Praktisk info

 1. Terminstider
 2. Aktivera dig vid kursstart och vårens terminsstart
 3. CSN/studiemedel
 4. Mecenatkort
 5. Kursträffar i Malmö
 6. Vid sjukdom eller annan frånvaro
 7. Dina rättigheter som studerande
 8. Förväntningar på dig som deltagare
 9. Intyg
 10. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
 11. Studieteknik och personlig arbetsmiljö
 12. Stöd i dina studier

Terminstider

Kursens terminstider är följande
HT: 2023-08-28 – 2023-12-29
VT: 2024-01-02 – 2024-05-31

Aktivera dig vid kursstart och vårens terminsstart

För att vi ska registrera dig som aktiv i kursen behöver du logga in på kursplattformen under den första kursveckan, samt den första kursveckan på vårterminen. Kontakta kursansvarig om du skulle ha förhinder.
Om du inte loggar in eller meddelar förhinder förlorar du din studieplats.

CSN/studiemedel

Om du söker studiemedel/bidrag för kursen: Du kan redan innan kursens start göra en ansökan om CSN till kursen (se terminstider ovan). När kursen har startat behöver du själv lämna en studieförsäkran till CSN. Har du några frågor om CSN/studiemedel får du gärna ta direkt kontakt med Felicia Trellid som arbetar med dessa frågor på folkhögskolan.
Felicia Trellid, felicia [at] glokala.se, 040-642 47 29, 0765-42 47 29

Läs mer om studiestöd som studerande på folkhögskola.

Mecenatkort

Om du ansökt om studiemedel/bidrag för kursen från CSN så kommer CSN meddela Mecenat att du studerar denna termin och Mecenat kontaktar dig för att du ska aktivera ditt Mecenatkort, detta sker efter terminsstart. Om du inte ansökt om studiemedel/bidrag för terminen men ändå vill ha ett Mecenatkort kan du kontakta Hassan Shammout, administratör på Glokala: hassan [at] glokala.org, 0765 – 424 702.

Kursträffar i Malmö

Under året anordnar vi tre träffar på plats i Malmö med studiebesök och gästföreläsare. Träffarna är frivilliga att delta i. Följande datum planerar vi att genomföra kursträffar:
⯈ 19-20 oktober
⯈ 5-6 februari 2024
⯈ 23-24 april 2024 6-7 maj 2024

Vid sjukdom eller annan frånvaro

Hur gör jag om jag är sjuk eller vabbar?
När sjukdom eller VAB påverkar dina studier:
1. Meddela kursansvarig via e-post eller telefon när sjukdom eller VAB påverkar dina studier.
2. Du ska du även göra en sjukanmälan på följande sätt:
– När du är sjuk ska du anmäla det omgående, helst första sjukdagen och senast sjunde dagen, till Försäkringskassan.
– När du är hemma för vård av barn (VAB) ska du anmäla detta till CSN senast en vecka efter första vårddagen.
Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn som överstiger en vecka krävs fullständigt läkarintyg.

Hur påverkar frånvaro studiemedel/bidrag?
Du får studiemedel för studier på folkhögskola när du studerar i kursens ordinarie takt. Om du har låg studieaktivitet och hög frånvaro riskerar du att bli avstängd eller utskriven från kursen, vilket påverkar ditt studiemedel från CSN. För att få studiemedel måste du kunna visa att du klarat av dina studier.
Veckor då du varit sjuk, och som Försäkringskassan har godkänt, räknas inte när CSN prövar dina studieresultat. Detsamma gäller vård av barn eller närstående, om du har anmält detta till CSN.

Vad gäller vid studieavbrott?
Vill du avbryta dina studier meddelar du kursansvarig. Om du har studiemedel från CSN behöver du även kontakta dem och meddela ditt studieavbrott.

Dina rättigheter som studerande

Mer generell information om att studera på Glokala folkhögskolan och dina rättigheter som deltagare finns även på glokala.se under Studerandeinfo. Där hittar du kontakt till vår kurator, och de policydokument som styr hela folkhögskolans verksamhet.

Förväntningar på dig som deltagare

En viktig utgångspunkt för kursen är att ta vara på alla de tankar och kunskaper vi har tillsammans. En förutsättning är att under året vara med och diskutera, dela dina tankar och erfarenheter. I flera uppgifter under året ingår det att ge kommentarer till varandra, något som både är lärorikt och väcker nya perspektiv. Vi förväntar oss att du kontinuerligt deltar genom diskussioner och genom kursens inlämningsuppgifter.
Meddela kursansvarig om du behöver vara frånvarande under en period, till exempel för semester eller resa.

Intyg

Den som deltar aktivt i kursens moment samt fullgör kursens uppgifter får vid kursens slut ett studieintyg med kursmomenten redovisade.
Har du deltagit aktivt i kursen, men ej genomfört alla moment, får du ett kursintyg.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter som deltagare i kursen: Information till deltagare i distanskurser angående Dataskyddsförordningen →
Vi skickar även denna information per e-post i början och i slutet av kursen.

Integritet när det gäller kursplattformen: Forum, deltagarprofiler och flödet på förstasidan är endast tillgängligt för inloggade. Kursens veckoteman är däremot publikt/öppet tillgängliga, likaså generell kursinfo.
Om du kommenterar sidor som är publikt tillgängliga, till exempel kursens veckoteman, används ditt visningsnamn samt uppladdad profilbild där.
En översikt för de sidor som är publika finns här →

Studieteknik och personlig arbetsmiljö

Att läsa en distanskurs ger möjlighet att själv planera när och hur du studerar. Den stora självständigheten kan samtidigt vara en utmaning. Hur hittar en studiero och fokus? Vad är viktigt att tänka på när en sitter långa stunder framför en skärm? Vi har sammanställt några tips, läs vidare →

Stöd i dina studier

Behöver du extra stöd i dina studier? Kontakta oss, så kan vi prata om vilka behov du har och hur vi kan jobba för att tillgängliggöra material och kursinnehåll för just dig. Det kan till exempel handla om att få tillgång till inlästa texter, extra samtal med lärare eller andra individuella anpassningar.