet ut i de sammanhang du finns och arbetar i?
  2. Vilka är dina erfarenheter av samspel i grupper/teams (positiva eller negativa)? Det kan vara i ett nuvarande sammanhang eller tidigare erfarenheter (i projekt, jobb, skola, frivilliguppdrag eller andra situationer).
  3. Har du erfarenhet av eller idéer på hur man kan hantera negativa upplevelser av ledarskap/vända negativa grupprocesser?
  4. Om du själv skulle leda en grupp eller vara del av en grupp, vad skulle du vilja göra för att skapa en bra grupprocess?

Omfattning och inlämning: Skriv ca 1 A4-sida eller spela in ljud/video, ca 5 min.
– Lägg till ett nytt ämne i uppgiftens forum: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2019-2020/grupper/cafeet-kursforum/forum/topic/uppgift-4-reflektion-kring-ledarskap-och-gruppdynamik/
– Skriv en titel som innehåller ditt namn Ex: Lisa – Reflektion
– Lämnar du in på annat sätt än genom text vill vi att du också kort beskriver hur man tar del av din presentation, i inlägget eller med en bifogad fil.

Kontakta oss om du har någon fråga om hur du kan gå tillväga för att lämna in! Inlämningsforumet är öppet för alla deltagare, men stängt för andra besökare.

Respons/kommentarer: Efter inlämningsdatumet kommer ni att delas in i grupper för att ge kommentarer till varandra.