Uppgift 3: Perspektiv på samhällsentreprenörskap

Under kursens första modul tittar vi på olika sätt att förstå och använda begreppet samhällsentreprenörskap. Uppgiften som löper fram till slutet av modulen är att fortsätta utforskandet av aspekter som du är intresserad av, med utgångspunkt i en bok eller annat material.

Inlämning: 30 oktober i uppgiftens forum, https://samhallsentreprenor.glokala.net/2023-2024/forums/3-perspektiv-pa-samhallsentreprenorskap/
Respons/kommentarer:
Uppföljning med kommentarer till varandra, 31 okt – 12 november.

Välj en bok som berör samhällsentreprenörskap
Vi presenterar ett urval nedan, det kan också vara en annan bok eller något annat material du är nyfiken på. Ta gärna kontakt med August om du har frågor eller vill få råd.

Uppgiften är att diskutera boken och vilken bild som ges av samhällsentreprenörskap. Exempel på frågor att utgå ifrån:

  • Hur ser du på det sätt som samhällsentreprenörskap beskrivs genom boken? Vilka exempel och aspekter lyfts fram?
  • Håller du med om perspektiven? Finns det saker du ser annorlunda på?
  • Stämmer det som tas upp i relation till dina erfarenheter eller skiljer det sig?
  • Vilka frågor väcks hos dig när du läser, som du skulle vilja undersöka vidare?

Uppgiftens inlämningsform är fri, du kan använda olika uttryckssätt som text, film/ljud, skapa en blogg eller andra former för att förmedla dina resonemang och tankar. Det finns möjlighet att göra något enklare eller något större, beroende på hur mycket du vill fördjupa dig. Använda gärna material, exempel och litteratur vi har presenterat under modulen, och sök gärna andra källor. Att göra intervjuer kan också vara ett bra sätt att få underlag att diskutera i relation till den bok du har valt.
Du kan genomföra uppgiften själv eller tillsammans med någon annan i kursen.

Omfattning:
I text: 2-3 upp till 5 sidor.
Video, ljudinspelning, bildspel, en blogg eller andra former: Du får själv göra en bedömning men en riktlinje för video- och ljudinspelningar kan vara att hålla sig inom 10 minuter.

Inlämning 30 oktober:
– Lägg till ett nytt ämne i uppgiftens forum, https://samhallsentreprenor.glokala.net/2023-2024/forums/3-perspektiv-pa-samhallsentreprenorskap/
– Skriv en titel som innehåller ditt namn Ex: August – Perspektiv
– Lämnar du in på annat sätt än genom text beskriver du också hur man tar del av din presentation, i inlägget eller med en bifogad fil.
Om du spelar in ljud/video är det enklast att ladda upp mediafilen externt, på exempelvis Google Drive eller annan tjänst. Klistra sedan in en länk till mediafilen i ditt inlägg.
– Meddela gärna direkt när du lämnar in om du kan delta i samtal online för feedback, eller behöver ingå i grupp för skriftliga kommentarer. Vi planerar gruppsamtal online för feedback fredag 10 november kl 12:00-13:30 (se nedan).

Kontakta August om du har någon fråga om hur du kan gå tillväga för att lämna in!

Respons/kommentarer: Som uppföljning kan du antingen delta i samtal online eller ingå i en grupp för skriftliga kommentarer till varandra.
Gruppsamtal online, Zoom: Fredag 10 november kl 12:00 – 13:30.
Tidsram för skriftliga kommentarer: 31 oktober – 12 november.


Böcker – förslag

Vi presenterar ett urval nedan, det kan också vara en annan bok eller något annat material du är nyfiken på. Ta gärna kontakt med August om du har frågor eller vill få råd.

Social innovation för hållbar utveckling

Karl Johan Bonnedahl, Annika Egan Sjölander, Malin Lindberg [med flera] (2022)

“Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara.
I antologin presenteras aktuell svensk forskning om social innovation för hållbar utveckling, med koppling till Agenda 2030. Forskare från olika discipliner och lärosäten belyser detta i förhållande till exempelvis stadsutveckling, arbetslivsinkludering, naturbaserad rehabilitering och skola. Hybridorganisering, samverkan mellan olika aktörer och en ny samhällsekonomisk styrning tas också upp.”

Länk till boken, libris.kb.se


Blir du ledsen om jag dör?

