Studiematerial – Modul 4

I samband med teman/föreläsningar kommer läsanvisningar att anges.

Artiklar / material:

Do The Right Thing – Malmö Fria Kvinnouniversitet.
Handbok med perspektiv på bland annat organisering, finansiering, pedagogik.
Svensk version – länk till pdf
English version – link to pdf

“The rise of participatory meetings” (2017)
Artikel av Henrik Johansson/Yannick Porter (Fantastic Studios) och Ola Möller (MethodKit)

Meeting Design Guide
Från Fantastic Studios.

Hyper Island Toolbox
Online-bibliotek med metoder för grupprocesser och idéutveckling.

”Tools for meetings and workshops” – länk till pdf
Introducerar ett spektra av övningar för ett mötes olika delar. Från Seeds for change.

“Ja, vi kan ta tillbaka internet med plattformskooperativ” (2019)
Andreas Jonsson & Petter Joelsson (Collective Tools), debattartikel i ETC.

”FIDO: Lathund för självutvärdering av projekt.”
Länk till pdf

“Utvärdering – några grundbegrepp”
Länk till pdf

“Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning” – länk
Mötesplats Social Innovation, 2018

Fördjupning (för den som vill gå ett steg längre):

“Facilitators Reading List” – länk
Sammanställd av Fantastic Studios

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Mer kreativa möten. Stockholm, 2009.

Mattsson, Erik & Jöborn, Anna. Möteskokboken. Göteborg, 2009.

Breiler, Andréas & Michanek, Jonas . Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer. 2012

Karlsson, Ove. Utvärdering – mer än en metod.
Detta är något för den som vill ta utvärdering ett steg längre, innehåller fördjupning och exempel:
Länk till pdf

The Appreciative Inquiry Model. (Gervase R.Bushe 2013)
Länk till pdf

Styrkebaserad Teamutveckling – en praktisk handbok i Appreciative Inquiry. 2019.
Länk – läs mer om boken