Uppgift 5: Exempel på organisering

Inlämning: 20 januari i uppgiftens forum
Respons/kommentarer: 21 januari – 2 februari

Här kommer först en skriftlig instruktion för uppgiften, längre ner hittar du en ljudfil från Fredrik där han introducerar uppgiften.

Undersök ett projekt eller en verksamhet som du finner intressant. Att intervjua en eller flera personer från det projekt eller verksamhet som du väljer att titta på är ett bra sätt att få underlag. Välj gärna ett exempel som ligger nära de idéer som du själv har. Ofta är det värdefullt att ta del av erfarenheter från de som gör liknande saker.

Förslag på frågeställningar

  • Hur har man organiserat sig och varför?
  • Vad har varit framgångsrikt?
  • Vilka svårigheter finns?
  • Hur fungerar samspelet mellan de som är involverade?
  • Har sättet att organisera verksamheten/projektet förändrats över tid?
  • Vad har du inspirerats av? Vad vill du ta med dig in i dina egna projekt?

Utveckla gärna frågeställningarna utifrån vad du vill lära dig mer om.

Tips på verksamheter att undersöka:

100 sociala innovationer – nationellt (scrolla ner till listan med länkar)
100 sociala innovationer i Skåne

Omfattning
Du kan genomföra uppgiften själv eller i samarbete med någon annan i kursen. Form för inlämningen är öppen. Det går bra att använda video, ljud, text eller en annan form du vill prova.

Inlämning i textform: 3-5 sidor.

Inlämning i form av video, ljudinspelning, bildspel, en blogg eller annat: Du får själv göra en bedömning, men en riktlinje för video- och ljudinspelningar kan vara att hålla sig inom 15 minuter.

Ljudfil där Fredrik fördjupat introducerar uppgiften (De sista 45 sekundrarna störs tyvärr av ett borrande ljud)

Inlämning 20 januari:
– Lägg till ett nytt ämne i uppgiftens forum
– Skriv en titel som innehåller ditt namn
– Lämnar du in på annat sätt än genom text vill vi att du också kort beskriver hur man tar del av din presentation, i inlägget eller med en bifogad fil.
Kontakta oss om du har någon fråga om hur du kan gå tillväga för att lämna in!
Inlämningsforumet är öppet för alla deltagare, men stängt för andra besökare.

Respons/kommentarer: 21 januari – 2 februari
I uppgiften ingår att ge kommentarer till varandra. Kommentarer ger både värdefull respons och nya reflektioner. En indelning i grupper presenteras 21 januari.
Sista dag för kommentarer: 2 februari.

Frågor? Kontakta gärna August om du har någon fråga.