Nicolas Lunabba (2022)

“Blir du ledsen om jag dör? är berättelsen om två människor, deras möte, och en skildring av den enorma kraften i att bli sedd av en annan. En berättelse om sorg, hopp och förvandling. Det är också en berättelse om Sverige. Ett land där unga människor dör, där samhällsväven trasas sönder.

/…/ Nicolas Lunabba debuterar som författare med Blir du ledsen om jag dör? Hans Sommar i P1 2021 hyllades för sitt mänskliggörande av unga som hamnar i våldsspiraler. Programmet byggde på ett utdrag ur det som nu blir hans debutbok. Lunabba är mångfaldigt prisad för sitt arbete med barn och unga. Han är verksamhetsansvarig på organisationen Helamalmö och en stark röst i samhällsdebatten.”

Länk till boken, libris.kb.se


Orädda städer

Sammanställd av Barcelona En Comú med bidrag från Debbie Bookchin, Ada Colau m.fl. (2022)

Orädda städer – En guide till den globala municipalistiska rörelsen handlar om en av vår tids mest spännande nya medborgarrörelser.

Boken beskriver hur rörelsen arbetar för att feminisera politiken, stoppa extremhögerns framfart och bygga en verkligt deltagande demokrati med lokalsamhället som utgångspunkt. Här presenteras 50 olika banbrytande organisationer och ännu fler politiska reformer att inspireras av.

Den tar avstamp i de erfarenheter och idéer som diskuterades på Fearless Cities-konferensen i Barcelona 2017. 2021 arrangerades en ny Fearless Cities-konferens digitalt 5-10 juli och rörelsen för orädda städer fortsätter att sprida sig runtom i världen.”

Länk till boken, libris.kb.se


Our New World: A Journey to People and Places Building the Future Today

Florian Hoffmann (2022)

“Our new world is a call to action tracing people and places that are already courageously creating a new world and finding many innovative answers. Whether it is Saba who gives voice to women asking questions they have not dared to ask before in her home country, Pakistan, or Peter who empowers youth across Africa through his tech social enterprise. While Scilla is nominated three times for the Nobel Peace Prize, creating dialogue between nuclear weapon policies. All businesses and narratives – large or small – tackle the big questions of our era: the climate emergency, future of work, social inequality and technology.

Sharing the actions of inspirational people from all walks of life; Florian showcases how everyone can concretely shape the new world around us and encourages us to get involved.”

Om boken: https://neuewelt.do/about-die-neue-welt/
E-bok via: https://www.barnesandnoble.com/w/our-new-world-florian-hoffmann/1141743192


From What Is to What If

Rob Hopkins (2019)

”The founder of the international Transition Towns movement asks why true creative, positive thinking is in decline, asserts that it’s more important now than ever, and suggests ways our communities can revive and reclaim it.

In these times of deep division and deeper despair, if there is a consensus about anything in the world, it is that the future is going to be awful. /…/ But as Transition movement cofounder Rob Hopkins tells us, there is plenty of evidence that things can change, and cultures can change, rapidly, dramatically, and unexpectedly—for the better. He has seen it happen around the world and in his own town of Totnes, England, where the community is becoming its own housing developer, energy company, enterprise incubator, and local food network—with cascading benefits to the community that extend far beyond the projects themselves.”

Länkar till boken, se vilka bibliotek som har den: tryckt på Libris, e-bok på Libris


Idéburen innovation: nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Malin Lindberg & Cecilia Nahnfeldt (2017)

“Under historiens gång har idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare.”

Författarna “vill att boken ska ge idéburna organisationer nya perspektiv på sitt egna utvecklingsarbete och inspirera till ökad förmåga att förverkliga nyskapande lösningar på interna och externa utvecklingsbehov.”

Länk till boken på libris.kb.se


Another World Is Possible: How to Reignite Social and Political Imagination

Geoff Mulgan (2022)

“Calls for an imaginative surge to fix our battered societies, fusing bold ideas and practical experiment. As the world confronts the fast catastrophe of Covid and the slow calamity of climate change, we also face a third, less visible emergency: a crisis of imagination. We can easily picture ecological disaster or futures dominated by technology. But we struggle to imagine a world in which people thrive and where we improve our democracy, welfare, neighbourhoods or education.”

