Uppgifter – översikt

Inlämningsforum för uppgifterna hittar du under Forum →

Modul 1

Första kursveckan: Personlig presentation & reflektion om begreppet samhällsentreprenör.

Uppgift 1 Erfarenheter av initiativ eller projekt

Inlämning: 13 september.
Kommentarer till varandra: 14-24 september.

Uppgift 2 Skiss – för projekt eller verksamhet

Inlämning: 26 september.

Uppgift 3 Perspektiv på samhällsentreprenörskap

Inlämning: 30 oktober.

Modul 2

Uppgift 4 Reflektion kring ledarskap och gruppdynamik

Inlämning: 20 november.

Uppgift 5 Exempel på organisering

Inlämning: 15 januari.