Publika sidor

Kursplattform för Samhällsentreprenör 2023-2024 (distans).
Översikt för sidor som är tillgängliga utan inloggning:

Kursinformation & övriga sidor

Kursmoment

Navigera vidare via översiktsplaneringen för respektive del av kursen. Kursens veckoteman är tillgängliga utan inloggning.