Länk till boken, e-bok på libris.kb.se


Boosta intraprenörskap: utveckla kreativa medarbetare och maxa konkurrenskraften

Charlotte Haegermark (2020)

“Hur kan verksamheter öka sin innovationsförmåga och därmed maxa sin konkurrenskraft? Innovationsförmågan på ett företag bestäms av de anställda. Det är dags att upptäcka intraprenören! I Boosta intraprenörskap får du ta del av både forskning och praktiska erfarenheter från ledare och organisationer. Efter att ha läst boken kommer du bland annat att: Veta vad intraprenörskap är, och varför din verksamhet bör ägna sig åt det. Förstå intraprenörens drivkrafter, arbetssätt, agerande och personliga egenskaper – intraprenörens DNA. Förstå det ledarskap som boostar intraprenörskap. Boken vänder sig till ledare, HR och medarbetare som vill utveckla sin egna och verksamhetens intraprenöriella förmåga.”

Länk till libris – se var boken finns att låna.


Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer

Erika Augustinsson, Maja Brisvall (2009)

Presenterar en rad exempel på svenska samhällsentreprenörer och försöker beskriva vad som är nytt i förhållningssätt och perspektiv. Hur resonerar Dem Collective, O2 el eller Sanyar Adami?
“I boken Tjäna pengar och rädda världen berättar Erika Augustinsson och Maja Brisvall om den hållbara ekonomins nya ledare. De är med och sätter en ny agenda för Sverige, där folkrörelsen redan är död, den traditionella industrin har kört i diket och offentliga sektorn går på knäna. Det är dags att dra ett streck och gå vidare.”

Länk till libris
– se var boken finns tillgänglig att låna.


Social Entrepreneurship: Theory and Practice

Ryszard Praszkier & Andrzej Nowak (2011)

“Social Entrepreneurship: Theory and Practice is about the creative ways in which social entrepreneurs solve pressing and insurmountable social problems”

Theories of social change are presented to help demystify the ‘magic’ of making an immense, yet durable and irreversible, social impact. Utilizing case studies drawn from various fields and all over the world, the authors document how social entrepreneurs foster bottom-up change that empowers people and societies.”

Länk till libris
– se vilka bibliotek som har boken.
Länk till E-BOK på libris


En värld utan fattigdom : socialt företagande och kapitalismens framtid

Muhammad Yunus (2008)

”En bok om socialt företagande– en ny företagsform! I En värld utan fattigdom – socialt företagande och kapitalismens framtid går Yunus vidare, förbi erfarenheterna från Grameens mikrokrediter, och grundlägger konceptet socialt företagande – det är ett nytt sätt att tillämpa företagandets kreativa kraft för att bekämpa sociala problem som fattigdom, miljöförstörelse, bristfällig sjukvård och undermålig utbildning.

Från hans samarbete med Danone, för att producera billig och nyttig yoghurt för undernärda barn i Bangladesh, till att bygga ögonsjukhus som räddar tusentals fattiga människor från att bli blinda.”

Länk till libris
Det finns ex av boken tillgängliga på Glokala – kontakta August om du vill låna den.


Social entrepreneurship : cases and concepts

Ester Barinaga (2014)

“When is the right time to start up a social venture? How should it price its first services? What constituencies should be considered when shaping the board? What collaborations should the venture establish? When is it time to expand? And to close down? How can long-term economic sustainability be achieved? Which scaling-up strategy is most appropriate? How can social impact be assessed? These are a few of the questions that social entrepreneurs have to answer when aiming for social change.

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts challenges social entrepreneurs, non-profit managers, social workers, community organisers, activists, and artists to think carefully and critically about the social issues addressed through their work. It balances the pragmatism of the entrepreneur with the social pathos of the sociologist.”

Länk till libris


Den dummaste jävla idé jag någonsin hört : om Mattecentrum – en guide till socialt entreprenörskap

Den dummaste jävla idé jag någonsin hört

Johan Wendt (2014)

– Om Mattecentrum – en guide i socialt entreprenörskap.
“I min bok inte bara berättar jag om resan som jag har gjort utan jag tipsar även om hur du hittar pengar till din idé, hur man arbetar med PR, om organisation och ledarskap, hur man tror på sig själv även när det är som svårast; till sist vilka stödmöjligheter som finns för dem som vill förändra världen.”

Länk till libris


Det enda som räknas – socialt entreprenörskap på riktigt

Björn Söderberg (2012)

Från socialinnovation.se: ”Söderberg är transparent med sina misslyckanden – vilket är en frisk fläkt i företags-världen – och hur dessa lett honom till ännu bättre lösningar och företag. I tillägg får läsaren konkreta exempel på hur personalens sociala engagemang uppmuntras (som ringar på vattnet av Söderbergs egna engagemang), hållbart ledarskap, att samarbeta med målgruppen istället för ”jag-ska-rädda-de-fattiga-inställningen” samt goda exempel på kreativa lösningar för ett välkänt problem – nämligen mutor.”

