Uppgifter — översikt

Håll pilen över knappen [Uppgifter] i menyn ovan för att få ner en rullmeny där de olika uppgifterna kommer att läggas upp löpande.

Modul 1

Uppgift 1 Erfarenheter av projekt/initiativ

Inlämning: 16 september
Kommentarer till varandra: 29 september

Uppgift 2 Skiss för projekt eller verksamhet

Beskrivning: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2019-2020/uppgift-2-skiss-for-projekt-eller-verksamhet/
Inlämning: 23 september
Respons till varandra: 6 oktober

Uppgift 3 Perspektiv på samhällsentreprenörskap

Beskrivning: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2019-2020/uppgift-3-perspektiv-pa-samhallsentreprenorskap/
Inlämning: 4 november
Respons till varandra: 18 november

Modul 2

Uppgift 4 Reflektion kring ledarskap & gruppdynamik

Inlämning: 25 november
Respons till varandra: 9 december

Uppgift 5 Exempel på organisering

Beskrivning: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2019-2020/uppgift-5-exempel-pa-organisering/
Inlämning: 20 januari
Respons till varandra: 2 februari

Modul 3

Uppgift 6 Pitch!

Inlämning: 13 februari (torsdag)
Respons/kommentarer: I gruppsamtal online, alternativt skriftliga kommentarer för de som inte kan delta i samtal.

Uppgift 7 Strategier för finansiering & hållbar ekonomi

Beskrivning: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2019-2020/modul-3/uppgift-7-strategier-for-finansiering-och-hallbar-ekonomi/
Inlämning: 9 mars.
Respons: Kommentarer från pedagog.

Uppgift 8 Publiceringsplan

Beskrivning: https://samhallsentreprenor.glokala.net/2018-2019/wp-content/uploads/2019/03/Uppgift_Publiceringsplan.pdf
Inlämning: 23 mars.
Respons till varandra: 24 mars – 5 april.

Modul 4

Uppgift 9 Projektplan / verksamhetsplan / affärsplan

Inlämning: 4 maj.
Respons till varandra: 5 – 17 maj.

Uppgift 10 Reflektion kring projektledning

Inlämning: 25 maj.
Respons: Kommentarer från pedagog.