Länk till libris


Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska

Anneline Sander & Thomas Jordan (2011)

Mediehuset Fanzingo i Alby har utvecklats i flera faser, från idé till spretande projekt och vidare till en verksamhet med kontinuerlig uppdragsfinansiering. Sander & Jordan beskriver både resan och många av utmaningarna de har brottats med i Fanzingos interna utveckling.

Pdf: Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska


Kunskapsföretagaren : starta och utveckla en kreativ verksamhet

Kunskapsföretagaren: starta och utveckla en kreativ verksamhet

Niklas Hill (2013)

“Kunskapsföretagaren är boken för dig som vill starta och utveckla ett företag baserat på din unika kompetens. Den innehåller praktiska tips, teoretiska perspektiv samt intervjuer med tio inspirerande entreprenörer och experter.”

Länk till libris
Det finns ex av boken tillgängliga på Glokala – kontakta August om du vill låna den.


Vägar till innanförskap: berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället

Ulrika Sedell & Eva von Wernstedt (2017)

“I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt och medmänskligt, som präglas av handlingskraft och mod. Författarna har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att till exempel skapa arenor för människor att mötas, öppna HVB-hem, möta asylsökande på centralstationen eller att omstrukturera en kommuns arbete med integration.”

“I samtalen med visionära och modiga ledare har författarna hittat fem framgångsfaktorer som kan vara nyckeln för fler att lyckas. Boken och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt motmedel mot den hopplöshet som många marineras i.”

Länk till boken på libris.kb.se


Empowering leadership of tomorrow

Ryszard Praszkier (2018)

“Empowering Leadership of Tomorrow examines leadership that enables and empowers others to co-participate, co-create, and experience the joy of creativity. It proposes a kind of leadership that fosters bottom-up dynamics, empowering people, groups, teams, and societies. Praszkier shows how this approach, called Empowering Leadership (EL), can drive success in business and, in the case of social entrepreneurship, have an immense social impact.

Furthermore, he shows that EL style is also beneficial in other fields, such as parenting and counseling. The book presents diverse case studies from business and social arenas, as well as from family life. It establishes practical guidelines for leadership development, including methods to enhance creativity, and also casts an eye toward the future, demonstrating approaches to navigating future scenarios in a complex and unpredictable environment.”

Länk till boken på libris.kb.se


People Centered Social Innovation — Global Perspectives on an Emerging Paradigm

Swati Banerjee, Stephen Carney och Lars Hulgard (2020)

En bok med globala perspektiv, skriven av forskare från olika delar av världen. Bland annat med en djupdykning i vad postkoloniala ansatser kan vara inom social innovation. Kan upplevas som rätt akademisk i sin ansats, med mer av teoretiska analyser än av engagerande argumentation och anekdoter.

“People Centered Social Innovation: Global perspectives on an Emerging Paradigm attempts to revisit and extend the existing understanding of Social Innovation in practice by focusing upon the lived realities of marginalized groups and communities. The emerging field of people-centered development is placed in dialogue with theory and concepts from the more established field of social innovation to create a new approach; one that adopts a global perspective, engaging with very different experiences of marginality across the global north and south. Theoretically, ‘People Centered Social Innovation: Global Perspectives on an Emerging Paradigm’ draws upon ‘northern’ understandings of change and improvement as well as ‘southern’ theory concerns for epistemological diversity and meaning making. The result is an experiment aimed at reimagining research and practice that seriously needs to center the actor in processes of social transformation.

Länk till tryckt bok på Libris


Prometheus eller Narcissus? : entreprenören som samhällsomvälvare

Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare

Karl Palmås (2011)

En mer filosofisk bok som varvar en rad teoretiska ingångar med exempel på verksamheter:
”Den här boken kartlägger gränslandet mellan affärsverksamhet och politisk verksamhet. Varför framställer sig allt fler företag som revolutionära aktörer? Är det möjligt att förändra världen genom att driva ett företag?

Med utgångspunkt i fem svenska företags berättelser jämför Palmås olika perspektiv på entreprenörers möjligheter att förändra samhället. Vad har hänt med det vi kallar kapitalism om marknaden har blivit en arena för motståndet, samtidigt som motståndet har blivit en marknad?”

Länk till libris

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.